HAYAL ETTİK’

 HAYAL ETTİK…

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Mahatma Gandhi’nin sevdiğim bir sözü vardır;

“Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür…

Düşündüklerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür…

Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür…

Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür…

Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür…

Değerleriniz dikkat edin, karakterinize dönüşür…

Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür…”

Burada ana tema nedir; “dikkat, rikkat, gayret ve hayret ediniz!”

“Bir kilim nasıl dokunur?”

“O ilmekler nasıl atılır?”

O büyülü çizgiler, renkler, desenler nasıl bir bir ortaya çıkarlar?

Harflerden kelimelere…

Kelimelerden mısralara/veya cümlelere…

Tıpkı hücreden insana giden o mükemmel yapı…

İşte sizlere, “hayatın felsefesi…” veya “Elif, Be, Si…” veya “A, B, C’si…”

Hayallerde tıpkı öyledir; “ilk ilmek…”

Ve sonrasında,  “örgü…”

***                            ***

Bizler nelere karşı olacağız?

“İlkesizliğe, vicdansızlığa,  adaletsizliğe,  ahlaksızlığa…”

Ve bütün bunlarla,  “toplumda kötü çığır açanlara…”

Yunus ne diyorlar;  “bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz!”

İnancımız,  “paylaşınız…”  ve “yardımlaşınız…” diyor.

Bir binayı ören, “taşlar/veya tuğlalar gibi…” olunuz

Birbirinize, “yürekten ve gönülden…” destek olunuz/ omuz veriniz!

İşte, bizim tarihimizdeki, “fetih ve fütüvvet dili…” budur.

Bu dilde kazanan; “insan ve millet…” oluyor.

Bu dilde kazanan;  “insan ve özgüven…” oluyor.

***                            ***

Bu şehirde bir gazeteci olarak;

“Elazığ, Doğu’nun Bab-ı Âli’si Olsun” dedik.

Bunu sürekli hayal ettik.

Batı dünyasındaki, “Aydınlanma Çağının…” temelinde;

“Basın Sektörü…” yer alır.

İngilterte’de, ilk günlük gazete; “1702 tarihinde…” yayınlanır.

İngiltere’de,  “1777 yılında günlük gazete baskı sayısı; on bir milyondur!”

Günümüzden, “240 yıl öncesinin İngiltere’si…”

Bunun anlamı nedir?

“Okuma…” ve dahası, “paylaşma…” kültürüdür!

Daha da ötesinde,  “insanların birbirini tahammül…” kültürüdür!

Demokrasi nedir?

“Erdemli insan yetiştirme…” kültürüdür!

İdealizm,  “insanları ortak fikirler, düşünceler, eylemler etrafında” bir araya getirmek!

Batı dünyası bunu,  “250 yıl öncesinde…” gerçekleştiriyor!

Doğasıyla, “kendi inanç felsefeleri…” doğrultusunda!

***                            ***

Bize, yani Anadolu’ya ilk matbaa ve yayın kültürü ne zaman geliyor?

“1860 sonrası, Vilayet Matbaalarının kurulmasından…” sonra!

O kadar çok geciktik ki…

O gecikmeler bizlere çok pahalıya mal oldu!

Bir gazeteyi veya bir dergiyi; “o şehrin irfan meclisi…” olarak düşünürüm!

“Tefekkür…”  inancımız, bu kavrama o kadar büyük önem veriyor ki?

“Bir saat tefekkür, bir yıllık nafile ibadetten hayırlıdır”

Lütfen şu “Hadisi…” Allah Resulü’nün (asv) sözünü hafızalarımıza kazıyalım;

“Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır,

Âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir.”

“İlimde derinleşmek…” veya “kâmil insan…” yolculuğuna çıkmak!

Aydın insanımızın da,  “en büyük ideali…” olmalıdır!

***                            ***

2017 yılının Elazığ’ında, bir gazeteci olarak neleri düşünebiliriz?

Öncelikle, “yetişmiş insan gücünü…”

Birçok yazımızda, “Medya Merkezi…” talebimiz oldu!

Fethi Gemuhluoğlu’nun güzel bir sözü var;

“Önce talep ediniz, sonrasında tenkit ediniz!”

“Önce selam, sonra kelam…”

“Önce refik, sonra tarik…” sözleri de bu güzel insana ait.

Elazığ NGK. İletişim Meslek Lisesi…

“2003-2004 Eğitin Öğretim yılında…” eğitime başlıyor.

Bu Lisemiz hâlihazırda; “Köy Hizmetleri Müdürlüğünün…”

Kullandığı binanın eğitime dönüştürülmesiyle hizmet vermeye çalışıyor.

Çaydaçıra Yolu üzerinde; bir cephesiyle Zübeyde Hanım Caddesi,

Bir diğer cephesiyle de, eski çevre yolu güzergâhı arasında,

Şehrin bu merkezi konumunda yer alan bu güzide okulumuzun;

“İmar Revizyonunda yer almasını arzu ettik…”

O düşüncemiz,  “hayatiyet buldu…”

Bürokrasi, şu veya bu derken,  

Doğu Anadolu’da sadece Elazığ İlimizde yer alan;

“NGK İletişim Meslek Lisesi’nin…”

“Yeni Binasına kavuşması…” yolunda önemli adımlar atıldığını gördük!

Eğer birileri kalkar da,  “bu uğurlu yola taş koymazlarsa…”

Yazımızın özünde, “nefisten…” bahsettik!

Şehrin ikbalini/ veya ideallerini, “çiğneyebilecek…” nefislerden!

O arzulara karşı insanımızın kullandığı bir söz vardır;

“Gölge etme, başka ihsan istemem…”

Ah! Bu şehrin, geleceğine/ ikbaline o kadar çok gölge edenler çıktı ki?

Cumhuriyet tarihimizde, “bunun birçok acı misallerini yaşadık!”

Bir güzel söz; “Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar,

Fakat hırsına yetecek kadarını değil…”

Hırs, aynı zamanda; “gafletimizdir!”

O gaflet, gün gelir şehrin önünü bile kesebilir!

***                            ***

Sözümüzün başına tekrar dönmek istiyorum;

Bu şehirde,  “Medya Merkezi…” düşüncesini birlikte hayata geçirelim.

Daha güçlü bir medya, “daha güçlü bir şehirdir!”

Bu şehri,  “yerelden evrensele taşıyacak…” özveriye ihtiyacımız var.

Medya Merkezi dendiğinde, onun içerisinde;

“Okulunu,  çok amaçlı konferans Salonunu, stüdyolarını,

Basın Müzesini,  TRT, AA, Yerel Medyamız için Çalışma Büroları,

Yerel Basınımız için, “atölye çalışmaları…”

Bizim hayat felsefemizde; “sabır ve sabrın verdiği dürüstlük…” var!

Sözümüz öncelikle, “meslektaşlarımıza…”

Daha sağlıklı, ayakları yere sağlam basan bir sektör; “İletişim Sektörü”

Yunus ne diyordu; “bölüşürsek tok oluruz!”

Sözümüz,  bu şehrin bütün müstesna kurum ve kuruluşlarındır;

Daha güçlü bir Elazığ için,  “daha sağlıklı ve verimli bir altyapı!”

Bu bir sorumluluktur… vicdani bir sorumluluktur…

O sorumluluğun bütün vebali,  “aydınların ve yönetenlerin…” üzerindedir

YORUM EKLE