GÖNÜL OLAYDI

  GÖNÜL OLAYDI

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

"Akıl gönül olaydı" deryalaşır

Dünyayı aşk boyasıyla dolaşır

Göz, sevdadan gayri bir şey görmezdi

Çileye, "yârim" der; sual sormazdı (bk)

***                 ***

“12 Nisan 1932 Tarihi…

Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin Kuruluşu…”

Kuruluşun talimatını Gazi Atatürk verecekler!

Bu karar, “Türk Ocakları Kurultayında…” alınacaktır.

Türk Tarih Heyetinde Yer Alan Üyeler;

Afet İnan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Hamit Zübeyr (Koşay),

Halil Edhem (Eldem), Ragıp Hulusi (Özdem), Reşit Safvet (Atabinen),

Zakir Kadiri, Sadri Maksudi (Arsal), Mükrimin Halil (Yinanç),

Vasıf (Çınar), Yusuf Ziya (Özer)

Bu dönem Türk Ocakları Yönetiminde;

Hamdullah Suphi Tanrıöver, Tevfik Bıyıklıoğlu,

Yusuf Akçora, Samih Rifat, Dr. Reşit Galip yer alıyorlar

***                             ***

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti; “devletin himayelerinde…”

Çok nitelikli görevler icra edecektir.

Öncelikle, Liseler için “tarih kitapları…” hazırlayacak!

“11 Temmuz 1932’de Birinci Türk Tarih Kongresi” yapılacak!

Arkeolojik kazı ve araştırmalara ağırlık verilecek!

Türk Tarih Kurumu, “yayıncılığa…” büyük önem vermiştir.

***                             ***

Türk Ocakları ile birlikte; Çanakkale hafızalara gelecektir!

Türk Ocaklarıyla birlikte,  “mütefekkir hareketi…” akla gelecektir

Türk Ocaklaryla birlikte,  “milli mücadele yılları…” akla gelecektir

Türk Ocaklarıyla,  “Dil, Tarih, Kültür, Kimlik…” akla gelecektir

“Akıl gönül olaydı…” deryalaşır, diyoruz!

Türk Ocaklarında,  “gönül…” olduğu içindir ki, “deryalaşmıştır!”

Fikri bir aksiyon olarak günümüze kadar bütün vakarıyla;

Kendi mecrasında akışına devam etmiştir!

Bu aksiyon hareketinde, “Cumhuriyet Düşüncesi…” vardır!

Bu düşünce, “tarihin derinliklerinden…” süzülerek gelmiştir.

***                             ***

Bu arada şunu da ifade edelim ki;  Gazi Atatürk’ün talimatlarıyla;

 12 Temmuz 1932 tarihinde; “Türk Dili Tetkik Cemiyeti”  kurulur!

“26 Eylül- 5 Ekim 1932 tarihleri arasında;

Dolmabahçe Sarayında 1. Türk Dil Kurultayı…”

Bütün bunlar, “Atatürk’ün sağlığında…” atılan önemli adımlardır.

“12 Nisan 1932 tarihine…” şöyle bir yolculuk yapmak istedik.

O dönemlerin yüksek heyecanını duyar gibi oluyorum!

Türk Ocakları Başkanlığını yürüten Hamdullah Suphi Tanrıöver;

Yazar, Öğretmen, milletvekili ve TBMM’nin ilk döneminde;

“Milli Eğitim Bakanıdır…”

İstiklal Marşını, TBMM’de okuyan şahsiyettir

O coşkulu konuşkalarıyla Cumhuriyet Döneminin;

“Milli Hatibi…” olarak da anılmaktadır!

Onlar, “Vakıf İnsanlardı…”

Ömürlerini bu coğrafyaya, “adadılar!”

Cumhuriyeti sağlam temeller üzerinde yükselttiler.

Siyasette, Kültürde, Ekonomide, Savunmada;

“Milli Olma…” kavramını özenle seçtiler ve kullandılar

O kavramda,  “millete ait olma…” şuurunun zenginliği vardı!

O değerlerle geleceğin Türkiye’sinde; “büyük ufuklar…” düşündüler!

O ufuklar şüphesiz ki, “gönül coğrafyamızdı…”

Bu milletin, “medeniyet coğrafyasıydı!”

“Türk Tarihini Tetkik Cemiyetinin…”

“Türk Dilini Tetkik Cemiyetinin…” kuruluş amacında da;

“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesiydi…”

O yetişmiş insan gücüyle bu millet;

“Dil bir köprüdür…

İnanç bir köprüdür…

Tarih bir köprüdür…

Köklerimize inmeli…

 Ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz”

O bütünleşme hareketi ve inancının;

Cumhuriyetin ilk yıllarınde, “demir aldığını…” görüyoruz!

O asil irade bizleri gerçekten duygulandırıyor

Sormak isterim;

“2017 yılının Nisan Ayında; O İradenin Neresindeyiz?!”

***                             ***

12 NİSAN

1961 Sovyetler Birliği, uzaya ilk insanı gönderdi. 

1981 - İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.

1993 - Türkiye İnternet'e bağlandı.

 

 

 

YORUM EKLE