HOŞGÖRÜ TOPLUMU!

 HOŞGÖRÜ TOPLUMU!

Bedrettin KELEŞTİMUR

Tarih bizlere şunu öğretiyor,

Bu millet tarih boyunca hükmettiği coğrafyalarda,

“Hoşgörü Toplumu!” oluşturmuştur!

Farklılıkları, “korumuş ve himaye…” etmiştir.

Tarih yapraklarını şöyle bir çevirdiğinizde,

31 Temmuz 1492 Tarihi…

“Elhamra Kararnamesinin imzalanması!”

Bu kararnameyle, İspanya’da yaşayan Yahudilere;

“31 Temmuz Tarihine kadar süre tanınmış…”

Bu süre içerisinde, İspanya’yı terk etmeyenlerin,

“İdam edileceği…” belirtilmiştir!

Bu uygulamayı, 1493 tarihinde Sicilya’da…

1497 tarihinde, Portekiz’de görebiliyoruz…

Osmanlı Padişahı, 11. Bayezid (1481-1512) ne yapacaktır?

İspanyol Yahudilerin İstanbul’a getirilmeleri için,

Kemal Reis’e talimat verecekler!

11. Bayezid’in yayınladığı bir de, “emir” vardır;

“…İspanya Yahudilerini geri çevirmek şöyle dursun,

Tam bir içtenlikle karşılanmalarını,

Aksine hareket ederek göçmenlere kötü muamele yapacakların,

Veya en ufak bir zarara sebebiyet vereceklerin ölümle cezalandırılacaklarını…”

11. Bayezid, İspanya Kralı Ferdinand için şu ifadelere yer verir;

“Bu krala nasıl akıllı ve uslu diyebiliyorsunuz?

Kendi ülkesini yoksullaştırıyor ve benimkini zenginleştiriyor.”

İspanya Yahudileri, Osmanlı topraklarına ilk defa,

“Matbaayı, Hahambaşı Gersonla (1493) getirmişler!”

Diğer azınlıklar gibi, Osmanlı Coğrafyasında önemli roller üstlenmişlerdir!

Bizim kültürümüzde Hükümdar, “adaletle” anılır!

Gel görelim ki, “hoşgörü kültürümüz…”

Zamanla, “ihanetle…” kuşatılabilmiştir!

*** ***

İSTİKLAL MAHKEMELERİ!

Tarih yapraklarını şöyle bir çevirdiğinizde,

31 Temmuz 1922 Tarihinde,

“Olağanüstü hal” niteliğinde,

“İstiklal Mahkemelerinin” kurulduğunu görüyoruz!

Bu mahkemeler, “Milli Mücadelenin zırhı” olarak da yorumlanabilir.

Cumhuriyetin ilk 10 yılı içerisinde,

Bu mahkemeleri de, “3 döneme…” ayırabiliriz.

İstiklal Mahkemeleri üzerinde kaleme alınan,

Ve o dönemin şartlarını anlatan eserlerin varlığından da söz edebiliriz.

*** ***

TÜRK-İŞ’İN KURULUŞU!

Türkiye’nin en büyük,

“İşçi Sendikaları Konfederasyonu!”

31 Temmuz 1952 Tarihide kurulur!

Bu dönem, Demokrat Parti İktidarının;

“Siyasi başarılara imza attığı…” ilk dönemidir!

“13 Haziran 1952 tarihinde ilk defa;

Gazetecilere Sosyal Güvenlik Haklarını İçeren Basın Kanunu” çıkarılır!

Çalışma hayatında da, ‘önemli yapılanmalar’ bu dönemdedir!

İşte, bu dönemde; “Türk-İş’in Kuruluşunu…” görüyoruz!

İşçi hareketinin temsili bakımından,

İstikrarlı bir çizgi takip edebilen kuruluşlarımızdandır!

İş hayatı kavramıyla birlikte,

“Sosyal Güvenlik…” hafızalara gelir.

Bütün bu kazanımlar şüphesiz ki,

İnsanımızın, “daha sağlıklı, daha verimli ve daha üretken…”

Bir iş ortamında, “iş barışının da sağlanarak…”

“Sosyal Devlet…” inancının da, toplumda yerleşmesidir.

*** ***

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU

“Avrupa Birliği…” 65 yılını dolduran,

Özal’ın ifadesiyle de, “uzun, ince ve yorucu bir yol!”

Tarih yapraklarını şöyle bir çevirdiğinizde;

31 Temmuz 1959 tarihinde Türkiye,

“Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adaylığı için resmen başvuruyor”

Avrupa Ekonomik Topluluğunun ilk kuruluş tarihini,

“18 Mayıs 1951 tarihinde, Belçika, F.Almanya, Fransa, İtalya,

Lüksemburg ve Hollanda’nın” bir araya gelerek oluşturdukları;

“Avrupa Kömür Çelik Topluluğu”dur!

AET, 1957 tarihinde, “Roma Anlaşmasıyla” kurulur!

1958 yılında, “resmen faaliyete” geçer!

AT’nin merkezi, Brüksel’dir.

Topluluk, “Maastricht Anlaşmasıyla” Avrupa birliği (AB) adını alır.

Topluluğun hedefleri arasında,

“Ekonomik ve Parasal Birliğin Sağlanması…” yer alır.

*** ***

TARİHTE 31 TEMMUZ

1492 - Yahudilerin İspanya'dan kovulacağını gerekçeleriyle bildiren
Elhamra Kararnamesi imzalanarak yürürlüğe girdi.

1560 - Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.

1722 - İstanbul'da III. Ahmet için yaptırılan Sadabad Sarayı törenle açıldı..

1922 - İstiklal Mahkemeleri kanunu TBMM'de kabul edildi.

1922 - Türkiye'nin ilk resmî spor teşkilatı, Türkiye İdman Cemiyetleri
İttifakı kuruldu..

1936 - İspanya'da General Franco'nun faşist güçleri Madrid'i kuşattı..

1952 - Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.

1959 - Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adaylığı için resmen başvurdu.

1959 - Bask Yurdu ve Özgürlüğü (ETA) örgütü kuruldu.

1962 - Paris'te "Türkiye'ye Yardım Kulübü" kuruldu. Dokuz ülkeli
konsorsiyum Ortak Pazar ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliği
yapacak.

1965 - İngiliz televizyonunda sigara reklamları yasaklandı.

1980 - ASELSAN, ilk Türk telsizini üretti.

1980 - Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen,
ASALA militanlarının silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

1987 - Mekke’de İranlı hacıların önderliğinde, İslam düşmanı olarak
tanımladıkları ülkeleri protesto için bir araya gelen topluluk ile
Suudi güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 400'den fazla insan
öldü.

1996 - Gazetelerin promosyon faaliyetlerini, yalnızca kültürel
ürünlerle kısıtlayan yasa kabul edildi.

YORUM EKLE