HARPUT’TA TARİHİ KAZILAR

02 Kasım 2016 Günü, Saat 22’00’de Kanal-23 TV’de;

Doç. Dr. İsmail Aytaç’la birlikteyiz…

Doç.Dr. İsmail Aytaç, Harput Kalesi Kazı Başkanı…

Kendileriyle Harput’u ve yapılan kazıları konuştuk.

***                            ***

Harput, günümüzde “açık hava müzesi…” olarak tanımlanıyor

Kalesi, Camileri, Çeşmeleri, Hamamları…

Mescitleri, Kümbetleri, Buzluk Mağarasıyla;

Güzel Anadolumuzun “tarihi ve dini turizm merkezi!”

Kültür bakanlığından takrinen tescilli 42 tarihi eser bulunuyor.

Harput’ta,  “Osmanlı ve Selçuklu Eserleri İçiçe!”

9 asrı bir anda yaşayabiliyorsunuz!

***                            ***

Harput, Yukarı Fırat Bölümünde yer alır.

Harput’tan “Hoyrat Esintileri…” Fırat boyunca yankılanır!

Harput, “tarihi buluşturan…”

Ve de, “dünü bugüne taşıyan…” bir tılsıma sahiptir.

19. yy’da, Harput’ta “2670 ev, 843 dükkân, on cami, on medrese,

Sekiz kütüphane, on iki han ve doksan hamamın olduğu…” belirtilir.

Bu fotoğraf bizlere Harput’un; “bir ticaret, bir kültür ve eğitim şehri…”

Ve coğrafya da, “önemli bir merkez…” olduğunu gösterir.

***                            ***

Harput, “Anadolu’dur!”

Hurriler, Hititler, Urartular gibi…

Anadolu’nun kadim devletleri ile birlikte anılır.

Harput 1834 tarihinden itibaren Reşit Mehmet Paşa tarafından;

O günlerin adıyla, “Mezire’ye…” taşınmaya başlar.

Bu kararla birlikte, Harput’ta; “şehirleşme süreci!” bitecektir.

2000’li yıllara kadar da, “kendi kaderine terk edilecektir!”

***                            ***

Harput’ta 2005 yılında, “İç Kale Kurtarma Kazısı!” başlayacaktır.

O dönem kazıların bilimsel danışmanlığını;

Prof. Dr. Veli Sevin, Prof. Dr. NeclaAslan Sevin yapmaktadır.

Bu kazı, “İlk Osmanlı Arkeolojisi Kazısı…” olarak da tanımlanır.

Harput Kazılarının, “10 yılı aşan bir süreci…” bulunuyor.

Arkeolojik Kazılar, “dikkat istiyen…” uzun soluklu çalışmalardır.

Bu şehri, bu coğrafyayı; “tarihiyle…” buluşturuyorsunuz!

İnsanlık tarihine, “hizmet!” ediyorsunuz…

***                            ***

Tarihi bulgular, “Avrupa’dan Harput’a; Harput’tan Halep’e kadar…”

Çok önemli, “ticari bağlantıları…” olduğu tespit ediliyor.

Kazılarda bulunan “birçok buluntular!” tarihe kaynaklık ediyor.

Bunlar arasında, “Urartu, Roma Dönemlerine…” kadar gidiyorsunuz!

Harput’ta, “tarihi buluntular…” 9 asrın serüvenine sizleri götürecektir.

Selçuklular Dönemine, Beylikler Dönemine ait kullanılan “eşyalar!”

Bir dönemi, bir dönemin “kültürünü…” tanımlıyor!

18.yy’da, Avrupa’dan ithal edildiği anlaşılan “seramikler…”

Ve Uzakdoğu Ürünleri, “Çin porselenine ait parçalar!”

Bütün bunlar, bizlere “önemli ipuçları da…” veriyor.

***                            ***

Arkeolojik Kazılarda,  “elde edilen bilgierden…”

Dönemin, “kültürel varlığını da…” tespit edebiliyorsunuz!

Bunlar arasında,  “aydınlatma aletleri…”

Ve kullanılan malzemeler oldukça önemli!

Tarihi ve “geleneksel mutfak kültürümüz!”

Harput’ta dikkatleri çeken, “atölyeler” 

Ve bu atölyelerde, “üretim çeşitliliği…”

Malzemelerin özellikleri…

Artuklu Dönemine ait, “Kale Hamamı Kazıları!”

Bu kazılar sonrasında, “Kale Hamamı, Kent Müzesi!” olacak.

Kazılardaki hedef nedir?

“Harput’u Dünya Kültür Mirası Listesinde…” görebilmek!

Uzun soluklu bir çalışma ve nihai hedef!

***                 ***

Harput Kazısı, “Kültür ve Turizm Bakanlığının…” desteğinde!

Tarihi, “Harput Mahallesinde…”  büyük bir özveriyle 

Kazı Başkanlığını FÜ, Eğitim Fakültesi güzel Sanatlar Bölümü,

Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. İsmail Aytaç yürütüyorlar.

***                            **

Harput, tarihi buluşturan cazibe merkezimiz!

Harput’ta “mekânları belirlemek, su sarnıçlarından mescidin;

Burçlardaki yapılara, surlarına, sarayına, gizli geçitlerine kadar…”

Bütün bunları ortaya çıkarmak, “tarihe ışık tutacaktır!”

Harput,  Kafkaslara da yakındır, Balkanlara da yakındır…

Harput,  Basra’ya da yakındır! 

Bu yakınlık, “ticari bağlamda…” önemli bir yol kavşağında olduğunu gösterir.

Harput, “Kültür, Sanat ve İrfan Merkezi…”

Harput’ta, 1900’lü yıllarda “18 mahalleden…” oluşuyor!

Harput’taki Kazıları; “ışığa yürüyüş…” olarak;

Yaşanmış bir dönemi, “tanımlama…” açısından da oldukça önemli!

YORUM EKLE