FANATİK KAVRAMI’

 FANATİK KAVRAMI…

Bedrettin KELEŞTİMUR

İnancımız bizlere, “itidal sahibi…”

İnancımız bizlere, “sağduyu sahibi…”

İnancımız bizlere, “vasat ümmet…” olmayı istiyor.

İnsanı, aileyi, toplumu korumanın yolunda neler vardır, derseniz?

İtidal sahibi, sağduyu sahibi, ‘vasat ümmet’ olmaktır.

Bütün bunlar, “koruyucu birer zırhtır…” diyebiliriz.

Eskilerin deyimiyle, “ifrat ve tefrik…”

Birinde, “aşırı gitme, ölçüyü kaçırma, aşırılık…”

Diğerinde, “ayırt etme, ayırma…” söz konusudur.

Bütün bu değerlendirmeler karşımıza,

“Fanatizm…” bir kavram çıkarıyor.

Fanatik sözlükte, “Bir inanca, bir öğretiye, bir şeye;

Çok aşırı ölçüde, coşku ve tutkuyla bağlılık…”

Fanatizm, “insanı bu konularda aşırılıklara sürükleyen,

‘Körü körüne…’ yandaşlık”

Fanatik kelimesinin bizdeki karşılığı, “bağnazlık…”

Halk arasında sıklıkla kullanılan, “taassup…”

*** ***

Bizim arayışımızda nasıl bir, “insan tiplemesi…”

Aydın-münevver, aksaçlı, bilge, sağduyu sahibi insan…

Adil olan, doğruları söyleyen, gerçekçi, istişareyi benimseyen insan…

İsra Suresinde (72.ayet) ne buyruluyor?

“Bu dünyada kalbi kör olan, ahirette de kör ve daha şaşkındır.”

Her zaman için içtenlikle söylerim;

Anadolu insanında, “sağduyu…” hâkimdir!

Zorluklara ve sıkıntılara karşı, “sabır abidesi…” olarak karşımıza çıkar.

Bunun sebebinde neler olabilir?

“fütüvvet dilinin…” o dilin köklerinin çok güçlü ve derinde oluşudur.

Sizler Anadolu’yu gezdiğinizde; “hoşgörü iklimini…” görürsünüz!

*** ***

Avrupa’nın, “karanlık çağı…” denildiğinde ilk akla gelen,

“Skolâstik Düşünce…”

Akla, metoda, bilgiye, insan reflekslerine yer vermeyen düşünce!

Ufuksuz, gayesiz, bilgesiz, idealsiz bir tortu...

İnsanı ve çoğulcu anlayışı reddeden kısır bir anlayış…

Bütün bunlar, “kendi çığlıklarını…” bile gömmüştür!

Akla, adalete, bilgiye, bilumum değerlere; “kalın duvarlar…” örmüştür!

Hak, hukuk, adalet, çoğulcu düşüncenin (şuranın) olmadığı bir toplumda;

İnsan/ veya insani değerlerden söz etmeniz mümkün değildir.

“Düşünüyorum, O halde varım…” sözünde, “insani değerler…”

O değerler, insanı; “kendi makamına…” taşıyacaktır.

*** ***

İsra Suresi (70. Ayette) ne buyruluyor;

“And olsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık,

Onların karada ve denizde gezmesini sağladık,

Temiz şeylerle onları rızıklandırdık,

Yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık”

İnancımızın insana bakışı ne kadar, ‘mükerrem…’ değil mi?

Bir insana hitap ederken de,

“muhterem…” veya “saygıdeğer…” beyefendi deriz.

Bütün bunlar, insana adfedilen bir onurdur, sitayiştir.

İnsanı, “kendi soyağacından…” kendi değerlerinden koparmak ve ona,

“fanatizm…” aşısını yapmak ne demektir?

Onu, “çürümeye, pörsümeye, kokuşmaya, bozulmaya…” terk etmektir.

Peyami Safa, “Bağnaz…” tarifinde şöyle der;

“Bugün bütün dünyada kullanılan manasıyla fanatik,

Kendi inancının zaferi için ihtiras duyan, müsamaha tanımayan,

Gerekirse şiddete başvurmaya hazır adam demektir.”

Öfke, ihtiras, ‘ben…’ egosu; şiddedinde habercisi oluyor!

Fanatizm, ‘şüphe, tereddüt ve kaosu…’ besler!

Fanatizm, ‘toplumu ayrıştırır!’

Voltaire’nin şu sözü fanatizmi çok iyi anlatır;

“Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm,

Bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur!”

H. Taner, “kendine fanatik tutkunluk duyan insana göre,

Dünyanın ekseni kendisidir!”

*** ***

Fanatizmle en büyük mücadele nasıl olmalıdır?

Martin Luther King şöyle der;

“Karanlığı karanlıkla kovamazsınız; ancak aydınlıkla bunu yapabilir.

Nefreti nefretle kovamazsınız, ancak sevgi bunu yapabilir”

Nereye geliyoruz, “sözün başına…”

En etkili silahımız, “sevgi ve muhabbet…”

Yunus, “fanatizm” karşı hakiki tedaviyi öneriyor;

“Yaratılanı severim, yaratandan ötürü…”

Her türlü, “bağnazlığa…” hayır diyeceğiz!

Hz. Mevlana ne diyorlar?

“Beri gel, daha beri, daha beri.

Bu yol vuruculuk nereye dek böyle?

Bu hır gür, bu savaş nereye dek?

Sen bensin işte, ben senim işte.”

Ne güzel söylenmiş bu sözü söyleyenler;

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!”

YORUM EKLE