FETHİ YORUMLAMAK!

  FETHİ YORUMLAMAK!

Bedrettin KELEŞTİMUR
İstanbul’un Fethi’nin 562. Yıldönümündeyiz…
İstanbul’un fethinin sadece bir ‘madde fethi’ olarak düşünülmemesi,
aynı zamanda asırları kuşatacak bir ‘mana fethi’ olduğunu
düşünmeliyiz…
İstanbul’un fethi ile birlikte bir çağ kapanacak, tarihi Roma
İmparatorluğu ömrünü tamamlayacak ve ‘fütuhat Çağı…’ başlayacaktı!
İstanbul’un Fethi ile ilgili olarak, Allah Resulünün müjdesi vardır;
“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel
kumandan; o ordu ne güzel ordudur.”
Burada bizlerin tefekkür edeceği asıl konu, ‘Fethi hazırlayan ortamdır…’
Bizim tarihimizde, 1453-İstanbul’un Fethi, bu milletin ‘kemal vaktidir…’
Bu milletin ruhen kendisini bu fethe hazırladığı bir dönemdir!
Kur’an bizlere, “Sahabenin gelmiş-geçmiş en hayırlı ümmet olduğunu…”
haber veriyor!
Sahabe, bizim tarihimiz için ‘modeldir…’
İstanbul’un Fethini hazırlayan ruhta bizler, ‘Sahabe Meşrepli’ bir
duruşa şahit oluyoruz!
Fatih’teki irade nedir; “Ya İstanbul beni alır, Ya ben İstanbul’u…”
İnanmak… O inancı kati bir irade haline getirmek!
Günümüzde var mı, böyle bir irade!
Fatih, o iradedeki gayretini, içindeki hasretini, hayretini şöyle ifade ederler;
“Ehl-i İslam’ın mücerret gayretidir, gayretim”
O gayretin asıl manevi dinamikleri vardır…
Fethi asırlar öncesinden hazırlayan dinamiklerdir onlar!
Ebu Eyüp Ensari, ilerleyen yaşlarına rağmen İstanbul Kuşatmasına
katılırlar ve şöyle buyururlar; “Beni alın götürebildiğiniz kadar
ileriye götürün. Hatta imkân varsa surların içine girin ve beni oraya
gömün…”
Tıpkı, toprağa atılan ‘tohum’ misali!
“Ulubatlı Hasan…”
İstanbul’un fethiyle birlikte anılan şehadet şerbetini içen o kahraman asker!
Bizlere olmamız gereken yolu işaret ediyorlar!
Ulvi fedakârlığın, fetih hasretiyle kendisine yüceleri seçen, o
iradede ‘fethin şehadeti’ olabilecek kahramanlar…
Usta Kalem Yahya Kemal, “Biz İstanbul’da mekânı değil, zamanı
fethettik” diyorlardı!
İstanbul’un fethinin üzerinden 562 yıl geçmiş…
21. asrın şu buhranlı anaforunda bizler o zaman dilimine hasretiz…
Fatih Sultan Mehmet’e gelinceye kadar, İstanbul 29 defa kuşatılmıştır…
İstanbul’u fethetmek, ‘kıtaları fethetmekti…’
İstanbul’u fethetmek, ‘asırları fethetmekti…’
Tarihin gidişatı değişecekti!
Asya’dan Avrupa’ya köprü kurulacaktı…
İstanbul’dan, ‘deryalara…’ ve ‘kıtalara…’ hükmedecekti!
İstanbul, bu milletin ‘kızıl elması…’ olacaktı!
Fatih, 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu ortadan kalkacaktı!
Fatih, 25 sefere katılacaktı…
Bu seferlerle, İstanbul’u kuşatabilecek bütün ‘yollar…’ emniyet altına
alınacaktı!
Fatih, babasından aldığı 880 bin km2 vatan coğrafyasını fütuhatlarla
3’e katlayacak ve 2.214.000 km2’ye ulaşacaktı…
Fatih’i yetiştiği iklimde kimler yok ki?
Akşemseddin, Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegân, Hızır Bey
Çelebi, Hocazade, Ali Kuşçu…
Fatih Dönemi, ‘devletin kuruluş ve yükseliş’ dönemidir…
Fatih’in hedefinde, “Batı Roma” ve dolayısıyla, Kıta Avrupa’sı vardır…
Bizans İmparatoruna bir sözü vardır; “Benim gücümün ulaştığı yere,
sizin hayalleriniz bile ulaşamaz…”
O büyük hayalleri yaşamak isterim…
Üstat Necip Fazıl bir şiirinde ne diyorlar;
“Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler
Yedi renk yedi sesten sayısız belirişler…
Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu,
Ada’da rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu.
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından,
Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından.
Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…
Gecesi sünbül kokan
Türkçesi bülbül kokan,
İstanbul,
İstanbul…”
Arif Nihat Asya’nın ‘gençliğe çağrısı’
“Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın?
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”
Fazıl Hüsnü Dağlarca ise şöyle seslenecekti;
“Cihanın yarısı gök;
Önünde şehit şehit durmuşuz,
Cihanın yarısı İstanbul
Almışız.”
İstanbul, bir cihan şehri…
İstanbul, Cihana hükümranlık ‘tuğrası…’
Bir de şöyle bakalım;
Allah Resulü (asv) 850 yıl öncesinden;
“İstanbul’un fethini haber veriyor!”
Bu nedir?
Bu milletin, “Doğu Roma’yı kaldıracağına…”
Bir büyük, ‘cihan devleti kuracağına…’ işarettir.
Fethi tefekkür etmek,
Bu milleti, ‘geleceğe…’ hazırlamaktır!

YORUM EKLE