GÜL ŞİİRİ

 GÜL ŞİİRİ

Bedrettin KELEŞTİMUR

Gül, nihavent bir makamdır içimde

Makamla cezbeye gelir, gül şende

Gül tebessüm eder, bülbül sesinde

Sevgi muradına ermiş, gül sen de

 

Gül rengi gözler, muhabbet tadında

Okunur sevdası, gönül tadında

Gün doğar, kızıllığı gül tadında,

Günler daha aydın olur, gülen de (BK)

***                                       ***

BORDO BERELİ

Ülkemin yıldızı; "bordo-bereli"

Size; yıldızlara, hilal yakışır

Fitneyi, fesatı yere sereli;

Gazilik beratı, helal yakışır (bk)

***                                       ***

AB-D'YE İTHAF

Acı bir lokmaya benzersin sen

Tat vermedin, huzur hiç vermedin sen

Sen, sevgisizliğin anıtı oldun!

Hicapsız bir yalana benzersin, sen (bk)

***                                       ***

MUHAMMEDİ BURAKLAR

Vaktin nöbetinde beş durak

Duraklar; kıyamdadır, rükûdadır

O anda; ne toprak, ne gönül çorak

Sema da dolaşır, Muhammed'i buraklar (bk)

***                                       ***

ŞEHİR VE BİNALAR

Binalar, ruhsuz ve köksüz binalar

Uçun şehirden turnalar, sunalar

Dil öksüz, söz yetim, şehir sahipsiz;

İzsiz bırakılmış yürek iniler (bk)

***                                       ***

KÖYÜME

Köyüm konaktır, ak günlerin kalbi

Sevincim orda, hava kadar duru

Bahçesini, yeşilini özledim

Düşer gönlüme, asırların ruhu (bk)

***                       ***

GÜZEL ŞEHRİM, MERHABA

İnsanıyla, murat bulduğum,

Dört iklim, bağrıma bastığım,

Türküler, gönlümü verdiğim,

Şefkatin, yüzüne sürdüğüm,

Güzel Türkçe’m, bayrak yaptığım,

Yiğit, sözünde barıştığım,

İmdi, özünde buluştuğum,

Güzel şehrim, insanı; MERHABA…”(bk)

***                                       ***

TARİH OKUDUM

Tarih okudum, maziyi öğrendim

Ecdadın bilge sözlerini gördüm

Dersler çıkardım, dünden bugünlere;

İdeali, geleceği gördüm (bk)

           ***                             ***

 

 

GÜL...

Gül, dikeniyle sevilir

Şiir, kederle yazılır

Dünya, zehrini içirir;

Gamsız geçen bir ömre yan....(bk)

***                 ***

BULUTLARDA NAĞME

Bulutlarda nağme, gök gürültüsü

Toprağa muştu; rahmet esintisi

Düşer gönlüme, yağmur taneleri;

Süsler semayı, ışık gösterisi..(bk)

***                             ***

GÖLGELER

Işığın raksında gölgeler yürür

Secdelerde, aklım yüreğim yürür

Gün boyu, uzandı-kısaldı gölgem;

Ufkumun derinliğinde yürür…(bk)

***                 ***

MERHEM OL

Merhem ol yarama adli İlahi

Merhametine sığınır aciz kul 

Mazlumun yakınında yürür ahi

Mihnetini çekecek agâhın bul (bk)..

***                            ***

Dil, sükût etti!

Kalbin çığlığına kandı

Ve yıkandı

Hakk’ı andı…(bk)

**                   **

DÜŞMANIM İÇİMDE

Düşmanım içimde, nefsim belamdır

Oyun-eğlence, her biri balamdır

Fitneyle beslenir, nasıl kelamdır?

Geliniz, "takva elbisesi" giyelim..

***                 ***

50. YILINDA

               (F.Ü. Mühendislik Fak. İthaf Olunur)

                    Bedrettin KELEŞTİMUR

50 yıl marşında, haz aldım senden

İlmin harsında, baz aldım senden

Türkiye’min gururusun, ufkusun;

Yüce ufuklarda, hız aldım senden

 

Gönüllerde, yüreklerde yaşadın

Elazığ’ın sevdasında yaşadın

Fırat’sın sen, muradımla yaşadın

Sevdanda hicabın, naz aldım senden (bk)

***                                       ***

TRUMP'A CEVABIMIZ

Sıkılmaz söz söyler, kimin haddine

Yıldırımlar düşer, gönül seddine

Taassup, asrın vitrinine çıkmış;

Dalkavuk, inciler döker methine

 

Garip dünya, gariplerin elinde

Sözü ateşe atanların dilinde

Gazeteciye, "haysiyetsiz" diyen;

Elbet olur, "karanlığın" yolunda (bk)

ULU CAMİ DE...

Harput'ta, Ulucami'de divandayım

Anadolu'da fethin dilindeyim

Meydanlarda, sancaklı ve tuğluyum

Canlarla, civanlarla huzurdayım

 

Ulucami, sen de fethin âlemi

Gül bahçesi'yle donatır Kale'mi

Her taşın şehadet eder, İli'mi;

En yüce duyguların hazındayım

 

Ulucami yanında ulu zatlar

Ruhaniyetiyle yatırlar, yatlar

Kıvılcımlarla toz kaldıran atlar;

Haz aldım, gönüllerin nazındayım (bk)

***                                       ***

MANEVİ VATANIM

Mekke, Medine, Kudüs manevi vatanım

Gezinir semalarında, uhrevi anım

En güzel örtü hayatın; "Takva Örtüsü"

O örtüler, ufkumdur; Ufkum da imanım

 

Kalbim huzurda, ihlasım; bezer hayatı

Hayat fani bir süstür, makamdır bayati

İnsanın emrinde; ne hoş, cismi, nebatı, 

Toprağı eker, biçer, ölçer; hak terazi'm (BK)

***                       ***

BORDO BERELİ

Ülkemin yıldızı; "bordo-bereli"

Size; yıldızlara, hilal yakışır

Fitneyi, fesatı yere sereli;

Gazilik beratı, helal yakışır (BK)

***                       ***

AB-D'YE İTHAF

Acı bir lokmaya benzersin sen

Tat vermedin, huzur hiç vermedin sen

Sen, sevgisizliğin anıtı oldun!

Hicapsız bir yalana benzersin, sen (BK)

***                       ***

MUHAMMEDİ BURAKLAR

Vaktin nöbetinde beş durak

Duraklar; kıyamdadır, rükudadır

O anda; ne toprak, ne gönül çorak

Sema da dolaşır, Muhammed'i buraklar (BK)

***                       ***

 

 

 

 

YORUM EKLE