GÜNIŞIĞINDA 19 YILIMIZ

 GÜNIŞIĞINDA 19 YILIMIZ

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Günışığında yolculuğumuz, “27 Ekim 1997 tarihinde…” başladı

Düşünüyorum,  “yazı hayatımda…” 19 yıl aralıksız Günışığı’nda;

Sizlerle birlikte bir kutlu yolculukta…

Sizlerin sesi, soluğu, aklı, vicdanı olmaya çalıştık!

“Olmak!” eyleminde de,  inancımızın çağrısını alıyorum;

Ayet, “Festakim kema ümirte”

Mealen,  “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hud, 112)

Her haberde, her yazıda; “titrerim!”

Ayet, “Ey inananlar! Eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse,

Onun iç yüzünü araştırın,  yoksa bilmeden bir millete fenalık edersiniz de,

Sonra ettiğinize pişman olursunuz!” (Hucurat, 6)

Hz. Kur’an,  “habercilik anlayışında…” temel bir felsefeyi ortaya koyuyor!

Habercilikte, “insan merkezli!” olarak hareket ederiz;

Bu anlayış bizlere; “hak, hukuk, adalet…” kavramlarını önümüze kor!

Önceliğimiz; “ilim, hikmet, marifet, ahlak ve yüksek bir moraldir!”

Ayet, “Kebure makten indallâhi en tekûlû mâ lâ tef’al’un”

Mealen, “Yapmayacağınız şeyi söylemeniz,

Allah katında büyük gazaba sebep olur.” (Saff, 3)

Sözün, “emanet…” olduğunu biliriz!

Yazılarımızda da, buna titizlikle uymaya çalışırız.

***                            ***

Evet, Sevgili Okurlar;

Önceliğimiz de neler vardır?

“Önce refik, sonra tarik…

Önce teklif, sonra tenkit…”

Günışığı Gazetesinde, öncelikle;

“Yol arkadaşlarımız!” dedik!

27 Ekim 1997 Tarihinde birlikte yola çıktığımız arkadaşlarla;

Birlikteliğimize Allah’a hamdolsun “zeval…” gelmedi!

Dostluğumuz ve sevgimizde, “gönüller!”  yer alıyordu!

Menfaatlerimizde,  “milli hassasiyetler!” yer alıyordu!

Yazılarımızda önceliğimiz; “teklif…” getirdik!

Bunlar,  “uçuk teklifler!” değildi?

Herbiri, “yapılabilir!” anlayışına uygun olarak dikkatle seçiyorduk!

“tenkitlerimizde…” bu bağlamda; “ölçülü!” oldu!

Bütün bunlarla,  “sosyal barışı…” esas aldık

Yazılarımızda, “sosyal mühendisliğe…” önem verdik

****                          ***

Günışığı Gazetesi, “ismini…”

Şeyhül Muharririn Ahmet Kabaklı’dan;

Onun 50 yıl, yazı hayatında kullandığı;

“Köşesinin İsminden…” aldı!

Şeyhül Muharririn Ahmet Kabaklı, “bir kimliktir!”

O kimlikte; “sağduyu ve edep…”

O kimlikte,  “bütün kutsallara…” olan engin bir sevgi…

O kimlikte,  “Alperen Ruhu!”

O kimlite,  “milletin vicdanı!”

O kimlikte,  bu milletin “Dede Korkut’unu…”

O kimlikte, bu milletin,  “aksaçlı-bilge kişisini!”

O kimlikte, “öğretici ruh iklimini!”

O kimlikte,  “erdemlikleri…” yaşarsınız!

Günışığı Gazetesi, o ideal isimle; “kutlu yolculuğa…” çıktı.

Bu şehirde, bu coğrafya da; “vicdanın sesi!” oldu!

Ve olmaya da, inşallah devam edecektir.

***                            ***

Günışığı Gazetesi,  19. yıl boyunca;

Birçok önemli projelere kâh imza attı;

Kâh yanıbaşında yer aldı…

“Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…”

“Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…”

“Milli Sinema Projesi…”

“Kültür-Sanat ve Edebiyat alanındaki Çalışmalar…”

“Çaydaçıra Bilim-Sanat-Kültür ve Edebiyat Ödülleri…”

“1. ELAZIĞ KÜLTÜR KURULTAYI…”

Ve Önemli kampanyalar!

Bütün bu çalışmaların, “kahramanları!”

Vefalı ve Fedakâr Dostlara, “minnettarız!”

***                 ***

Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz;

Günışığı Gazetesi, “yazı kadrosuyla…”

Yerel Basınımızda,  Türkiye’de, “önemli misyona!” sahiptir.

Ve Türkiye’de, “ilkeli duruşa sahip!” gazeteler arasında isminden sıklıkla söz ettirir.

Başarı grafiğini de, inşallah azim ve iradeyle devam ettirecektir.

Günışığı, bu şehrin; son 20 yılına “damgasını!” vurmuştur!

Elazığ halkıyla da, “bütünleşmiştir!”

O sağduyuyu da, koruyarak bugünlere gelmiştir.

***                            ***

Günışığı Gazetesi, “şehrin hafızası!”

Güzelim hatıraların da, “albümüdür!”

Bu şehrin, “gönül yangını!” onun en merkezi yerindedir

Her kalem, her makale; “tarihe izler…” düşüyor.

Ve tarihi yürüyüşüne,  “milletle birlikte!” olacaktır.

Ondaki,  “kuvayi milliye ruhu!” ilânihaye devam edecektir.

Bizler, “devletimizle, milletimizle,  insanımızla…”

Onu biraraya getiren, “maddi ve manevi değerlerle…”

Bu şehirde, bu coğrafyada, “memleket sevgisinin…” bayraktarlığını yapacağız.

Günışığı Gazetesi,  “okuyucusuyla birlikte!” bir büyük ailedir.

Günışığı Gazetesi, bu şehrin; “ortak aklı,  ortak paydası ve kanaatidir!”

Elazığ’ın  “sevda dolu!” yürekli ve hamiyetli insanına; “merhaba!” diyoruz.

Hep birlikte, “daha güzel bir şehir/ veya gelecek için…”

Sağlık, Saadet, Esenlik ve Ufku Açık, “Büyük Türkiye İdeali!” diyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE