HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI

Bu köşemizde 2014 yılı Aralık ayının ilk haftasında,

“Şiir Akşamlarını Zenginleştirmek” başlıklı yazımızı yayınladık!

Ve şuna vurgu yaptık;

Bu yıl yapılacak, “23. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları”

Bu şehrin, ‘tanıtım faaliyetinde’ daha aktif projeler geliştirilsin!

O yazımızı tekrar sütunlarımıza taşıyorum…

Özellikle de altını çizerek ifade etmek istiyorum;

“24-27 Eylül 2015” tarihi olarak düşünülen,

“23. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…”

Çalışma takvimi de, ‘programda bir değişiklik olmayacaksa…’

Şimdiden belirlenmelidir!

Şiir Akşamlarıyla İlgili Yazımızı sizlerle paylaşıyorum;

**********                                       ******                                                                               

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…

Bu yıl inşallah 23.’nü yapacağız!

“23” Elazığ Markasıdır!

“23” Bu şehrin, ‘kimliği’

O kimliğin, ‘şifresidir…’

2015 yılını,

Bu şehrin, ‘tanıtım yılı’ olarak değerlendirelim!

“Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarını” zenginleştirelim!

Bu şehrin, ‘gönül coğrafyamıza’ açılan;

Edebi Şenliği/ Kurultayı olsun!

Şehrin, Kurum ve Kuruluşlarının,

‘Müşterek Projesi’ olsun!

Bir ayağı Elazığ olan bu çalışmanın diğer ayaklarında;

Ankara, İstanbul başta olmak üzere,

Elazığ dışındaki, ‘bütün sivil kuruluşlarımız’

Bu büyük projenin ortak paydaşları olsunlar!

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarında;

“22 yılın deneyimini” birleştirelim!

Gerçekte Elazığ’ın bu coğrafyada;

“Şiirin, Sanatın, Edebiyatın ve Musikinin”

“Cazibe Merkezi…” olduğunu,

Elazığ’ın bu coğrafya’da,

Fırat Havzasında, ‘birleştirici roller üstlendiğini’

Birlikte, “Ses, Söz ve Sohbetimizle” seslendirelim!

Bu ses, ‘tarihi bir seda’ olarak yankılansın!

Okullarımızda,

Hikâye, Deneme ve Şiir Yarışması…

Ve Türkiye’mizde;

Beste Yarışması…

Ve coğrafyamızın dışında;

“Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarının”

UNECSO Kültür Mirasının İçerisinde Yer Alması…

Bu şehirde,

“Elazığ” Konulu çalışmalara ağırlık verilmesi…

“Elazığ Takviminin”  hazırlanması!

Ve bu takvimin,

İnternet Sitelerinde de, ‘yer alması…’

Ve “Kültür Kurultayı”

***                       ***

Bir gazeteci olarak,

Önceliğimiz de, ‘teklif’ vardır!

Ve sonrasında, ‘tenkit’ yer alır!

Pozitif bir dile/ sinerjiye dikkat ederim…

Bizleri en fazla korkutan ve üzen de,

“Hasettir…”

İnancımız, “birbirinize haset etmeyiniz” diyor!

Haset edenler, ‘paylaşamazlar’

Bir büyük eser ortaya koyamazlar!

Lütfen yanlışlarımızı görelim!

Öncelikle, ‘sorgulama diline’ sahip olalım…

Ve bu şehirde, ‘ortak aklı’

Belki de en önemlisi, ‘vakarlı duruşu’ ortaya koyalım!

Halk dilinde sıklıkla söylenir;

“Bir elin nesi var/ iki elin sesi var”

Bir büyük/ veya ‘büyülü sese’ ihtiyacımız var…

O ses, bu şehrin ‘çığlığı…’ olsun!

Halk diliyle, “küçük olsun…” benim olsun anlayışı yanlıştır!

O anlayışı da, terk edelim! Güzelliklerde/ erdemliklerde buluşalım.

YORUM EKLE