EN TESİRLİ SÖZ’

 EN TESİRLİ SÖZ…

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Şöyle bir düşündüm, insan üzerinde en tesirli söz nedir?

O söz, “ölüm…” var.

Bu söz öyle bir sözdür ki,

İnsanı, “gaflet uykusundan…” uyandıracak kadar tesirli!

Ölüm, “kibir duvarlarını…” yerle bir eder!

Ölüm,  “nefis ve alametlerine…” hele dur, der!

Ölüm,  hayatı daha tedbirli hale getirir!

***                             ***

Yunus’un diliyle şöyle bir düşünelim hele;

“Mal sahibi, mülk sahibi

Hani bunun ilk sahibi

Mal da yalan, mülk de yalan

Var biraz da sen oyalan…”

Düşünürüm, insanın seksen yıla sığdırdığı ömrünü…

Ve, ömrü boyunca, “verdiği kavgaları…”

O kavgalar da, “ben…” yani, “kibir…”

Öfke sağınağındadır…

***                 ***

Harput’ta, Kayabaşı’nda şöyle bir tefekkürev daldım!

Gözlerimin önünde, güzel şehrim, Elazığ…

Bir sülün gibi doğu-batı istikametinde uzanmış gidiyor…

İçindeki, “yolcular!”

Kırk yıl öncesinde, bu şehirde kimler vardı?

O günlerde, “itibar…” denen nesneyi düşündüm!

Sözü dinlenen, “aksaçlıları…”

Şehrin, “bilge kişilerini…”

Nüfuz sahibi kişilerini…

Siyaseti, ticareti, sosyal hayatı, hamaseti…

Gözlerimin önünde canlandı!

Onlar, “bir dönemmiş…”

Kavgası, tasası, telaşı bitmeyen dünyanın yolcuları!

Hatıralarla,  “hafızalarda…” yer edip gittiler!

Hayat meğer “ümit-korku…” arasında bir salıncak!

Sevinçleriyle acıları birlikte “pay ediyor…”

O paydan,  ne kadar “hisse…” çıkaroyoruz acaba!

Bir Veli insan ne diyorlar;

“Naishat istersen ölüm yeter!”

Sözü yine bizim Yunus’a getirelim;

“Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil”

Gönül, Çalab’ın tahtı

Çalab, gönüle baktı

İki cihan bedbahtı

Kim gönül yıkar ise.”

Ders almak isteyene, “bir söz…” yeter!

***                             ***

Bir söz vardır, “Kişi arkadaşının yolu üzerinedir!”

Biz ne diyoruz,  “gafillerle yolculuk etme!”

Kendine, “hidayet yolunu…” seç!

Her zaman, her dem, “doğrularla…” birlikte ol!

Şunu gayet iyi bileceğiz;

“Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez!” (Necm,38)

Bunun manası nedir?

Sadece,  “Allah’a kul ol!”

Bil ki, “kula, kulluk etmek…” şirktir!

Kişi, “kendini…” bilecek!

Kişi, “iradesiyle…” hür olacak!

Hiçbir kimsenin, “ne esiri ve ne de tutsağı…” olma!

***                             ***

Allah Resulü (asv) buyuruyorlar;

“Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur”

Ayet, “Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır, Resulüdür, iman edenlerdir;

Onlar ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler” (Maide, 55)

Ayet, “Rablerininhuzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur’an ile) uyar.

Onlar için Rablerinden başka be bir dost,

Ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar”  (En’am, 51)

Ölüm, hayat yolu üzerinde, “uyarıcı bir radar…”

O uyarıyı büyük sahabe bizlere haber veriyor;

“Topraktan gelen insanın toprak üstünde,

 Böbürlenip kibirlenmesi münasip olmaz”

Haset ve kibir kimde varsa, o hayatta iflah olmaz!

***                             ***

Ölüm, bizlere sinyaller verir…

Ölüm, bizlere ilmi, marifeti, edebi, hakkı ve hukuku öğretir.

Hadis, “Dünyada tıpkı bir garip, hatta bir yolcu gibi davran!

Kendini ölülerden ve kabir ehlinden say…”

İşte, “ölmeden önce ölme…” sırrı burada!

Hz. Ebubekir (r.a), “ölümü özüne sevdir, nasıl olsa gelecek”

Ayet, “Eğer siz lezzetleri yok eden ölümü ansaydınız,

Bu kadar çok konuşmazdınız. O lezzetleri yıkanı çokça anın!” (Mülk, 2)

Dünya ve onun bütün lezzetleri, “fani…”

İnancımız, “O lezzetleri yıkanı çokça anın!” buyuruyor.

Hz. Mevlana, “Dirilmek için ölünüz!”

Ne kadar güzel ve edep dolu bir söz…

Hadis, “Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız!”

Ölümü hatırlamak, “ona hazırlanmaktır!”

Ölümü hatırlayanlar, “gerçek akıllı insanlardır!”

Ölümü hatırlayanlar,  “zulüm ve onun şerrinden…” uzak dururlar.

Ölüm, hem bu dünyayı ve hem de ahireti bizlere;

Hayır ve hasenat cihetiyle kazandırır…

 

 

 

 

YORUM EKLE