İftira Kavramı

İftira, günümüzde sağanak halinde…
Bir söz vardır;
“Aciz insan ŞİKÂYET eder,
Asil insan İDARE eder,
Basit insan İFTİRA eder,
Sabırlı insan AZİM eder,
Şükürsüz insan BEDDUA eder”
Basit, aciz ve şükürsüz insanlar…
Bu insanlar,  ‘gafletin ve ihanetin birer parçası’
Olduklarını bilmezler!
İftira sözlükte, “Bir kimseye gerçek olmayan,  
Olumsuz bir durumu, bir suçu, amaçlı olarak,
Bilerek yükleme, kara çalma!”
Nisa Suresi 112. Ayette ne buyruluyor?
“Kim bir hata yapar ve günah işler de,
Sonra onu suçsuz bir kimsenin üzerine atarsa,
Büyük bir iftira ve iğrenç bir günah yüklenmiş olur”
Kur’an bizleri ‘dikkatli ve ölçülü davranmaya’ çağırıyor
O çağrısında da,  bizleri ikaz ediyor;
“Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse,
Onun doğruluğunu araştırın.
Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de,
Sonra yaptığınıza pişman olursunuz” (Hucurat, 6)
Şunu hiçbir zaman unutmayalım,
“Ağızdan çıkan söz, silahtan çıkan kurşun gibidir.
İkisi de öldürür; Biri bedeni, diğeri ruhu…”
İfitira o kadar çirkin ve mel’un bir eylemdir ki,
Sadece iftiraya uğrayanı değil, ‘değerlerimizi de’  öldürür!
İftira bir ülkede ‘adet haline gelir’ yaygınlaşırsa;
O ülkede, ‘iyiler ve iyilikler…’ yol olmaya mahkûmdur!
O halde, ‘iftiracılara karşı’ mücadele edeceğiz!
Hadisde ne buyruluyor?
“Her işittiğini söylemek, bir insana yalan olarak kâfidir.”
“Kişiye her sözü söylemesi, günah yönünden yeter (ve artar)
Bizim özlemimiz, ‘erdemli-bilge toplum’
Böyle bir toplumu nasıl kazanabiliriz?
Aklımı, zihnimi, idrakimi bu soruya yöneltmek…
İbni Ebi Şeybe ne diyorlar;
“Bir mü’minde her haslet bulunabilir.
Ancak hıyanet ve yalan bulunamaz.!”
Bir kişinin, ‘görmediğini’ gördüm diye söylemesi!
Asrımızda, ‘en çirkin savaş’ iftira kampanyalarıdır!
Bir ülkede, “iyilere, doğrulara, dürüstlere...” iftira atılıyorsa;
O iftiralar en acısı ve vahimi, ‘kıymet buluyorsa’
Vay halimize, derim!
Süfyan Es-Sevri, “İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir.
Zira dil taşlaması hedefini şaşırmaz!”
Allah Resulü(asv) buyuruyorlar;
“Kim, karalamak gayesiyle bir mülümana iftira atarsa,
Allah o kimseyi bu söylediği sözler(in vebalin)den, 
(tamamen temize) çıkıncaya,
 (veya iftiraya uğrayan kimse onu affedinceye) kadar,
Cehennem köprüsü üzerinde bekletir”
Akıllı adam, kendisine ziyan vermez/ kendisini bilerek ateşe atmaz!
İftira ve iftiracıdan kendisini korumaya çalışır.
Mevlana ne diyorlar?
“Cahille sohbet etmek, güçtür bilene,
Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.”
Bu ülkenin en büyük iki düşmanı, “cehalet ve yoksulluk!”  değil mi?
Cahil, ‘helal ve haramı’ düşünmez!
Cahil,  ‘insan hak ve hukukunu’ dikkate almaz!
Cahilin varsa-yoksa  ‘nefis bayrağıdır’
Bütün dünyası-ezberi, ‘nefsidir’
İnancımız, “Müslümanlara suizan, zulüm etmek, 
Mallarını gasp etmek gibi ve haset, iftira ve yalan söylemek
Ve gıybet etmek gibi haramdır!” diyor!
Sûizan nedir?
“Kötü zan besleme, gerçeği bilmeden ihtimal üzerine,
Olumsuz hüküm verme.”
Siyasetimizin en garip karşıladığım hezeyanıdır, sûizan!
Ahmet Vefik Paşa ne diyorlar;
“İnsanı seven öyle haşin muamele eder mi?
Sûizannı tecviz (izin verme) eyler mi?”
Kötülere, kötülüklere karşı, ‘duvar olmak!”
İftira ve yalan, ‘kara kampanyaların’ bir mahsulüdür
Ve asrımızda, ‘psikolojik savaş’ olarak kullanılıyor!
Ve ülkelere de, ‘servis ediliyor’
Özellikle, ‘siyasi irade’ buna azami ölçüde dikkat etmelidir!
İnancımız ne buyuruyor?
“Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir,
Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir!”
İnsan merkezli hareket edeceğiz!
Bu coğrafya da, ‘insanı ve insanlığı…’ yaşatacağız!
İftiranın psikolojik analizlerini yapacağız!
Cicero ne diyorlar?
“Hiçbir şey iftira kadar yüksek bir hıza sahip değildir;
Bu kadar kolaylıkla söylenemez;
Bu kadar kolaylıkla inanılmaz;
Ve bu kadar geniş alana yayılmaz!”
İftiranın/ veya yalanın;  ‘gerçekmiş gibi algılanması’
Bu bir zulümdür…
İnsana ve insanlığa karşı işlenmiş bir zulümdür!
Sözü şöyle noktalayalım;
“Er ya da geç iyilik kazanır.
Er ya da geç temiz yürekler huzura kavuşur.
Er ya da geç adalet yerini nulur.
İyisi mi neysen ‘O’ ol.
Sana yalan söyleyene, iftira edene kızma.
Yalan da iftira da döner dolaşır sahibini bulur.
İlahi adalet şaşmaz.”
Mevlana ne diyorlar;
“Kalp deniz, dil kıyıdır, Denizde ne var sa,
Kıyıya o vurur”

YORUM EKLE