GİZLİ KONUŞMALAR!

 GİZLİ KONUŞMALAR!

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Kur’an her konuda, bizleri uyarıyor!

Bu uyarıda,  “insan hak ve hukuku” ön plana çıkıyor!

Özellikle de, “kul hakkı…”

O hakkı, “insanı koruyacağız!”

Kur’an buyuruyor; “Ey iman edenler! Birbirinizle gizli konuşacağınız zaman,

O takdirde günah, düşmanlık ve peygambere isyan hakkında gizlice konuşmayın,

Fakat (konuşacaksanız) iyilik ve takva hakkında sessizce konuşun!

Ve huzuruna toplanacağınız Allah’dan sakının!” (Mücadele, 9)

***                 ***

Bu konuda ayet devamla, “(günah, düşmanlık ve isyan hususundaki)

Gizli konuşma, ancak şeytandandır; tâ ki, iman edenleri üzsün;

Hâlbuki (o şeytan), Allah’ın izni olmadıkça onlara (o iman edenlere)

Bir şeyle zarar verici değildir..

O halde, müminler ancak Allah’a tevekkül etsinler” (Mücadele, 10)

***                             ***

Demek ki, “açık veya gizli…” konuşmalar;

Günah üzerine,

Düşmanlık üzerine,

Kin ve nefret üzerine,

“fitne çıkaracak” bir sebep üzerine kurgulanmışsa,

Bunu,  inancımız men ediyor!

“Allah her şeyin gizlisini de, açığını da bilir!”

Kaf Süresinde Cenab-ı Allah şöyle buyurur;

“Gerçek şu ki, insanı yaratan biziz.

Ve onun iç benliğinin ona ne fısıldadığını biz biliriz.

Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız”

O halde, bu toplumda, “düşmanlıklar üzerine” bir araya gelmeyeceğiz!

Gelmek isteyenleri de, ‘uyaracağız’

Dinimizin bizlere izin verdiği, “gizli” veya “mahrem” konuşma ne olabilir?

“İyilik ve takva üzerine…”

Toplumun kabul edebileceği, “genel menfaatler üzerine” konuşabiliriz!

***                 ***

Bizim dinimiz, ‘sosyal hayatımızda da…’ yol gösterici oluyor;

Bizlerden, “Bedevi zihniyetiyle…” davranmamamızı istiyor.

“Ey iman edenler! Size: “Meclislerde yer açın!” denildiği zaman,

Hemen yer açın ki, Allah’da size genişlik versin!” (Mücadele, 11)

Bir yere gitmenin,

O yerde oturmanın veya kalkmanın, ‘belli bir adabı’ olduğunu bileceğiz!

Her şeyden önce, “hoşgörü” bizlerin ‘olmazsa olmazı’ olacak!

***                 ***

ÖZELLİKLE DE ŞU GÜNLERDE HUCURAT SÜRESİNİ OKUYALIM!

Sizlere bir haber getirildiğinde, “onu araştıracağız!”

Haberin, “doğruluğu” o kadar önemli ki!

Günümüzde, ‘yabancı servisler’ boş durmuyor!

İnancımız,  koruyucu bir silah olarak, “tedbirli olmamızı” istiyor!

“Ey iman edenler! Eğer size fasık (yalancı, günahkâr ) bir kimse,

Size bir haber getirirse, önce (onun doğruluğunu) iyice araştırın ki,

Bilmeyerek bir topluma sataşırsınız da (bu hareketiniz doğru olmadığından)

Yaptığınıza pişman olan kimseler olursunuz” (Hucurat, 6)

***                 ***

ARA BULUCU!

İslam dünyası kaynıyor!

Söylerim sizlere, “Müslüman Müslüman’a kılıç çeker mi?”

Kur’an, “Mü’minler ancak kardeştirler;

Öyle ise iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah’dan sakının ki,

Merhamet olunasınız!” (Hucurat, 10)

Birbirimizle, “alay etmeyeceğiz”

Birbirimizi,  “ayıplamayacağız”

Birbirimizi, “kötü lakapla” çağırmayacağız!

Birbirimize, “kin, nefret ve öfke” beslemeyeceğiz!

Kötülüklere de, meydan vermeyeceğiz!

***                 ***

MÜSLÜMAN KENDİSİNDEN EMİN OLUNAN KİMSEDİR!

Bu bir kaidedir!

Bu bir hayat felsefesidir!

Örnek alacağımız  “tek model”

Allah Resulünün, “Onlar gökteki yıldızlar gibidir” buyurdukları;

“Sahabedir…”

Onların, “peygamber okulundan…” yetiştiler!

Birbirlerine karşı, “bir binanın tuğlaları gibi” oldular!

Bir söz vardır;

“Yarın geçilecek yolları, bugünkü nesiller inşa ederler”

Şurası asla unutulmamalıdır ki,

“Yarını, bizler kendi ellerimizle hazırlıyoruz!

Bir önemli kaide daha söyleyelim;

“Nasıl yaşarsanız, öyle haşrolursunuz!”

Yaşayışımızla, ne kadar korunabiliyoruz?

Kendimizi, sürekli sorgulayalım!

Kendimizi, sürekli ‘tartıya’ alalım!

“Ölmeden, önce ölmek…”

Var mı, aramızda böyle babayiğitler!

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE