HAKİKATİ GÖREMEMEK!

 HAKİKATİ GÖREMEMEK!

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Düşünüyorum da,  yıllar yılı, “yanlışlarda…” ısrar etmişiz

Hakiki dostlukları, “farklı yerlerde…” aramışız

Hal böyle olunca da,  “tuzakları…” görememişiz

Hz. Kur’an o kadar net ve açık bir şekilde bizlere yol gösteriyor

Ayet, “Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin;

Onlar size fesat çıkarmakta kusur etmezler.

Çünkü her zaman sıkıntıya düşmenizi isterler.

Doğrusu kinleri ağızlarından taşmıştır. (hep aleyhinize konuşurlar)

Sinelerinin gizlediği (kin ve düşmanlık) ise daha büyüktür.

Eğer akıl erdirirseniz, ayetlerimizi size iyice açıkladık.” (Âl-i İmran, 118)

Şimdi söylerim sizlere, şu coğrafya insanının çektiği sıkıntılar…

Ve o sıkıntılara bu milletin dışındakilerin yaklaşımı!

1400 yıl önce, Hz. Kur’an’ın çizdiği bir çerçeve var;

Düşmanlarımız sürekli, “fitne ve fesat…” peşindeler!

O fitne ve fesat, “bu milletin üzerinde…” kurgulanıyor!

Bozulan oyunlarının akabinde, “yeni senaryolar…” üretiyorlar

***                             ***

Ayet, “İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz;

(onlar ise) kitapların tamamına iman ettiğiniz halde sizi sevmezler.

Sizinle karşılaştıkları zaman; “İman ettik!” derler.

Kendi başlarına kalınca da, size olan öfkelerinden parmaklarını ısırırlar.

De ki; “Öfkenizle geberin!” Muhakkak ki Allah sinelerin içinde olanı,

Hakkıyla bilendir” Âl-i İmran, 119)

Buyurunuz, sizlere 21. Asrın fotoğrafı…

İşte,  “Suriye Gerçeği…”

Kimler, kimlerle ittifak halindeler…

İşte,  yarım asırdır mücadelesini verdiğimiz; “Avrupa Birliği”

Birlik Ülkelerinin, Türkiye’ye olan yaklaşımı!

Ve sizlerin, “batı dünyasına…” olan samimi hissiyatınız!

Birbiriyle çelişiyor değil mi?

İyi niyetinizin, yaklaşımınızın karşılığını bulamıyorsunuz

***                             ***

Ayet, “Eğer size bir iyilik dokunursa, (bu) onları üzer;

Fakat size bir kötülük gelirse, onunla sevinirler.

Eğer sabreder ve (günahlarden) sakınırsanız,

Onların hilesi size hiçbir zarar vermez.

Şüphesiz ki Allah, onların yapmakta olduklarını,

 Hakkıyla kuşatandır” (Âl-i İmran, 120)

El Hak! “Büyüyen bir Türkiye!” onları korkutur,

Ve derinden üzer…

Ama  “kendi içerisinde kavgalı…” bir, Türkiye fotoğrafı;

Onları sevindirir… Kavganın, “derinleşmesini…” isterler!

Bu milletin, “1800’lerden sonraki…” yakın tarihini…

Lütfen, en ince karelerine kadar, “irdelemeye…” çalışınız!

“başımıza gelenler…” sorusuna o zaman daha net cevap bulursunuz!

Ama ne yazık kı, “düne karşı unutkanız!”

Aynı hataları, “birebir…” tekrarlıyoruz!

***                             ***

Ayet, Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın ve parçalanmayın!

Allah’ın size olan nimetini hatılayın ki,

Bir zamanlar (birbirinize) düşmanlar idiniz de,

 (Allah) kalplerinizin arasını (İslam ile) birleştirdi;

Böylece O’nun nimeti sâyesinde kardeşler oldunuz.

Ateşten bir çukurun kenarında (küfür içinde) idiniz de,

Sizi oradan kurtardı.

Allah size ayetlerini böyle açıklar, ta ki hidayete eresiniz.” (Âl-i İmran, 103)

Cahiliyet dönemi ve onun kopkoyu taassubu…

İslam, o taassubu kırıyor, “cehaleti…” yok ediyor

Ve bizleri biraraya getiren, “İslam’ın Kardeşlik Hukuku…”

Nurani bir iklimin doğuşunu hazırlıyor

***                             ***

Ayet, “içinizden, hayra da’vet eden

 Ve iyiliği emredip kötülükten yasaklayan bir topluluk bulunsun!

İşte onlar, gerçekten kurtuluşa erenlerdir. (Âl-i İmran, 104)

Takva sahibi, Allah dostu, İlim sahibi kişiler…

Her asırda, her zaman diliminde; onlara ihtiyacımız var!

***                             ***

Ayet, Kendilerine apaçık delillier geldikten sonra;

Parçalanıp ihtilafa düşenler (yahudi ve hristiyanlar) gibi olmayın!

İşte onlar için ise (pek) büyük bir azap vardır” (Âl-i İmran, 105)

Onlar gibi olmak/ veya onlara benzemek; asıl tehlike…

***                             ***

Ayet, “Ey inananlar! Yahudileri ve Hristiyanları dost olarak benimsemeyin,

Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandır

Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez” (Maide, 51)

Bizlerin, “Müslüman…” olarak bir kimliği var!

O kimlikle, “hayatı ve eşyayı…” kuşatıyoruz!

Suriye’de, son gelişmeler; “bizleri şoke mi etti?”

Oblar, kendi içlerinde; “ittifak…” kuruyorlar

Kimlere karşı, “bu millete…” karşı!

Bu milletin şahsında,  “İslam’a…” karşı!

Her sıkıştıklarında bizlere, “Sevr’i…” dayatıyorlar!

Bu coğrafyayı ve insanını, “sömürgeleştirmek…” istiyorlar

Kendi içimizde, “ayrılıkları…” “didişmeleri…” bırakalım;

“780 bin km2’de,  80 milyon…”

“Bir akıl, bir gönül, tek yürek…” olabiliyor muyuz?

***                                       ***

GÜNÜN ŞİİRİ

BİR YÜCE DİLEĞİ...

Zikri bilirsek, alırız tedbiri

Tedbir, hak sesine uymaktır elbet

Sakın ha, bırakma elden takdiri

Vicdanın sesini duymaktır elbet

 

O seste birleşir, salih ameller

Amelin boyasında has niyetler

Dualarla Hakk’a yükselir eller

Bir yüce dileği sunmaktır elbet (BK)

 

 

 

 

 

YORUM EKLE