FIRAT BİR BÖLGE ÜNİVERSİTESİ!

Fırat Üniversitesi, 2015 yılında,

Kuruluşunun 40. Yılına adım atacak!

Fırat, Cumhuriyet döneminin en önemli projeleri arasında!

Fırat Havzası, 120 bin km2’lik alanıyla,

Bir büyük, ‘Kültür Havzasıdır…’

O havzanın merkezinde,

“Harput” yer almaktadır.

Harput’un tarihi görevini günümüzde,

Elazığ üstlenmiştir

Maveraünnehir ve Mezopotamya…

Bizim tarihimizde, ‘eş değerdir…’

Birinde, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya)

Diğerinde, Fırat ve Dicle iki kardeş gibidirler!

***                       ***

Bugün Fırat Üniversitesi bünyesinde;

Eğitim, Fen, İnsani ve Sosyal bilimler,

İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim,

Mühendislik, Su Ürünleri, Spor Bilimleri,

Teknik Eğitim, Teknoloji, Mimarlık,

Tıp, Veteriner Fakülteleri bulunuyor.

Sürekli şunu düşünmüşümdür;

Bu yıl 26. Dönem Mezunlarını Veren;

Tıp Fakültesini açarken;

Dişçilik ve Eczacılık Fakültelerini niye açmamışız?

Elazığ’da ilk açılan Fakülteler arasında yer alan,

Veteriner Fakültesini açarken;

Ziraat Fakültesini niye açmamışız!

Tarımı bizler, ‘entegre’ olarak;

Hayvancılık ve Ziraatı birbirlerini ‘bütünleyen’ olarak görüyoruz!

1975’lerde açılan bir Üniversitede,

Öncelikler arasında, ‘Hukuk Fakültesi…’ niye olmasın!

***                       ***

1927-2014 yılı nüfus hareketleri incelendiğinde;

Elazığ geçen 87 yıl içerisinde;

Nüfus artışı,  standart rakamlarını korumuş olsaymış,

Bugün Elazığ’ın Nüfusu, “bir milyonun üzerinde…” olacakmış!

Göçlerin en önemli iki sebebi arasında;

“Ekonomik ve Eğitim…” yer alır!

O bakımdan, Üniversiteler;

Gelişim ve ‘büyüme stratejilerini’ çok iyi hazırlamalı!

Özellikle, bu şehirde ve de ‘bölgede…’

“Nitelikli Göçlere…” dur denilmelidir!

Bu da,  ‘sağlıklı stratejilerle’ olabilir!

***                                       ***

Fırat Üniversitesi, ‘şehirle’ ne kadar bütünleşebiliyor!

Şehrin, ‘insan merkezli’ kalkınma stratejilerinde;

Saha analizlerinin yapılması önemlidir!

Şunu ifade edebiliriz,

Her halükarda, ‘şehri ayakta tutan…’

En önemli, dinamizm üniversitedir!

Gerek 2001 tarihinde yapılan,

“Elazığ 1. Ekonomi Kurultayında…”

Ve gerekse, önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştirilecek,

“Elazığ Kalkınma Kurultayında…”

Üniversitenin katkılarını görmekteyiz!

Şehirdeki, ‘sosyal ve kültürel faaliyetlerde de…’

Üniversitenin katkıları göz ardı edilemez!

Günümüzde, “Yaşanabilir Kent” olgusunda da,

Üniversitenin katkıları çok önemlidir!

***                       ***

Elazığ’ı, ‘bilimsel araştırmaları merkezi’ olarak niye düşünmeyelim!

Geçtiğimiz günlerde,

“Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni”

Elazığ’da gerçekleştirildi!

183 Bilim adamı, çok önemli bildirilere imzalarını attılar.

“Tarihten günümüze Elazığ” Bilgi Şöleni,

17 Kasım Atatürk’ün Elazığ’a geliş tarihiyle birlikte yapılıyor!

Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından,

“Uluslar arası Harput’a Değer Katan Şahsiyetle Sempozyumu”

2015 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilecek!

Altını çiziyorum; “şehrin bu faaliyetlere” maddi ve manevi anlamda,

‘Destek Vermeleri Elzemdir…’

***                       ***

Elazığ, ‘Mühendislik Fakültesi…’ bilimsel katkıları itibariyle;

Türkiye’de, çok önemli bir konumdadır; “şehrin markasıdır”

Üniversite Yerleştirme Puanlarına baktığımızda;

Türkiye’de, gerçekten zirvelerde olan ‘mühendislik Fakültesine’

Yerleştirme Puanlarında, korkunç bir ‘tezat’ veya ‘çelişki’ söz konusu!

Şu var, Mühendislik Fakültemiz ve Bölümleri;‘tercih hatalarının’ kurbanı oluyor!

***                       ***

Fırat Üniversitesi,

“40 bin mevcut Öğrenci-Öğretim Görevlisi-Personeliyle;

Kuruluşunun, ’40. Yılında…’

Elazığ’ın en büyük, ‘katma değer’ sağlayan kuruluşudur!

Fırat Üniversitesi,

Bu şehir için,

Bu bölge ve insanı için en büyük nimettir!

Sosyal Bilimciler çok iyi bilirler;

Şehirdeki, ‘nitelikli göçü’ bir anlamda frenleyen de,

Üniversitemizdir…

***                       ***

Şehir olarak, ‘yapamadıklarımız’ var!

Fırat’ta okuyan öğrencilerin, “yüzde 60’ları dışarıdan gelen öğrenciler…”

YURTKUR ve Özel Yurtlar, ‘ihtiyacı’ karşılamıyor!

Yurtlar konusunda, ‘yeni yatırımlara’ ihtiyaç var!

Fırat Üniversitesi’nde; “imkânı olmayan” o kadar çok öğrenci var ki!

İnancımız, “ilim tahsil yapana” yardım elini uzat diyor!

Bu konuda da, ‘koordine’ olamadık!

Güzel bir organizasyonla;

Burslar için şehirde, ‘ortak havuz’ oluşturulabilir!

Yeter ki, bu konularda niyet edilsin!

Ve özellikle de, Elazığ’ın çocuğu nereyi tercih ediyor!

Dışarıda en fazla hangi bölümler tercih ediliyor?

Bütün bunların sorgulanması gerekiyor!

Bizler bu şehirden yıllarca devam eden,

“Beyin ve Sermaye göçünü…”

Şehir ve Üniversitemizin hazırlayacakları,

“Ortak Projelerle…” azaltabiliriz!

Hedef ne olmalıdır;

Türkiye’nin, “ilk 10 Üniversitesi” arasında yer almak!

Bu şehrin iş dünyası, “üniversiteye bakışta”

Bir Kayseri gibi olamadı!

Sadece, ‘olmalıyız’ diyorum!

Üniversite bizleri, ‘gelecek ufuklara taşıyan’

Vazgeçilmemiz, “Eğitim Çatımız…”

YORUM EKLE