HAYATA ZARAR VEREN HERŞEYDE!

İslam’ın bütün emirlerinde bir, ‘hikmet’ olduğunu düşünelim!

O sebepledir ki, bizler illa ki, “tahkiki iman” diyoruz…

Önceliğimizde,  ‘akıl ve marifet yolunu’ seçeceğiz…

Kur’an da sıklıkla geçer; “ancak akıl sahipleri ibret alırlar!”

Burada,  ‘akıl ve ilim birleşiyor…’

Şu bir kaidedir- temel kuraldır;

Hayatta hiçbir şey ‘tesadüfî…’ veya ‘sebepsiz…’ değildir.

Asrımız, “bilgi asrıdır…”

Özellikle iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler,

Dünyamızı, ‘küresel bir köy…’ haline getirmiştir!

***                 ***

Birçok yazılarımızda ve sohbetlerimizde;

Yüce dinimiz, İnsanı “yaratılanların en şereflisi” olarak tanımlamıştır.

Ve o tanım daha de güçlendirilerek,

İnsan,  yeryüzünde yüce yaratıcının, “Halifesi” olarak zikredilir!

Burada, insanı ‘sorumluluk merkezinde’ görebiliyoruz!

O halde, temel prensip nedir?

“İnsanın korunması…”

“Neslin korunması…”

“Hayatın korunması…”

O halde insan, “başıboş yaratılmamıştır…”

***                 ***

Bizim dinimiz, bir hayat, bir ufuk ve gaye dinidir!

Hedef de ne vardır?

Hayatı bütünüyle ‘güzelleştirmek’

“Yaşanabilir hale…” getirmektir!

Kur’an buyuruyor; Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar)

Ve fal okları ancak şeytanın işinden birer pisliktir;

Öyleyse ondan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz” (Maide, 90)

Kur’an bizlere, “sosyal bir kirlenmeden” haber veriyor!

Ve bunu takip eden ayette de, ‘sebebini’ bizlere açıklıyor;

Şeytan, içki ve kumarda aranıza (o yolla) ancak düşmanlık ve kin düşürmek,

Ve sizi Allah’ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister.

Artık siz, (bunlardan) vazgeçen kimseler (olmaz ) mısınız” (Maide, 91)

Bu ayetler, ‘içkiyi yasaklayan’ ayetlerdir.

Günümüzde de,  birçok sosyal bunalımların,

Aile yuvalarının yıkılmasının,

İnsanlar arasında, ölüme kadar dönüşebilen kin ve düşmanlığın sebepleri arasında;

İçki olduğunu, kumar olduğunu, kötü alışkanlıklar olduğunu biliyoruz!

Önceliğimizde, “sağlıklı, esenlikli, huzurlu ve güvenli…” bir toplum!

Bunu bizler, ‘oluşturacağız…’

İnancımız ne diyor; “De ki, ‘pis olan şey ile temiz (haram ve helal) bir olmaz;

Pis olan şeylerin çokluğu hoşunuza gitse de (bu böyledir)!’

Öyle ise akıl sahipleri! Allah’dan sakının ta ki kurtuluşa eresiniz” (Maide, 119)

***                             ***

Tekrar ediyorum, bizim dinimiz “akıl, iz’an ve marifet dinidir!”

Her zaman için de, ‘aklın yolu birdir’ deriz…

Bu yol, ‘huzura, barışa ve güvene çıkan…’ muttakilerin;

Yani, “Takva sahiplerinin…” yoludur.

Ramazanlı günler bizlere daha fazla, ‘tefekkür’  fırsatı veriyor!

En güzel ve doğru olanı da, “Kur’anla buluşturuyor!”

***                             ***

DOĞRULUK!

Ayet, “Bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda vereceği gündür” (Maide, 119)

Bir büyük Veli ne diyorlar?

“Yol ikidir; Ya sükût etmektir (susmaktır)  Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır.

Veya sıdktır (doğru söylemektir)  Çünkü İslamiyet’in esası sıdktır.

Büyük Sahabe, Hz. Ebubekir’in lakabıdır,  “Sıddık…”

O ne güzel bir lakap veya sıfattır!

Akif ne diyor?

“İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah (kötülük),

Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah…”

İnsanın mayasında (hususiyeti) sıdk vardır!

Bütün kemalata (olgunluğa) ulaştırıcı sıdktır…

Yüksek ahlakın ve moralin hayatı sıdktır…

Yükselişlerin merkezi sıdktır…

İslam Âleminin düzeni sıdktır…

İnsanı faziletlerin zirvesine ulaştıran sıdktır…

Ashab-ı Kiram-ı bütün insanlara üstün kılan sıdktır…

Allah Resulünü insanlık derecelerinin yükseğine çıkaran sıdktır…

Bu mecliste ilk ve son sözümüz, ‘sıdk’ yani ‘doğruluk’ olmalıdır!

Gerçekte, bu milletin en tabii hasleti; ‘doğruluk…’

İnancımız ne diyor; “doğruluk emanettir”

Doğruluk insanı, ‘vakar’ sahibi yapar.

Doğruluk,  ‘kötüleri caydıran…’ bir duruştur.

Doğruluk,  ‘güzel ahlakın…’ kendisidir!

Doğruluk, ‘adaletin…’ tarifi içerisinde yer alır.

Oruç ibadeti bizlere, “doğru düşünme” 

Ve  “doğru karar verme” şuurunu yerleştiriyor.

Bütün güzelliklere, erdemli duruşlara;

Bir daha en içten duygularla merhaba diyorum.

 

 

 

YORUM EKLE