HOCALİ KATLİAMI VE

 HOCALİ KATLİAMI VE

                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Hocalı denince ilk akla, Dağlık Karabağ ve “Ermeni Soykırımı…” gelir!

26 Şubat 1992 Tarihi…

24 yılı geride bırakmışız!

Ya acılar, bütün dehşetiyle asrın kara lekesi!

İnsan hakları nerede?

21. asırda, “mazlumun yanında…” olmadı/ olamadı!

Caniler, ‘sorgulanmadı…’

Tarihin yüzü kızardı,

Merhametsizin kızarmadı!

***                       ***

Yakın tarihimizi iyi okuyalım;

Hafızamızı sürekli diri tutalım!

Bulgarlar; 1877-1878 (93) Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra;

“bir milyon 500 bin Türk’ü…göçe zorlar!

Bu,   “bir milyon 500 bin Türk” perişanlıktan ve sefalet içerisinde;

Veya Bulgar çetelerince öldürülmüştür!

Rahmetli Turgut Özal döneminde de, Bulgarlar;

“200 bin Türk’ü göçe zorlamıştır!”

Asrın, “asimile politikaları…”

“Medeniyet dediğiniz…” tek dişi kalmış canavar!

***                                       ***

Bosna-Hersek’te; O malum, Avrupa’nın gözleri önünde;

“Boşnak Katliamı…

Hatırlayınız,  “Bosna-Hersek’te”  1992’lerden 1995 ‘lere kadar devam eden savaşlarda;

“300 binin üzerinde insan…” hayatını kaybeder.

“2 milyon insan…” evini, yurdunu terk etmek durumunda kalır!

Hani nerede mazlumun/ veya zayıfın yanında olanlar!

Utanmazlar onlar,  “kanlar üzerine…” kadeh kaldırırlar

***                       ***

Rusya’da Türk ve Tatar Soykırımı…

Soykırım tarihi yazılacak olursa,  “insan katilleri…” ortaya çıkar!

11. Dünya Savaşı esnasında, bir büyük iftira;

Ortaasya Türk’ü üzerinde, “Almanlarla işbirliği yaptı…” yalanı!

Ve sonrasında gelen, “ölüm veya sürgün…”

Kırım’da, 6-7 milyon Türk’ün yok edilişi…

Ve aynı akıbeti, Çeçenistan’da 7-8 yıl süren savaşlarda yaşıyor!

Ruslar,  “şehirleşemediler…”

Veya “medenileşemediler…”

“insan kasabı…” olmaktan öte marifetleri yok!

 ***                      ***

Sadece başlıklarla, “yakın tarihimizin…” katliamlarını sıralarsak;

---Fransa’nın, Cezayir Katliamı…

---ABD’nin, Irak’ta yaptığı katliamlar…

---Bulgarların Türklere karşı uyguladıkları, Etnik ve Kültürel Soykırım

--Yunanistan’ın Batı Trakya’da Türklere karşı uyguladığı, Soykırım!

Bu milletin coğrafyasına asrın getirdiği isim/ veya sıfat ne olabilir?

“Gözyaşı Medeniyeti…”

***                       ***

Gidiniz 1970’li 1980’li yıllara;

“16 ülkede şehit edilen diplomatlar…”

“Can pazarı…” haline getirilen ülkemde,

Son 30 yıl içerisinde, “40 bin insanım” öldürülüyor!

Sıkılmaz yüzünüzle;

Bakınız… Sizlerde zerre kadar ne utanma ve sıkılma göremiyoruz!

Kötülerle/ kötülüklerle;  kolkola vermişsiniz;

Kanlı bir senaryonun keyfini çıkarıyorsunuz!

Yazıklar olsun, “asrın vahşi yüzüne…”

***                       ***

Justin McCarthy  “vahşet dolu” bir yüzyılı anlatıyor!

Duyduk veya duymadık demeyiniz!

Çünkü sizler, “inkârcısınız…”

Nerede doğru bir söz görürseniz,

O doğrulardan öbek öbek kaçarsınız!

Kaçışınız yok artık!

Hesaplaşacağız!

Dinleyiniz şimdi;

“1821-1922 yılları arasında beş buçuk milyon Müslüman;

Avrupa’dan sürülüyor…

Bu sürgün yolu, Müslüman-Türk’ün; “İşkencelerle dolu,  ölüm vadisidir”

Osmanlı Devletinin, ‘dağılma sürecinde’ gelişen vahşet dolu tablolara;

Justin McCarthy, “Türk Kırımı” diyor!

Daha açıkçası, “etnik temizlik…”

1820-1830 yılları, “Sırp ve Yunan katliamları”

1877-1878 yıllarında, “93 Harbi”

1912-1913 yıllarında, “Balkan Savaşları”

Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası, “Ermeni İsyan ve katliamları”

“Çanakkale,  Yemen ve Sarıkamış…” bu milletin ağıtıdır!

Osmanlı arşivleri, 1910-1922 yılları arasında 523 bin Türk’ün;

“Ermeniler tarafından öldürüldüğünü…”  belgelere dayalı olarak yazıyor!

Bir başka araştırmacı, Hüdavendigar Onur’a göre;

“1914-1918 yılları arasında Ermeniler sebebiyle;

2,5 ila 3 milyon arasında değişen Müslüman nüfus” hayatını kaybediyor!

Batı dünyasının en fazla elinde,

Bir maymuncuk gibi oynadığı unsurlar arasında;

“Ermeniler”  “Rumlar”  ve “diğerleri” gelirler!

Tarihte, “Revan”  bir, “Türk” şehridir!

O “Revan” şimdi, “Erivan” olmuştur!

Batı dünyasına sorarım;

Revan’da ki,  O Türk Nüfusuna ne oldu?

O Türk Şehrinin, ‘mabet ve mekânlarına’ ne oldu?

“Yaktınız, yıktınız ve de yok ettiniz…”

Tarihte sizlerin olduğu yerlerde,

“Zulüm ateşi…” hiç sönmedi!

Günümüzde,  Batı Dünyasının bitmeyen “şarlatanlığı”

Ve de “Soykırım”  kavramı bile dikkatle okunursa,

Kendilerine ait olan,  “illeti bir kavramdır!”

O illeti kavramlar en fazla da,

Batı Dünyasına ve Onların  “maymuncuklarına…” yakışıyor!

Yer ve Gökler,

Tarihler, zamanın  ‘her dilimine şahadet eder’

Bu millet, “adaletle” önce insanı ve sonra da;

Coğrafyaları fethetti; “İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın” sözü bu millete ait!

Gidiniz bir Müslüman-Türk diyarına;

“Hoşgörü Bayrağını” dalgalanır görürsünüz!

Bu millet, “doğruluğu” mukaddes bir emanet bilir!

Batı dünyası,  “Soykırım”  kavramını her telaffuz edişinde;

“Emanete ihanet ettiğinin farkında mı?”

O sözlerin arkasında, “uygar bir batı dünyası” değil;

Ortaçağ’ın,  “Karanlıklar içerisinde yüzen” Avrupa’sını görür gibiyim!

***                       ***

Hocalı Katliamının üzerinden 24 yıl geçmiş;

Bıraktığı acılar, “bir biberon kadar…” sıcak!

Hala, o acılarla kavruluyoruz…

Asrımızda, “Nemrutlar, firavunlar, Ebu Cehiller…” yaşıyor!

Onlarla birlikte, “kin ve öfke…” kıtalar aşıyor!

Nemrutlar, “ateşi…” severmiş!

O kahpe yüzler,  “İbrahimler ateşe atılsın…” çabasında!

Firavunlar, “fitne ve fesat kazanını…” severmiş!

Onların en büyük mahareti,  “insanlığı bölmek ve yönetmek…”

Hocalı’da,  “mazlum bir milletin…”  ağıtını dinlersiniz!

Gönül Coğrafya’mın, “içli romanını…” okursunuz!

Tarih, kendisiyle yüzleşmedir!

Tarih,  “iç dünyamızdan…” dış dünyamıza;

Hesaplaşarak,  “gaye, ufuk…” pencereleri açar.

Hocalı’da,  “gaye ve ufku…” ipe çektiler! “gönül evleri…” yıkıldı!

YORUM EKLE