HELALLEŞME KAVRAMI!

Özelliklede günümüzde sıklıkla gündeme gelen bir kavram,
“Helalleşme…”
Helalleşme ile de ilk akla/ hafızalara gelen,
“Kul hakkıdır…”
Sözlükte “Helalleşme”
“Çeşitli sebeplerle, karşılıklı olarak,
Birbirine hakkını bağışlamak,
Hakkını helal etmek.” anlamlarına geliyor.
Hadis, “Benim huzuruma ne ile gelirseniz geliniz affederim.
Ancak “kul hakkı” ile gelmeyin”
Cenaze namazlarında imamın cemaate ilk sözü ne olmaktadır;
“Hakkınızı helal ediyor musunuz?”
Biraz Allah korkusu olan bir kimse,
Kul hakkı karşısında, ‘titrer…’
Hadis, “Mazlumun bedduasından sakınınız,
Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.”
Dinimiz, inancımız bizlere sıklıkla,
“Haklardan…” bahsetmektedir!
Ayet, “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver;
Fakat israf ederek saçıp savurma!” (İsra, 26)
“Hak” ve “Hukuk” kavramları, Kur’an da sıklıkla kullanılır.
Ayet, “Hem siz (doğru olanı) bile bile hakkı batıl ile karıştırmayın;
Ve hakkı gizlemeyin” (Bakara, 42)
İnancımız bizlerden, “affedici” olmamızı;
“Kusur/ veya kabahatleri örtmemizi…”istemektedir.
Mutlaka, insanların ‘birbirleri üzerinde hakları…’ olabiliyor!
Bizlerin yapacağı birtakım görevler var;
Sıklıkla, ‘selamlaşmak…’
Sıklıkla, ‘birbirimize duada…’ bulunmak!
Ve de, ‘birbirimizin hakkını ve hukukunu…’ gözetmektir!
Toplum barışı mutlaka ki,
“İnsan hak ve hukukunun korunmasıyla…” ilintilidir.
Velhasıl, “birbirimizle…” mutlaka, ama mutlaka ‘helalleşeceğiz!
“Helalleşmenin” kökünde ne okursunuz?
Lisanı hal ile “iyilikleri ve güzellikleri…” okursunuz!
*** ***
FEDAKÂRLIK KAVRAMI!
Fedakârlık sözlükte;
“Kutsal bir amaç veya değerli bir şey için,
Kendi menfaatlerinden vazgeçme…
Her türlü tehlikeyi, zorluğu, yorgunluğu göze alma!”
Ayet, “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) sarf etmedikçe,
(gerçek) iyiliğe asla erişemezsiniz…” (Ali İmran, 92)
Bollukta ve darlıkta, “infak” yani ‘yardım’ etmek!
“Öfkelerini…” yenmek!
“Kendi çıkarlarından…” vazgeçmek!
Maddi ve manevi ‘özveride…” bulunmak!
Yaptıklarıyla asla ve kat’a, “başa kalkmamak…”
Hz. Ebubekir şu sözlerine kulak verelim;
“Cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki,
Ehl-i imana yer kalmasın!”
İşte, sizlere hakiki fedakârlık…
Söylerim sizlere,
Gerek ‘siyasi’ hayatımızda,
Ve gerekse, ‘sosyal-kültürel ve ekonomi’ hayatımızda;
Maddi ve Manevi manada ‘fedakârlıkta…’ bulunabiliyor muyuz?
Fedakârlığı bir kenara bırakalım;
Dünya menfaati için çıktığımız yarışlarda;
En yakınımızdakini bile, “kırıp-dökebiliyoruz!”
Acımasız, merhametsiz ve de ‘insafsız…’ olabiliyoruz!
Birbirimizin, “saçını ve de başını…” yolabiliyoruz!
Abdülaziz Bekkine ne diyorlar;
“Dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır.
Sevginin tartısı da fedakârlıktır.
Fedakârlık yapmayanın sevgisine inanılmaz!”
En kutsal makam, “şehitlik…”
Bu dünya hayatında, “fedakârlığın en ulvi zirvesidir!”
Ona, ‘erişemezsiniz’
Bu millet, ‘fedakâr ve güvenilir insanların sırtında…’ ancak yükselebilir!
Asrımız insanının ‘genel fotoğrafını…’ sizlerden istiyorum
*** ***
TARİHTE 30 MART
1842 - İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı.
1856 - Kırım Savaşı Paris Antlaşması (1856)'nin imzalanmasıyla bitti.
1858 - Hymen Lipman silgili kurşunkalemin patentini aldı.
1971 - Ezanın yeniden Türkçe okunması için Senato'ya yasa önerisi
verildi, teklif kabul edilmedi.
1981 - ABD Başkanı Ronald Reagan, Vaşington, DC'de bir suikast
girişimi sonucu vurularak yaralandı.
1998 - AB, Kıbrıs ile üyelik görüşmelerine başladı.
Doğumlar;
1432 - Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Padişahı
Ölümler;
1956 - Mithat Cemal Kuntay, Türk yazar (d. 1885)

 

YORUM EKLE