HELAL-HARAM KAVRAMI’

 HELAL-HARAM KAVRAMI…

Bedrettin KELEŞTİMUR

İnsan hayatını kuşatan iki kavram

Hayatı, disipline eden iki kavram

“Helal ve Haram…”

Kur’an ne buyuruyor;

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!” (Kıyame, 36)

Hayat, bütünüyle bir edeptir!

Edep, insan için; “rahmettir!”

Her lokmayı, “nimet…” bilenler;

Külfetine de, çilesine de, “El-Hak…” derler.

İmam Gazali ne diyorlar;

“İnsan iki küçük et parçasıyla ölçülür;

Kalbi ve dili…”

İmanın ölçüsü, “dil ile ikrar, kalp ile tasdik…”

Biri, hakim; bir diğeri, hekim olacak!

“sağlık ve adalet…”

“Helal lokma ve sağlık…” birbirleiryle içiçe

Helal Lokma, “ömre şifadır!”

Helal Lokma, “ömre huzur ve esenlik verir!”

Şu ayete dikkatleri çekmek istiyeceğim;

“Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir.

Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir.” (Zümer, 70)

Necip Fazıl Kısakürek’in şu ifadeleri ne kadar yerli yerindedir;

“Helal ile beslersen çocuğunu Hürmet ile öder borcunu,

Haram ile beslersen o’nu hakaret ile öder borcunu”

Helal, “hayatı güzelleştirir…”

İffet harikası Hz. Osman (r.a) ne diyorlar;

“Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir.”

Hayatın güzelliği nedir?

Haramın, “bütün eksenine…” perde çekebilmektir!

Ahilik Kültürü bu tefekkürle izah edilebilir.

*** ***

En içten gelen dua ne olmalıdır?

“Allah’ım Haramı bizlere zorlaştır,

Helalimi ise bana kolaylaştır”

Hz. Ali (kv.) bu minvalde ne diyorlar?

“Helalin hesabı, haramın da azabı vardır.”

Kalp aydınlığı/ veya esenliği, “helal lokmayladır!”

Hz. Ebubekirdeki dikkat ve rikkat o kadar derindir ki;

“Harama düşmek korkusundan, yetmiş ban helali terk ederdim.”

Hayatı disipline etmek insana, “iç huzuru…” gönül ferahlığı verir.

Haram kazanç, “helal yolda da…” harcanamıyor!

Öyle ki, “helale…” fesat karıştırma gibi oluyor.

İmam Rabbani, “Haramda şifa yoktur!”

Asrımızın en önemli rahatsızlığı, “haram…” endişesidir!

Şüpheler, tereddütler; stres hastalığının da kaynağıdır!

Bu bağlamda Abdülhakim Arvasi ne diyorlar;

“Haramlardan korkan zâhiddir, şüpheliden korkan ise velî”

Hz. Osman’ın günümüz insanını da terbiye edecek bir sözü;

“Hesaba çekileceğini bildiği halde,

Haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşarım!”

Kazancın, “tartısı ve ölçüsü…”

O halde, “hayatın ölçüsü…” nedir?

“Her Müslüman’ın Müslüman’a canı, malı ve ırzı haramdır.” (Hadis)

Burada karşımıza, “paylaşma kültürü…” çıkmaktadır;

“Halkı dara düşürmek, sıkıştırma ve incitmek haramdır.” (İmam-ı Rabbani)

“Nâmahreme (harama) bakma, harama bakmak gaflet verir.” (Akşemsettin)

Burada ilk akla gelen, “kul hakkıdır!”

Ayette ne buyruluyor?

“Siz, gözleriniz, kulaklarınız ve derilerinizin aleyhine;

Şahitlik edeceğinizden korkrak kötü iş işlemekten çekinmiyordunuz.

Hayır; Allah’ın, yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanıyordunuz” (Fussilet, 22)

Günümüzün en vahim olayları içerisinde yer alan; “taciz…”

O kadar günah ki, “vebalinde…” yakıcı ateş!

*** ***

Haram ve Günah içiçedir…

Haramlardan sakınmayanın, “duası…” kabul olmaz!

Haramın, “bereketi…” olmaz!

Haram, “salih amel’e…” perdedir!

Haram yiyenlerin, “bütün azaları…” günah batağındadır!

Haram yemek, “kalbi öldürür!”

Haram, “ibadetlere de…” engeldir!

Ayetlerde neler buyruluyor;

Bakara Suresi, 173. Ayet; “O size, ölüyü (leşi) kanı, domuz etini

ve Allah’dan başkası adına kesilmiş olan (hayvanı) kesin olarak haram kıldı”

Bakara Suresi 275. Ayet; Oysa Allah alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır.”

Maide Suresi, 42. Ayet, “Onlar, yalana kulak tutanlardır,

Haram yiyicilerdir.”

En’am Suresi, 151. Ayet;

“De ki; “Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım;

O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın,

Anne-babaya iyilik edin,

Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin.

Sizin de, onların da rızıklarını Biz vermekteyiz.

Çirkin-kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın,

Hakka dayalı olma dışında,

Allah’ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin.

İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti. Umulur ki akıl erdirirsiniz.”

*** ***

Hadis, “Helalinde, haramında belli olduğu ortadadır.

O halde şüpheli şeyleri bırak, olmayanları seç.”

Bir diğer Hadis’te şöyle buyruluyor;

“Şüpheli olan şeyleri bırak, olmayanları seç.

Doğruluk, huzur ve mutluluktur.

Yalancılık ise, şüpheli ve kötü gaflettir”

Yine asrımızın bir rahatsızlığı, “rüşvet!”

Hadis, “rüşvet alanda verende cehennemliktir!”

Sosyal kirlenmenin en önemli sebebi nedir?

“Gafletimizdir!”

Helal ve Haram Çizgisi, “Sırat Köprüsü…” misali;

Ölçü/ veya Kriter; “kıldan ince-kılıçtan keskin!”

Takva Sahibi Kmilerdir; “İçimizde en fazla…” sakınanlar/ korunanlardır!

Sağlıklı, huzurlu, güvenilir bir toplum için neler yapmalıyız?

Dikkatle, “haramlardan korunan…” model insanları yetiştirmek!

Biz bunun adına, “erdemli toplum…” diyoruz.

Nefsini, heveslerini; “milli hassasiyetler…” uğruna terk eden insan!

Ne mutlu, “salihlerle, sadıklarla, sıddıklarla…” birlikte olanlara

YORUM EKLE