GASPIRALI VE EĞİTİM

 GASPIRALI VE EĞİTİM

Bedrettin KELEŞTİMUR

25 Eylül 2017 tarihi…

Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun gündeminde; “referamdum…” tartışılıyor!

Bütün bu tartışmalar; bilinçli/ veya bilinçsiz bir şekilde yapılırken;

Bir büyük, “eksikliğimizi…” vurgulamak isterim;

21.asır’da, “Gaspıralılar…” yetiştiremedik!

19. yy’da, Türkistan’da; “Ceditçilik hareketi…” başlayacaktır!

Rus esaretine düşen Türkistanlı aydınlar,

“Neden, Niçin, Nasıl…” sorularıyla düştükleri vehameti sorgulayacaklar!

Bu bir, “özeleştridir…”

Türkistanlı aydınların üzerinde ittifak ettikleri ortak görüş nedir?

“Cehalet, taassup ve teknolojik anlamda gerilik…”

Bir dönem; 8 asırdan 15 asrın sonlarına kadar;

“Farabi’yi, İbn Sina’yı, Razi’yi, İbn-i Haldun’u, İbn-i Fazıl’ı, Harizmi’yi,

Ebu’l Vefa’yı, Cahiz’i, Beyruni’yi vesaire…” yetiştirmekle kalmayıp,

Batı Dünyasını da, “derinden etkileyen…” Coğrafya’mız;

İçerisinde bulunduğumuz şu dönemde, “kendisini sorgulamalıdır!”

“Özeleştriye…” o kadar ihtiyacımız var ki?

Artık günümüzde sadece, “mazlum rolünü…” oynamayalım!

İnancımız, “ne zulmediniz ve ne de zulme uğrayanlardan olunuz!” diyor!

Zulme karşı, o zulüm ortamını hazırlayanlara karşı da;

Dikkatli olduğumuz kadar da, “güçlü…” olmalıyız!

Bu ülke, bu coğrafya artık 21.asırda da;

Asrın Farabilerini, İbn-i Sinalarını yetiştirmek zorundadır!

Asrın Yunuslarını, Mevlanalarını kendi içinden çıkarmak ihtiyacındadır!

O sebepledir ki inancımız, “İlmi teşvik ediyor!”

*** ***

Öncelikle, bu ülkenin; “Ceditçilere, Ziyalılara, Aydınlara…” ihtiyacı var!

Gaspıralıyla ilk akla gelen, “”Kırım’dır…”

Tarihin en acı sürgününü yaşayan, “Kırım türkleridir!”

Gaspıralı’nın doğduğu ve Hakka yürüdüğü yer, “Kırım Bahçesaray’dır!”

O canımız kadar sevdiğimiz Kırım, 2014 yılında;

“Oldu-bittiyle…” Moskova’ya bağlanacaktır!

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden,

Kırım ve Kırım Türk’ü için ne yapabildik?

2014 yılının Mart ayının “yazılı ve sözlü arşivleri…” inceleyiniz!

Sivil Toplum Örgütlerinin o dönemde verdiği tepkiler neler olmuştu?

Maalesef, “özeleştri yapmayan…” bir toplum olduk!

Milli reflekslerimizi/ veya direncimizi giderek kaybetmeye başladık!

“Mağazin Kültürünün…” iç dünyamızı giderek işgal ettiğini gördük!

*** ***

Şunu iyi bilelim, “Bu dünyada gözü kör ve basireti kapalı olanın;

Ahirette de gözü kör ve basireti kapalı olacaktır! (İsra, 72)

Uyanalım artık! Göz körlüğünü üzerimizden atalım…

Irak’ta neler oluyor diyorsanız?

26 yıl öncesine gideceksiniz…

1991 tarihindeki, ABD’nin Irak’ta ki operasyonuna…

“Çeki Güç’ten günümüze kadar gelen…” senaryoya!

O senaryoyu/ veya çirkin tuzakları ner kadar görebildik?

O sebepledir ki, “aydın hareketi…” diyoruz!

Bilgi ve marifet sahibi, “ideal insan…” diyoruz!

İdeali olmayan insanın, “iddiası da yoktur!”

Zümer Sursi 9. Ayette ne buyruluyor;

“(Resulüm!) De ki; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”

*** ***

Bu köşede daha önce kaleme aldığım şu yazımı tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum;

“REVAN’I, “ERİVAN…” YAPANLAR!

1 Ekim 1827 tarihi…

“İvan Paskeviç, komutasındaki Rus ordusu Erivan’a girdi

Ve Ermenistan’daki bin yıllık Müslüman yönetimine son verdi!”

Tarihi çok iyi okumalıyız!

Tarihte en fazla, “asimile edilen millet!” Türk milletidir!

Tarihte 4. Murat’ın, 1635 tarihinde çıktığı “Revan Seferini…” bilirsiniz.

Orada, “Revan Hanlığı…” bulunuyordu!

O hanlığın merkezi de,

Şimdiki Ermenistan’ın Başkenti olarak bilinen, “Erivan’dır!”

Ruslar, Kafkaslarda “hâkimiyet mücadelesi…” için strateji geliştirecekler.

O strateji nedir?

Kafkaslarda, “Ermeni iskân siyaseti!”

İşte, o siyasetin mahsulü olarak da,

“Revan gibi…” tarihi Türk Yurtları bütün unsurlarıyla; “asimile…” edilerek;

Yani, bütün tarihi mekânları ve insanıyla; “imha edilmiştir!”

O siyasette, “demoğrafik yapı…” bütünüyle değişmiştir!

Nasıl değişmiştir?

“katledilerek!” imha edilerek!

“Ermeni Soykırımından…” bahsedenlerin, “yüzleri kızarmaz!”

O koskoca yalan ve iftiralarıyla da, “tarihi de…” ters yüz ederler!

Bu kadar nasipsiz ve vicdansızdırlar!

18. yy’dan itibaren Osmanlının çekildiği coğrafyalarda;

“tarihi yıkımlar ve katliamlar…” iki asır boyunca devam eder!

Milyonlarca insan, “ya muhacir…” olmuşlar…

Veya “hayatlarını…” kaybetmişlerdir.

Sevgili Okurlarım…

Suriye’de, Irak’ta, Kerkük’te, Kırım’da, Doğu Türkistan’da olanlar;

“iki asrın devamıdır!”

Günümüzde de, “tarihi suikastler…” devam ediyor!

Türk ve İslam Coğrafyasında en fazla, “demoğrafik yapı ile…” oynuyorlar!

Tarihi, Kültürü, Dili ve İnsanı, “yok ediyorlar!”

N’olur, biraz hassasiyet diyoruz…

Coğrafyanın geleceği de, “bu hassasiyete…” bağlı!

Aman ha! O tarihi ve kültürel; “gönül bağları…” kopmasın.

*** ***

25 Eylül 2017 Kuzey Irak’ta yapılan Referandum…

1991’lere kadar gideceksiniz…

Hatta “SEVR’e kadar…” gideceksiniz!

Hatta Ruslarla imzaladığımız, “1878-Ayestefanos Antlaşmasına…” kadar!

O antlaşmanın maddeleri…

Bir film şeridi gibi; “son 35-40 yılın gelişmeleri…”

Ve sürekli bir şekilde, “aldatılmışız!”

Ve sürekli bir şekilde, “yanılmışız!”

Hadis, “(Akıllı ve olgun) mü’min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz.”

Yazımın başlığına, “Gaspıralı ve Eğitim…” dedim!

Bizler, geleceğe; 2023’lere, 2053’lere, 2071’lere nasıl yürüyeceğiz?

21. asır bizlerden; “gaye ve ufuk sahibi; ideal bir toplum…” istiyor!

Akif ne diyorlar;

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez”

O halde, “en büyük düşmanımız…” içimizde!

O düşman, “cehalet, taassup, fitne, fesat, tefrikadır!”

YORUM EKLE