ERDEMLİ VATANDA

 ERDEMLİ VATANDAŞ

Bedrettin KELEŞTİMUR

Cumhuriyeti ifade ederken ne diyoruz?

Cumhuriyet, “erdemli vatandaş yetiştirme sanatıdır!”

Sözlükte, “Erdem…” nedir?

Erdem, “Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk,

Yardımseverlik, yiğitlik, bilgelik, alçakgönüllülük,

İyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin ortak adı…”

Kendimizi şöyle bir teraziye alalım;

Ölçelim, biçelim, tartalım!

Düşünelim, “erdemli…” değerlerin neresindeyiz?

Allah’ın Resulü (asv) ne buyuruyorlar;

“Erdemlerin en üstünü; sana gelmeyene gitmen,

Seni mahrum edene vermen,

Sana zulmedeni affetmendir.”

Hz. Ali (kv); “Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir”

“Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır”

Şunu çok iyi bilelim;

“Ben ve ötekiler…” diyenler, büyük bir vebalin altındadır!

Bütün dikatimiz, “erdemli toplum!” olma özlemidir.

Cumhuriyetin ilanı (23 Nisan 1920) üzerinden kaç yıl geçmiş?

“Bir asra…” yaklaşıyoruz!

Bir asır, içerisinde; “dört nesli birden…” barındırır!

Dört nesil boyunca; “ne kadar…” arınabildik!

Tefekkür için, “soylu düşünce…” derim!

Geliniz, “tefekkür…” edelim…

Özellikle de, “kendimizi sorgulamak!” zordur.

Şair sözüdür, “işi, kolay kılalım…”

*** ***

“Erdemli İnsan…”

“Erdemli Toplum…”

Bu kavramda, bu milletin sahip olduğu; “Alperenlik ruhunu…” ararım!

Bu kavramda, İslam’ın nuruyla bezenmiş; “Ahilik ruhunu…” bilirim!

Akif bu ruhun öznesini o kadar yüreklilikle dile getirir ki;

“Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır;

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır”

O korku sağanağında; “rahmet rüzgârları…” eser!

O korku sağanağında, “şefkat ve merhamet hissi…” doğar!

O hisle, bizim Yunus asırlara seslenir;

“Gelin tanış olalım

İşi kolay kılalım

Sevelim sevilelim

Dünya kimseye kalmaz!”

Tanış olmak; “bilgeliğin ilk adımı…”

Kibirlinin, “elinde kalır salkımı!”

Âlemi hizaya getirmeye çalışanlara, Yunus’un sözü nedir?

“Cümleler doğrudur, sen doğru isen

Doğruluk bulunmaz, sen eğri isen”

Hz. Ömer ne diyorlar?

“En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.”

Maksat, “kusur aramak…” değil; “kusurlardan…” kaçmaktır!

Hz. Ömer’in, içtenlikle benimsediğimiz ilkeli bir sözü;

“İnsanları düzeltebilmeniz için önce kendinizi ıslah etmeniz gerekir.”

Bu sözle nereye geliyoruz; “Erdem eken, şeref biçer…”

Aman ha, dikkat kesilelim; “tohumumuz kin, nefret, öfke…” olmasın!

Hasatı bile, “akla, ziyan verir!”

*** ***

Erdemli Toplum dedik…

780 bin km2’de, 80 milyon insanımıza yapacağımız yegâne aşı,

“fetih ve fütüvvet dilini…” bu topluma enjekte etmektir.

Onun yegâne yolu da, “eğitimdir!”

O mekânları, “birer ilim, irfan, marifet ocağına…” dönüştürebilmektir.

Atatürk ne diyorlar?

“Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen;

Kuvvetli ve yüksek karekterli muhafızlar ister.

Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”

Erdem, öyle bir kavramdır ki;

“Bilgi, çalışma, doğruluk, moral ve sevgi ile güç kazanır!”

O ortamı birlikte, “milletçe…” hazırlayacağız!

Evlatlarımız şunu gayet iyi bilecekler;

“Erdem, toplum çıkarını kişisel çıkarının üstünde tutmandır!”

Nefsimizle, sadece heveslerimizle dünyaya gözlerimizi açmayacağız;

Öncelikle de, “Biz…” diyeceğiz!

“Sevinçleri ve acıları…” birlikte paylaşmasını da bileceğiz!

Bir realitedir; “Bölüşürsek…” büyürüz; “bölünürsek…” yok oluruz!

Hayat meşgalesi bizlere ne gibi dersler veriyor;

“Erdemle gurur biraraya gelemez;

Aynı terazide yer alamazlar…”

“Erdem olduğu yerde kalmamalı, çevresine de tesir etmelidir!”

“Alçakgönüllülük erdemin rengidir”

“Kendini beğenmek, kibirdir!”

“Erdem; adaletin, bilgeliğin, cesaretin emirlerini yerine getirmektir”

“Kusurlardan uzaklaşmak, erdemliğin işaretidir”

“Bir insana dostluk, onun erdemiyle dostluktur”

*** ***

Şunu özetle söylemek isterim; “sıklıkla aynaya…” bakalım!

Aynada, “kendimizi…” görelim!

Ve bu dünyada, “bir yolcu...” olduğumuzu düşünelim!

Adımlarımızla, “güzel izler…” sürelim!

O izler, “korku ve ümidin…” birleştiği yol olsun!

Birleşen yollar, “bir nefes/ bir yürek toplum…” olsun

YORUM EKLE