HARPUT’A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER!

 HARPUT’A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER!

                                                          Bedrettin KELEŞTİMUR

14-16 Mayıs 2015 Tarihlerinde,

Harput’u bir daha ‘tefekkür etme’ fırsatını yakaladık!

“Sempozyum” yerine “Bilgi Şöleni” diyeceğim

“Harput’a Değer Katan Şahsiyetler” Bilgi Şöleninde;

Akgün Otel’de, 4 ayrı Salonda,  11 Oturum yapıldı!

45 bildiri sunuldu!

Bu bildiriler arasında;

Harput dile geldi…

Harput’un, ‘abide şahsiyetlerini’ gönül dünyamıza taşıdık!

Allah’ım, bu şehir ne kadar zengin bir iklime sahip!

81 İlimizden o kadar farklı yönleri var ki!

Harput, bu coğrafya da,  “bir edep istasyonu!”

Tarihi buluşturan,  “bir derya şehir”

Bir ufuk-gaye ve istikamet veriyor sizlere…

Harput’ta, “44 tarihi eser…”

9 asırlık tarihi geziyorsunuz!

Her eser; bir zaman dilimi, bir kimlik, bir efsane!

Ve her eser ‘gökteki yıldızlar misali…’

Işık olup akıyor, gönüllere!

Kutsi ve tatlı bir esinti…

“Mekânlar ve Şahsiyetler…”

Bir dörtlüğümüzde şöyle diyoruz;

“Cihanda, can olmalı

Can’a, Canan olmalı

Aşk’dan gayri n’ola ki;

Hak yolunda olmalı”

Maksada geliyoruz değil mi?

“Bilgi Şöleninde”

Kâh Hacı Hulusi Efendiyi…

Kâh Molla Bahri’yi…

Kâh Hacı Ömer Hüdayi Babayı…

Kâh Hacı Abdulhamit Hamdi Efendiyi…

Bizlere anlatıyorlar!

İmam Efendi, bir derya isim!

Halid-i Bağdadiden akan;

“Bozkırlara can veren, bir aşk nehri…”

Harput’ta,  ‘gönül insanı’

Ve o insanların  ‘gönül dilini’ dinlersiniz!

***                 ***

Harput, bir büyük coğrafyanın adıdır!

O coğrafya’ya,  “120 bin km2’yi bulan Fırat Havzası” diyebilirsiniz?

Harput Fatihi, “Belek Gazi”  bir efsane isim!

Bir Kılıç Arslan,

Bir Selahattin Eyybubi mesabesinde,

Haçlılarla mücadele eden bir yiğit kahraman…

O’nun zamanında Harput’un sınırları;

“Halep’ten Erzurum’a kadar…” kutlu bir tarih yazar!

O tarih asırlara; ses olur, söz olur,  nefes olur;

Bu diyarda, “birlik ateşini yakar!”

O kutlu ateşin yolcuları;

Asırlara ‘şahadet’ ederler!

O kutlu ateşin yolcuları;

Asırlara, ‘sadakat yemini’ ederler!

O kutlu ateşin yolcuları;

Sahabe meşrebli vakarlı bir duruş sergiler!

“Coğrafyayı vatanlaştıran meşaleyi yakarlar”

***                             ***

Harput,  Malazgirt’ten 14 yıl sonra 1085 tarihinde fethedilir!

İstanbul’un fethinden, 368 yıl öncedir!

Anadolu’nun fethinde,  “kutlu bir yürüyüş” vardır!

Allah Resulü’nün ‘işaret ettiği’ bir yürüyüş!

O yürüyüşte,  “Şehitler, Sadıklar, Sıddıklar,  Âlimler, Gaziler, Âlpler, Erenler…”

Harput, “tarihi tefekkürdür”

Harput,  “dünü bugüne taşıyan…” halet-i ruhiyeye sahiptir!

“1085-2015…” tarihinde esaret yüzü görmemiş!

Başı,  dün olduğu gibi günümüzde de dik olmuş!

Bütün nazarları üzerine çekmiş…

Tarihin dile geldiği şehir!

***                 ***

Elazığ’da, 1990 tarihinde SSCB’nin dağılmasından sonra;

1993 tarihinde, “Ortadoğu Araştırma Merkezi…” kurulacak!

1992 tarihinde, “Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…” düzenlenecek!

2003 tarihinde, “Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…” verilecek!

21. Asırda Harput, “tarihin/ veya coğrafyanın çekim merkezi…”

Bir büyük, “külliye…” hüviyetinde!

Harputlu için, “İstanbul Beyefendisi…” ifadesi ne kadar güzel!

Elazığ için, “Doğudaki Batı!” sözü ne kadar yerli yerinde!

Harput için, “Doğu Anadolu’nun İç-Batı Anadolu’ya açılan penceresi…”

Ve bu coğrafya da, “Batı ile bütünleşen Şehir…”

Bütün bu ‘doğrular’ Harput/ Elazığ’ı; coğrafyanın “huzur adası” tanımını getiriyor!

Günümüzde o değerler;

Harput’un, “destanını, efsanesini, romanını, hikâyesini, şiiriyatını…” yazdılar!

14-16 Mayıs 2015 Tarihlerinde;

Şehrin kurum ve kuruluşlarıyla birlikte,

“Tarihi bir faaliyete imza atıldı…”

Bu coğrafyanın efsaneleşen değerlerini bir daha yad ettik!

Bu vesile ile tarihe ve geleceğe bir daha merhaba diyorum…

Bu şehrin vakıf insanlarını,

Hizmet erbabını bir daha kutluyor ve onları yürekten selamlıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

YORUM EKLE