Haramlara Dikkat

Helal çizgisini takip etmek ve ondan sapmamak;
Hayatınızı, ‘disiplinize eder ve güzelleştirir’
Belli bir tertibe de sahip olursunuz!
Kur’an buyuruyor; “Üzerine Allah’ın ismi anılmamış olan
(besmele ile kesilmemiş hayvan)lardan yemeyin!
Çünkü o gerçekten bir isyandır!
Şüphesiz ki şeytanlar, dostlarına (helal-haram hakkında)
Sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar.
Eğer onlara uyarsanız, muhakkak ki(haramı helal saymakla)
Gerçekten siz de müşrik kimselersinizdir” (En’am, 121)
Allah herbirimizi ‘şirkten…’ onun tehlikesinden korusun.
***        **
Nelere dikkat edeceğiz, nelerden sakınacağız!
“ De ki: “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım:
O’na hiçbir şeyi şirk koşmayın! Ana-babaya iyilik (edin)!
Fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin!
Sizi de, onları da (ancak)  biz rızıklandırırız.
(Zina gibi) çirkin işlerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın!
Hem hak bir sebep olmadıkça, Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeyin!
(Allah) size bunları emretti: umulur ki akıl erdiresiniz.” (En’am, 151)
En’am Suresi 152. Ayetle, Kur’an bizlere yol göstermeye devam ediyor
 “Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın!
(Biz) kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayız:
Söz söylediğiniz zaman, akraba bile olsa adaletli olun!
Ve Allah’ın ahdini (verdiğiniz sözü) yerine getirin!
(Allah) size bunları emretti; umulur ki ibret alırsınız” (En’am, 152)
Yüze Yaratan “Ve şüphesiz bu,  benim dosdoğru yolumdur;
Öyle ise ona tabi olun” (age.153)
Kur’an,  doğruları birer birer sıralıyor;  “bu doğrulara tabi olun” diyor!
 “Rabbinizden size indirilene tabi olun
Ve O’ndan başka birtakım dostlara tabi olmayın!
(Siz) ne kadar az şükrediyorsunuz” (A’raf, 3)
Hayatı,  “sabır ve şükür arasındaki mesafe…” olarak düşünün!
Ve o şekilde de, ‘tanzim…’ edelim!
***        ***
“De ki, “pis olan şey ile temiz (haram ve helal) bir olmaz;
Pis olan şeylerin çokluğu hoşunuza gitse de (bu böyledir)!”
Öyle ise akıl sahipleri! Allah’dan sakının ta ki kurtuluşa eresiniz! (Maide, 100)”
Helal, tabii olarak temizdir…
Sizler, temiz olanı, faydalı olanı;  ‘kötü olana…’ nasıl tercih edebilirsiniz?
Dünya hayatını Kur’an şöyle tarif eder;
“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. 
Ahret yurdu ise  (Günahlardan ) sakınanlar için elbette daha hayırlıdır 
Hiç akıl erdirmez misiniz?” En’am, 32)
Burada Kur’an,  ‘akla…’ hitap ediyor?
Akıl, iz’an, vicdan sahiplerine sesleniyor!
Burada ki maksat,  ‘tefekkürdür’
Hakkı, doğruyu ‘idrak etmektir’
İnancımız bizlerden neleri istiyor?
“Yiyin, için israf etmeyin!”
Hoşgöre ve kanaat sahibi olacağız
Haddi ve hukuku aşmayacağız!
Dilimizi, ‘kötü sözlerden…’ koruyacağız!
İbadetimiz,  “Allah’ı görür gibi” olacak!
Sürekli,  “bir ve beraber olmayı…” telkin edeceğiz!
Fitne ve fesat ateşinin yakılmasına, ‘izin vermeyeceğiz’
Öyle ki,  “fitne küfürden eşettir!”
Özellikle,  “kibir ve gururdan…” uzak olacağız!
Bizi örten asıl elbesemiz,  ‘takva elbisesi…’ 
***            ***
“Haramlara dikkat edeceğiz!”
Bizleri fesata verebilecek, ‘şüphelerden de…’ uzak duracağız!
Şunu çok iyi bilelim,  “hayatı bizler güzelleştireceğiz!”
Nasıl mı?
Şu coğrafya da,  “erdemli birer insan…” olarak!
Türk ve İslam tarihinde o kadar çok model insanlar var ki?
Sahabe için Kur’an; “en hayırlı ümmet” buyuruyor!
Allah Resulü (asv),  “Sahabe gökteki yıldızlardır!”
Hz. Ebubekir’de,  ‘sadakati…’
Hz. Ömer’de, ‘adaleti…’
Hz. Osman’da,  ‘iffeti…’
Hz. Ali’de,  ‘bilgeliyi…’ 
Bütün bu güzellikleri ‘yaşama ve yaşatma ideali…’
En önemli düsturumuz da,  “Harama Dikkat!” olacaktır
Haram,  “fitne ve fesatın kaynağıdır!”
O kaynağı, ‘kurutacağız!’
Herşeyden önce, ‘niyet…’ 
Sonrasında, ‘amel…’ 
Daha sonrasında, ‘istikamet…’ 
Dilimizin söylediğini, ‘kalbimiz tasdik edecek!’
“İfrat ve tefrik arasında…” dolaşmayacağız!
Hırsımızı ve ihtirasımızı frenlemesini bileceğiz!
“Nefis kötülükleri emreder!”
İdeal ve temiz bir hayat için, ‘helal lokma’
En önemli nasihatımız ne olacaktır;
“Haramı, değil kapına eşiğine bile sokma!”
Siyasete de, ısrarla aynı tavsiyede bulunuyoruz;
“De ki, “pis olan şey ile temiz (haram ve helal) bir olmaz;
Pis olan şeylerin çokluğu hoşunuza gitse de (bu böyledir)!”
Öyle ise akıl sahipleri! Allah’dan sakının ta ki kurtuluşa eresiniz! (Maide, 100)”
İşte sizlere, ‘her iki alemde…’ kurtuluşun reçetesi!

YORUM EKLE