FİTNEDEN SAKINMAK

Kur’an bizleri ikaz ediyor/ uyarıyor;
Ayet, “Hem öyle bir fitneden sakının ki, (geldiği zaman)
İçinizden sadece zulmedenlere dokunmaz (umumi olur)
Ve bilin ki şüphesiz Allah, azabı pek şiddetli olandır” (Enfal,25)
Fitne sözlükte, “Karışıklık, kargaşa, ara bozumu, fesat)
Hadis, “Fitne küfürden eşettir”
İslam Âlimleri, “70’den fazla fitne çeşidi olduğunu belirtiyorlar”
Hadis, “Fitne uykudadır, fitnecileri uyandırmayınız!”
Ayet, “Artık fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar,
Onlarla savaşın…” (Enfal, 39)
Fitne ve Belayı/ Musibeti birlikte düşünürüm!
Sürekli altını çizerek de, vurgu yaparım;
“Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız”
“Ne aldatınız, ne de aldanan olunuz!”
Varsa, Yoksa ‘doğruluk’ ve samimiyet!
Adil veya ‘adaletli’ olmak!
Zulme kapı aralayacak hiçbir davranışta bulunmamak!
Fitne, ‘körlüktür’
Gözün, gönlün, ufkun, basiretin körlüğü…
“Fitne Kazanı” kötülüklerin içerisinde kaynatıldığı kazandır!
Bütün muradımız, ‘fitneden kendimizi ve çevremizi’ sakındırmaktır!
*** ***
BİZİM İMTİHANIMIZ!
Ayet”Ve bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız,
(Sizin için) ancak birer imtihandır,
Büyük mükâfat ise ancak Allah katındadır” (Enfal, 28)
Bir başka ayette ise,
“Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür.
(Neticesi) kalıcı olan salih ameller ise,
Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır,
Ümit bağlamak cihetiyle de daha hayırlıdır” (Kehf, 46)
Dünya, çetin bir imtihandır!
Nefis ve Heveslerimizin kabardığ/ kabartıldığı bir imtihan!
Yakarışımız nedir?
“Allah’ım bizleri nefis ve heveslerimizle baş başa bırakma”
Öyle ki, her ikisi de, ‘kötülüğü’ emrederler!
Bu dünyada, sakınacağımız konuların başında;
“Firavunlaşmayacağız…”
“Nemrutlaşmayacağız…”
“Karunlaşmayacağız…”
Her birinin toplamında ne vardır;
Haddi ve Hukuku aşmayınız!
*** ***
ALLAH’DAN SAKINMAK!
Ayet,”Ey iman edenler! Eğer Allah’dan sakınırsanız,
Size Furkan (hak ile batılı ayıracak bir anlayış) verir,
Kötülüklerinizi örter ve size mağfiret eder,
Çünkü Allah, (pek) büyük ihsan sahibidir” Enfal, 29)
İhsan, “Allah’ı görür gibi ibadet etmek!”
Sakınmak, ‘korunmaktır’
Gerekirse, ‘şüphelerden’ bile ihtiyatla korunmaya çalışmaktır!
Asrımız şartları o kadar zorluklarla dolu ki!
Her adımımızda, ‘tedbir ve ihtiyat’ olacak!
Vasat/ yani kendimize ‘orta yolu’ tercih edeceğiz!
*** ***
BİRBİRİNİZLE ÇEKİŞMEYİN!
Ayet, “Allah’a ve Resulüne itaat edin;
Birbirinizle çekişmeyiz; sonra içinize korku düşer de,
(Size heybet veren) rüzgârınız (kuvvetiniz) gider, o halde sabredin!
Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 46)
“Birbirimizle çekişmek…”
Büyük bir asabiyetle, ‘birbirimizin yakasına yapışmak…’
Birbirimiz için gerekirse,
“Yalanı…” sakız gibi çiğnemek!
“Dedikoduyu…” en büyük marifet saymak!
“Karalamayı…” kara kalemle karakterize etmek!
“Kul hakkını…” aklımızın köşesine bile getirmemek!
Bütün bu marifetler,
Allah korusun, ‘Devlet gemisinin’ su almasına sebebiyet verir!
Dağları bile yutan,
O koca dalgaların üzerimize yürümesini düşünün!
İnsanda ne heybet bırakır?
Ve nede feryat!
Kur’an, “Birbirinizle çekişmeyiniz” diyor!
Birbirinizi, “Kırıp dökmeyiniz” diyor!
Birbirinizle, “Öç ve de Güç yarışmasına” çıkmayınız diyor!
Neticesi, hüsrandır/ veya büyük bir bozgundur!
İnancımız, “Birbirinizi seviniz” diyor!
Sizlere, kötülük edenlere de’ iyilikle cevap veriniz!
Ta ki, bu ülkede ‘kalpler yumuşasın’
*** ***
MÜNAFIK KADINLAR VE ERKEKLER
Ayet, “Münafık erkeklerle münafık kadınlar, birbirine benzerler.
Onlar, kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoymaya çalışırlar.
Ellerini sıkı tutarlar (hayır yapmazlar).
(Onlar) Allah’ı unuttular, bunun üzerine (O’da) onları unuttu
(lutfundan mahrum etti)! Şüphesiz ki münafıklar, fasıkların ta
kendileridir.” (Tevbe, 67)
*** ***
MÜ’MİN KADINLAR VE ERKEKLER
Ayet, Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar ise
Birbirlerinin dost (ve yardımcı)’larıdırlar.
İyiliği emreder, kötülükten yasaklarlar,
Namazı hakkıyla eda ederler, zekâtı verirler,
Allah’a ve Resulüne itaat ederler.
İşte onlar, Allah’ın kendilerine (ahrette de) merhamet edeceği kimselerdir.
Şüphesiz ki Allah, Aziz (kudreti daima üstün gelen)’dir,
Hâkim (her işi hikmetli olan)’dır” (Tevbe, 71)
Münafık, ‘Mü’minin zıddıdır’
Kur’an Münafıkları tarif ediyor;
“Şüphesiz ki münafıklar, fasıkların ta kendileridir.”
Kur’an her iki toplumun bizlere,
“Münafıkların” ve “Müminlerin” tariflerini yapıyor!
Bizlere, ‘olmamız gereken yeri’ gösteriyor…

YORUM EKLE