HARPUT’TA EL EZHER ÖRNEĞİ!

Çok önemli tarihi bir teklifimiz var!

Bu önemli teklifimizin,

Özellikle ve özenle altını çiziyorum;

“El- Ezher Üniversitesi”

Bilirsiniz, 975 tarihinden itibaren,

Dile kolay, “1040 yıldır” Kahire/ Mısır’da;

“İslami İlimler üzerine eğitim veren…” Üniversite!

Kendi alanında/ sahasında, ‘markadır…’

***                 ***

Bizim teklifimizde, sözün hemen başında ifade edeyim!

Kendi alanında, ‘geleceğin marka…’ Üniversitesi!

Bu teklifi yaparken bile, ‘heyecanlanıyorum…’

Kadim bir tarihten söz edeceğim;

“Harput…”

Harput, birçok özellikleriyle ön plana çıkan,

Tarihi bir, “Türk Şehridir…”

Artuklu Beylerinden, ‘Belek Gazi…’

Harput Hükümdarı olarak bilinir…

Abidevi bir şahsiyettir!

Asrının büyük cihangiridir…

Tarihçiler bu büyük Bahadırı,

“ Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi ile

Kılıç Arslan’ı aynı mesabede gösterirler…”

Belek Gazi Haçlılara karşı, “İslam’ın Kılıcı” olmuştur!

Bu büyük kahraman, Kudüs Kralı Baudouin ve Urfa Kontu Joscelin’i,

“Esir alarak Harput Kale Zindanına Hapsetmiştir”

Gazi Belek’in, ‘Destanımsı bir hayatı’ vardır!

Selçuk Sultanı, bu kahraman şahsiyeti,

“Anadolu Başbuğ’u ilan ederek…” ödüllendirmiştir.

***                 ***

Harput için, tarihi bir Türk Şehri dedik…

Harput’un tarihte, ‘birleştirici’ özellikleri vardır!

Harput sadece ‘Musikisiyle’ bile, Fırat Havzasında;

Sosyal ve Kültürel ‘bütünleşmeyi’ sağlamıştır!

Fuzuli’nin eserleri, Harput’ta bestelenmiştir…

Keza, Nedim’in eserleri de ‘bestelenerek’ günümüzde de söylenmektedir.

Malazgirt Zaferinden 14 yıl sonra 1085 tarihinde fethedilen Harput;

“Tarihinde düşman işgali ve dolayısıyla da o ezikliği yaşamamıştır!”

Harput, Yemen Türküsüyle” ön plana çıkmaktadır.

Yemen, Anadolu’nun ‘iç romanı’ diyebileceğimiz bir türkü…

Harput’tan Çanakkale’ye, Yemen’e, Sarıkamış’a;

Asker sevkiyatının yapıldığının da bir işaretidir!

Harput tarihte,  “âlimleri, arifleri,  evliyalarıyla” bilinir!

Ticaretten çok, ‘eğitimin…’ ön plana çıktığı kadim bir şehirdir!

Sözü fazla uzatmayalım;

Elazığ Harput’ta, “Türk Dünyasına/ Gönül Coğrafyamıza Hizmet Edecek bir,

“Sosyal Bilimler Üniversitesinin…” kurulması!

Burası,  tıpkı El-Ezher Misalinde olduğu gibi,

“Gönül Coğrafyamızın Eğitimde Cazibe Merkezi” konumunda olmalıdır!

Burada, “Bilimsel Çalışmalar” yapılsın!

Burada,  Türk ve İslam Dünyasının gelecekler için,

Araştırma Merkezleri Kurulsun!

Tamamen, ‘gönül coğrafyamıza’  yönelik olarak;

Israrla tekrar ediyoruz; “Bilim ve Araştırma Merkezi” olsun!

Sosyal Bilimler Sahasında, bir  ‘zirve’ olsun!

Bizlerin artık, Ortadoğu’da oyunları bozacak;

Nitelikli Yetişmiş İnsan Gücüne İhtiyacımız Vaaar!

Bu coğrafyayı tekrar, yeniden ‘fethedeceğiz…’

Bunu, ‘bilgiyle, marifetle, ihlâsla…’ yapacağız!

Bütün bu çalışmalar sadece ve sadece,

“Eğitimle…” olur!

“Araştırmayla…” olur!

Harput, coğrafya’da; “ışık seli…” olsun!

“5 milyon 150 km2’yle”

“300 milyonu aşan nüfusuyla…”

“Bütünleşsin…” diyoruz!

***                 ***

Bu yıl yapılacak,

“23. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…”

Gerçekte, bir büyük ‘edebi şölendir…’

O şölende; Kimler yok ki!

Her yıl, ‘tarihi buluşturuyor…’

Türkçe’nin/ Türk Dilinin zenginliğini yaşıyorsunuz!

Bütün bu çalışmalar,

Tarihe, ‘iz düşecek…’ bir niteliğe kavuşabilir!

Türkiye’nin Bölgesinde, ‘irade oluşturması…’

Şüphesiz ki, daha aktif ve daha ilkeli, ‘bilgi ağıyla’ olacaktır!

Şu coğrafya da, birlikte ‘ortak kaderi’ oluşturacaktır!

Bütün bunlar, “El-Ezher Örneği”

Bir büyük, ‘eğitim yapılanmasıyla’ mümkün olacaktır!

Tekrar söylüyoruz,

“Sosyal Bilimler Üniversitesi…”

18 Ortadoğu Ülkesinin de,

“Bilim Merkezi…” hüviyetinde kendisini geleceğe takdim edecektir.

Bu konuyu, Türkiye’nin gündemine de taşımalıyız!

Bizler, Elazığ’ı tarif ederken;

“Doğu Anadolu’yu İç-Batı Anadolu’ya bağlamakta olan,

Huzur- Güven ve İstikrar…” penceresidir!

Bu değeri yarınların, ‘güçlü Türkiye’sine taşıyabilmeliyiz’

YORUM EKLE