Estetik Kavramı

Estetik, bir diğer adıyla ‘Bediiyat’
Estetik sözlükte, ‘güzel sanatlar’ ‘güzelduyu’
Güzelduyu, “sanattaki güzel ve güzelliğin niteliğini,
İnsan düşüncesinde ve duygularında yaptığı etkileri,
Birtakım ilkelere ve yöntemlere göre inceleyip değerlendiren bilgi dalı”
Estetik kavramı, “algı-duyumdan” gelir.
Estetik, “duyarlık kurallarının bilimi” 
Estetik, “güzel üzerine düşünme sanatı”
Estetik, “sanat kuramı”
Estetik Kavramında, ‘güzellik duygusu’ vardır!
Estetik, ‘güzelliğin bilimidir’
Estetik bilimini kuran ve adını veren, “Aleksander G. Baumgarten”
Aleksander 1750 tarihinde,  ‘estetik’ isimli bir eser yayınlayacaktır.
Gerçi Estetik, “İslam Felsefesi’nde işlenen bir konudur!”
Baum, Estetik için,  “özgür sanatlar teorisi” 
Estetik, “hakikati aramak ve gerçeğe ulaşmaktır!”
Estetik, insana ilham veren ‘güzelliktir’
Theodor Lips, “estetik güzelliğin bilimidir”
Güzellik, insanı etkiler; insana haz verir…
Güzellik ve estetik, ‘kişilere göre farklıdır’
Estetik,  ‘duyulara ve duygulara…’ bağlı olarak gelişir
İnsanın bu dünyada, ‘var olma gayesi’
O gaye, “dünyadaki güzellikleri görmek ve onları keşfetmektir!”
Şu antitezi de belirtmek isterim;
“güzelin güzelliğini artıran, çirkinin çirkinliğidir!”
Çirkin Kavramı olmasaydı, ‘güzellik kavramı’  bilinmezdi!
Kıyaslama metodu da gelişmezdi!
Herşey, ‘zıddı…’ ile bilinir!
Bir Veli ne diyorlar;
“Güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan,
Elbette o güzelliğe müştakları da yaratır”
Ne diyorlar?
“Güzel gören güzel düşünür,
Güzel düşünen hayatından lezzet alır!”
Kâinattaki, ‘mükemmeliyet’ bizlerde ‘estetik tavır’ uyandırır
B. Croce, “doğa yalnız ona sanatçı gözüyle bakanlar için güzeldir!”
E.Delacroix, “Biz Romantik olduktan sonra dağlar daha da güzelleşti!”
E.Kant, “Doğa bir sanat eseri olarak görüldüğü zaman güzeldir!”
İslam düşüncesinde kâinat; “ilahi bir sanat galerisidir!”
İslam felsefesi, “tabiatta var olan bütün güzellikler hatta çirkinlikler,
Yaratıcının sanat, ilim, irade, kudret, güzellik…”
İlim ve sıfatların tecelli ettiği aynalardır!
Kâinat sarayını, ondaki estetiği ‘insana kavratabilmeliyiz!”
Sanatçı için, ‘tabiatın öğrencisi’ diyebiliriz!
Estetik, ‘manevi bir keşiftir’
Estetik, “insanda güzellik duygusunu uyandırıyor!”
***            ***
Estetik Kavramı,  yaşadığınız şehirde aranabilir!
Gandhi, “Dünyada görmek istediğiniz,
Değişikliğin kendisi siz olun!”
Değişimde, “rol-model…” üstlenmek o kadar önemlidir ki!
O rolü oynadığınız zaman, “insanlıuğın cazibe merkezi” olursunuz!
Kanuni, milletiyle o kadar önemli köprüler kurmuştur ki,
“Ben ölünce bir elimim tabutumun dışına atın
İnsanlar görsünler ki padişah olan Kanuni,
Bu dünyadan eli boş gitmiştir!”
Tevazu sahibi olmak, “estetik bir modele sahip olma gibidir!”
Hz. Mevlana, “Güzel aynana saf olmadıkça,
Çirkini güzelden ayıramazsın1”
Estetik ve zarafet,  insanın gönül dünyasını kuşatır!
Bakışlarında sadece gözü kullanmaz?
Ona aklını, izanını, yüreğini de yükler…
Ve nazarlarını daha da güçlendirir!
Mü’min Suresi 64. Ayette şöyle buyruluyor;
“Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan,
Size şekil verip de şeklinizi güzel yapan,
Ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah’tır.” 
İşte Allah, sizin Rabbinizdir.
Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.”
Kâinat, mükemmel bir sanat eseri…
Onu, ‘estetik ve zarafetiyle’ tanımlayabiliriz!
Ayet,  ‘his dünyamıza’ muhteşem nazarlarla hitap ediyor;
‘güzellik’ ve ‘temiz’ kavramları insanı etkileyen kavramlardır
İçalemimizi huzura taşıyan bir metot…
Hadis, “Allah güzeldir, güzelliği sever!”
Estetik Kavramı için neler söylemiştik;
“güzel üzerine düşünme sanatı”
“güzelliğin bilimi!”
Hz. Mevlana ne diyorlar;
“Asalet boyda değil soyda,
İncelik belde değil dilde,
Doğruluk sözde değil özde,
Güzellik yüzde değil yürekte olur.”
“Edep kişinin gönül aynasıdır!” diyoruz!
Estetik Kavramını ruhuna işleyen bir insan;
Âleme, ‘yüreğiyle konuşur’
Ve her sözüyle de etkili olur!
Öncelikle, ‘iç dünyamızı arındıracağız’
Daha ziyade, ‘mana âlemine’ dikkat edeceğiz!
İnsanda,  ‘iç huzuru’ etkileyicidir!
İnsanı Kamiller, ‘estetik kavramını’ gözlemlemişlerdir!
Onun manevi doyumuyla hayata nüfus etmişler…
Ve hayatı güzelleştiren insanlar olmuşlardır.
Asrımızda nelerden şikâyet ederiz;
“Çarpık veya Çirkin…” kavramlarından!
Mimar Sinan’ın yetiştiği büyüleyici bir ortam vardır!
16. yy’da bu millet, ‘sanatın da zirvesindedir’
Sanat, ‘kabiliyet, hüner, marifet’ olarak tarif edilir!
Sadece tarifle yetinmeyelim;  
Teneffüs ettiğiniz hava, su ve toprak o kadar önemlidir ki
O ortamı besleyen atmosfer…
Estetik Kavramı, “beş duyumuzla hakikati duymak!”

YORUM EKLE