GÜNIŞIĞI BİR GELENEĞİN DEVAMI

 

GÜNIŞIĞI BİR GELENEĞİN DEVAMI

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Yayın hayatına ilk çıktığı, 27 Ekim 1997 tarihden itibaren;

Günışığı Gazetesi’nde yazmaktayım…

Günışığı Gazetesi ile ilk akla gelen isim,

Rahmet Mekân,  Şeyhü’l Muharririn Ahmet Kabaklı Hocamızdır…

Ahmet Kabaklı, 1960’lı yıllardan vedat ettiği tarihe kadar (08 Şubat 2002),

‘Tercüman’ sonrasında ‘Türkiye’ Gazetesi ;“Günışığı…” köşesinde yazmışlardır.

Bir nesil kırk yıl, “Günışığı’yla…”  güne merhaba dediler!

O, “sağduyunun sesi…” olmuşlar!

O,  “milli kültürümüzü…” dantel gibi işlemişlerdir.

Bu milletin karşısında en büyük tehlikenin,

“Kültür Emperyalizmi…” olduğu vurgusuna yer vermişlerdir.

“Günışığı’nda…” bir neslin muallimi hafızalara gelecektir.

Abdullah Tukay bir şiirinde nasıl sesleniyorlar;

“Bütün fikrim, gece gündüz size aittir milletim

Sıhhatindedir sıhhatim, hem, illetindedir illetim

Sen mukaddessin, muhteremsin indimde bütün her şeyden”

***                            ***

“Günışığı Gazetesi…” bu isim, “bir geleneğin devamıdır!”

O gelenekte, ‘milletin sağduyusu…’

O gelenekte,  ‘hamiyetli duruşu/ vakarı…’

O gelenekte,  ‘Edep Yahu…’ diyen yakıcı nazarları,

O gelenekte,  “milletin efendisi; ona hizmetkâr olandır…” inancı,

O gelenekte,  ‘bu milletin sessiz çığlığı…’

O gelenekte,  ‘Ahmet Yesevi’nin fetih ve fütüvvet dili…’

O gelenekte,  ‘Ahi Evren yüreği…’

O gelenekte,  ‘Alperen yürüyüşü…’

Bütün bunlarda, bu milletin; “tarihi kimliğini…” okursunuz!

Esma’da,  “Ya Sabır” dedik;

 Kaleme, ‘kalbi bir hazla’ vicdanın sesi ol; yürekli çağrısı…

***                            ***

Günışığı, Elazığ basınında; 1997’lerde ki, ‘değişimin adı…’

1883’lerde,  Mamuratü’l Aziz Gazetesi…

1967’lerde,  Yeni Fırat Dergisi…

1997’lerde,  Günışığı Gazetesi…

Günışığı Gazetesi kısa bir zaman süreci içerisinde;

“Edebi bir mahfil’e…”

“Sanat ve Edebiyat Atölyesine…”

“Proje Okuluna…” dönüşüyor.

O dönemin heyecanı, ‘çevresini imrendirecek…’ seviyede!

1992 tarihinde başlayan,

“Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarına…”

Yazar ve Haber ekibiyle çok önemli destekler sağlıyor!

“Çaydaçıra Bilim, Sanat, Kültür ve Edebiyat Ödülleri…”

Bu tarihi faaliyetin de yanında yer almıştır!

“Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı…”

Günışığı Gazetesi,  “idari ve yazar kadrosuyla…”

Bu tarihi faaliyetin en yakınında yerini etkili şekilde alacaktır.

“Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…”

Günışığı Gazetesi’nin başlattığı tarihi organizasyondur.

Elazığ’ın kapılarını, “Türk Dünyasına…” açan ödüller!

“Belek Gazi’nin Hayatı ve Milli Sinema…”

Hala hafızalarda yer alan, ‘tarihi çalışmalar…’

***                            ***

Günışığı Gazetesi ve ‘Yazar Kodrosu…’

O ilk yılların heyecanına halen gıpta ile bakarım!

İsimleri, Elazığ sınırlarını aşan kalem erbabı şahsiyetler

Bu şehirde, ‘gündem oluşturan…’  yazılar ve haberler!

İnisiyatif alabilecek güçlü bir performans…

***                            ***

Özellikle altını çizerek ifade etmek isterim;

Türkiye’de,  “yerel basınımızın…” farkındalığını görebilmeliyiz!

O nedir, “sinerjisini kendi insanından…’ almaktadır!

Kalemiyle, “Milli Mücadelenin İçerisinde Yer Alan…”

Tarihe ismini, “Gazi Basını…” olarak da deklare ettirmiştir.

Ülkemizde yaşanan bir, ‘tezat veya çelişki…’

Yerel Basınımızın her geçen yıl, ‘kan kaybedişi…’

Batı standartlarında ki,  ‘yerel gücü yakalayamaması!’

“Güçlü insan”  ve “ güçlü şehir” 

Yerel Basınımızla, ‘doğru orantılıdır!’

Şehir kültüründe, ‘bilginin paylaşımına…’ ne diyoruz?

“ortak akıl…” ve “ortak payda…”

B ir realitedir, “söz uçar, yazı kalır!”

Kur’an da, “Kalem Suresi…” yer alıyor!

Gazeteler,  yayın yaptığı şehirlerin; “fikir kaleleridir!”

Edebiyatın 7 rengini filizlendiren, “okullardır!”

21. asrın, “vakanüvisleri…”

“Güçlü Basın…” ne anlama geliyor?

Daha güçlü, istikrarlı ve daha verimli, “şehir!”

“Günışığı Gazetesi…” idealizmin adresi!

Son 21 yılın bu şehirde, hafızası…

***                            ***

2006 yılından itibaren, Manas Gönülevi’ndeyim

Sanat ve Edebiyat Dostlarımızla Birlikteyiz…

Şener Bulut’un Koordinatörlüğünde;

Çok önemli projeler hayata geçiriliyor!

(2006-2018) yılları arası basılan kitap sayısı,

“70’lerin üzerine çıktı!”

Prof. Dr. Ahmet Buran’ın ifadeleriyle;

“Manas Gönül Enstitüsü…”

Gerçekten Manas, “sosyal mühendislik…” çalışmaları yapıyor.

Her faaliyetiyle de, ‘gündem…’ oluşturuyor.

Manas Gönülevi,  “bu şehirde şiir, sanat, edebiyat ve musikiyi…” sevdirdi.

Her faaliyetinde, “şehriyle bütünleşti!”

Daha güzel bir Elazığ için merhaba diyelim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE