HAZAR’DA KEŞKELERİMİZ!

 HAZAR’DA KEŞKELERİMİZ!

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Ah! şunlarda olsaydı…

Bugün Hazar Şiir Akşamları için diyebileceğimiz;

“keşkeler…” var mı?

Düşünüyorum da, o keşkeler olmasaydı;

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarının;

23 yılın getirdiği zenginliğine bir o kadar zenginlik katabilseydik

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları SSCB’nin dağılmasından hemen sonra başlar

1990’lı yıllar, insanlık tarihinde “Milat”tır.           

Tarihi bir dönüşümdür

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları; Bir kutlu edebi yolculuğun adıdır…

Büyük Hazar’la, Küçük Hazar’ı buluşturur,

Ata yurtla Anayurt arasında, “hasret köprüleri” kurulur.

1000 yıllık tarih dile gelir. Hazar’ın coşkusuyla…

Gönül Coğrafyası, “ses ırmağına” “söz yağmuruna”  dönüşür

Ah diyorum,

Hazar’ın Kıyı şeridi üzerinde; “sanat Yolu” olaydı!

Işıklı Levhalar üzerinde, Hazar’da kürsüye çıkan şairlerin “söz albümü”

7 devletin, “Gökçe Çadırı” olaydı!

Hazar’da şiir okuyan şairin, “gönül ağacına…” çakılı isimliği olaydı!

İçerisinde, her türlü etkinliğin gerçekleştirilebileceği;  “Kültür ve Sanat Parkı…”

Türk Dünyası Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi!

Şiirle birlikte, mutlaka musiki;

Ses ve Söz ikiz kardeş gibidirler!

“Uluslar arası Hazar Beste Yarışması…”

Musikinin gerçekten de, “birleştirici…” bir özelliği olduğunu söylemeliyim

Elazığ’da, Hazar Şiir Akşamlarından sonra 1993 yılında yapılan ilk organizasyon,

Profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilen, “Kitap Fuarıydı…”

Ah! Bir devam etseydi, o’da, “20 yaşın üzerinde olacaktı…”

Öyle ki, Hazar Şiir Akşamlarına çok büyük katkıları olacaktı!

Gönül Coğrafyamızın, “konuşan maketi”

Her tarihi eser, bir büyük değer/ veya bir önemli kimliktir diyoruz!

Bu milletin, tarihle olan  ‘muhabbeti…’ yok denecek kadar  zayıf!

Bunu, bu yanlış anlayışı da mutlaka gidermeliyiz.

YARIŞMALAR…

23 yıldır,  “keşkeler” arasında niye yapılmadı?

Ah! Keşke yapılsaydı!

Şiir akşamları şimdi daha farklı bir konumda olacaktı!

Mesela,  “Bahtiyar Vahapzade” veya “N.Y. Gençosmanoğlu” anısına, Şiir!

Hz. Mevlana anısına, “deneme…”

Ömer Seyfettin anısına, “ Hikâye…”

Cengiz Aytmatov anısına, “roman…”

Ahmet Kavaklı anısına, “makale…”

Evet! Türk Dünyasının “bilge kişileri” anısına, yarışmalar!

Belki de, en önemlisi olarak karşımıza çıkacak olan;

“Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…”

O ödüller, ne kadar büyük ses getirmişti!

Coğrafya’mla çok önemli köprüler kurulmuştu!

Her bir ödül büyük bir titizlikle belirleniyordu!

O ödülün, Düzenleme Kurulu…” şehrin de genel fotoğrafıydı!

O eksikliği de giderelim diyorum!

Yıllar ne çabuk geçti aradan…

UNESCO, “Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü”

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları, “23 yaşında…”

Türkiye’de ve Gönül Coğrafya’mda, “örnek…” bir proje oldu!

UNESCO, “Hazar Şiir Akşamlarına…” önemli destekler verebilir!

HAZAR BİR PROJEDİR!

Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarını sadece,

“Şiirle…” sınırlamamalıyız!

İsmiyle, “marka…” olabilecek;

“Kültür, Sanat ve Edebiyat hareketidir”

Hazar’ın, “aksiyoner…” bir özelliği vardır!

Yılın, “395 gününde…” fonksiyoneldir!

O vesileyle ifade edelim, “üretken…” bir konuma sahiptir!

Yazımızda da belirttik;

“Sesin yanında Söz…” dedik!

“Şiir sanatını…” musiki ile birlikte düşündük!

İlk defa, “sanat sokağı…” gündeme geldi!

Ve sanat atölyesi; “7 rengi bir arada…” görebilmek!

“Kitap ve Fuar…” her iki kavramı birlikte konuştuk!

Sıklıkla da, “edebi mahfillerden” söz ettik!

Sanatı, “ilim muhitinin beslediğine…” vurgu yaptık.

Bütün bu çalışmalarda,  “sivil anlayış…” önemli!

Ve altını çizmek istiyorum;

Bu şehirde, “ahde vefaya” ve “fedakârlık ruhuna” ihtiyacımız var!

O ruhu nasıl sağlarız?

Şehre ve bilumum değerlerimize, “dost…” olacağız!

Hazar, bu şehri geleceğe taşıyan “tarihi bir projedir!”

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE