HAYAL EDİNİZ!

Ey canlar, dostlar; kulak veriniz bizlere…

Şu Ramazanlı günlerde,

“Evlerimizle Camilerimiz arasında köprüler…” kuruldu!

Geliniz! O köprüleri, hiç mi hiç yıkmayalım…

Dahası var, ona manevi iksirimizden birşeyler katalım…

O büyük cihangirlerin hayatlarını okudunuz mu?

Ya, Evliya’nın; Allah dostlarının…

***                 ***

Hz. Mevlana ne diyorlar;

“Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür,

Güzel düşünen hayattan lezzet alır”

Geliniz, bir hareketi hep birlikte sizlerle başlatalım.

Evlerimizden, “niyet ederek…” camiye adım attığımızda;

Allah Resulünün (asv)  “Medine Hayatlarını…” hayal edelim!

Hz. Kur’an’ın, “En Hayırlı Ümmet…” dediği Sahabeyi!

Evlerden, Mescid-i Nebeviye olan;

“Hasretle Özlediğimiz…” edeb içre vakarlı yürüyüşü!

Camilerimize,  “Mescid-i Nebeviye yürür gibi…” yürüyelim!

O anları,  “ihlâsla…”  vecd içerisinde aşkla; “hayal edelim…”

İçerisinde yaşadığımız sokak, mahallei, şehir; “Medine Soluklansın!”

***                             ***

Mescidler, Camiler; bizleri biraraya getiren, “Saflar…”

O deruni saflar…

O Saflarda da, “Mescid-i Nebevi’nin Havasını” soluklayalım!

O anları, içimizde büyük bir ihlâsla hayal edelim!

İmamette, Allah Resulünü (asv)

Hemen arkalarında, yer alan saflarda;  “ışık insanları…”

Yanımızda, Yöremizde;

Sağımızda, Solumuzda;

“Şehitlerin, Sadıkların, Sıddıkların, Âlimlerin…”

Allah Dostlarının ruhaniyetiyle birlikte olduğumuzu, “tefekkür” edelim!

***                             ***

Ayet, “Allah iman edenlerin dostudur” (Bakara, 257)

Ayet, “içinizden, hayra da’vet eden,

 Ve iyiliği emredip kötülükten yasaklayan bir topluluk olsun” (Ali İmran, 104)

Kur’an yolculuğn ne kadar muhterem,  ne kadar, muhteşem!

O yolculukta,  “Nur etrafında halkalanan yıldızlar misali Sahabe Okulu!”

O sebepledir ki, Kur’an’ı “anlayarak okuma…”

Bir bakıma, “İslam’ın boyasıyla boyanmak…”

O halet-i ruhiye içerisinde, “seher cüzleri…” kâinatın cezbe halidir!

Hz. Yakup oğullarının “dua…” isteklerine;

“Seher Vakti sizlere dua edeceğimz…” buyuruyorlar!

***                             ***

Ramazan’ın kutlu havasını soluklamak…

O anlatılması/ veya tasvir edilmesi imkânsız ruhani atmosfer;

Sizleri elbette kendisine cezbedecektir!

Ve biz gariplere, “çağrıları…” olacaktır!

Halkımız, insanımız, o saflar içerisinde kimleri görmeyi arzular?

Yaşadıkları şehrin, “ileri gelenlerini…”

Kutad-gu Bilig’de ne deniyor;

“Bey nasıl hareket ederse, halkda ona uyar…”

Biz onlara; ilmiyle, irfanıyla, fikriyle, zikriyle, sanatıyla;

Ve “temsil ettikleri…” makamlarıyla birlikte,

“Önder insanlar…” diyoruz!

Halkımız,  “onları da aralarında görmeyi…” arzular!

***                             ***

Acaba, camiler/ veya mescitler;

“Beli bükük ihtiyarların mı?” mekânları?

O kutsi mekânlara en fazla kimler yakışıyor;

“Geleceğimiz olan…” Gençler!

Şefkat ve merhamet nazarları, onların üzerinde!

En güzel tebessümler, onlara yakışır!

“Vakar…” Ve “edeple yürüyüş…” bu milletin en büyük hayali!

Ne olur, o kutlu hayalleri;  “öksüz…” bırakmayın!

***                             ***

Hayal edelim, “ecdadın efsanevi tarihini…”

Kur’an’ın emrettiği, “Allah’ın ipine sarılınız!”

Kutsi boyasını üzerlerinde, “koruyucu bir zırh gibi…” görürsünüz!

 Ayet, “Bir toplum kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe,

Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez…” (Enfal, 53)

Ne diyoruz,

“niyet, amel ve istikamet…”

Elbette, “niyeti hayrolanın, akıbeti hayrolur”

Hadis, “Niyeti olmayan kişinin amli de olmaz!”

Bir başka kutsi Hadis’te;

“İnsanlar, niyetleri üzere haşrolunacaklar”

Ecdat, “fütüvvet dilini…” kullanmış!

Asırları kuşatacak, “fetihlere…” niyet etmişler;

O niyetlerine, “cihan hâkimiyeti…” ismini vermişler!

Yüce Yaratıcı da, “o niyetlerini mübarek kılmış!”

O halde, “her şeyin/ her işimizin başı niyettir…” diyebiliriz!

Burada ne vardır, “Allah’dan bağı koparmayacağız!”

Bir söz vardır;

“Yay hayattır…

Ok, sizlerin niyetidir…

Hedef, ulaşılmak istenen amaçtır…”

Şair ne diyorlar;

“yürü; hala ne diye oyunda oynaştasın…”

Geliniz, “oyunların kurgusunu…” birlikte değiştirelim;

Önceliğimizde, “gönüller fethedilsin…”

YORUM EKLE