İLETİŞİMCİ NASIL OLMALI’

 İLETİŞİMCİ NASIL OLMALI…

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu soruyu her zaman için “kendime…” sormuşumdur?

Basamaklar, hayatın başlangıcından itibaren sürekli çıkılır!

“İnsan-i Kamil” diyebileceğimiz basamak; “kırkıncı basamaktır!”

Her basamak, olgunlaşma için bir büyük adımdır

Eskiler; “çıraklık, kalfalık ve sonrasında ustalık…”

Veya “marifet dönemi…” boşuna mı söylemişler!

***                            ***

Hayat,  “tecrübelerin bileşkesi…”

İşte, o tecrübelerin kazanımı kadar,

Gelecek kuşaklara,  “aktarımı…” çok önemlidir!

Ecdat,  “nasihatlara…”  o kadar çok önem vermiştir ki?

O nasihatlar,  zamanla hayatın kendi boyası olmuştur!

***                            ***

İlk ve en önemli basamak,  “sabır…”

Sabır, neredeyse bir bakıma; “hayatın kendisidir!”

Güzel bir söz vardır,  “sabrın sonu selamettir!”

Sabrın içerisinde neler yok ki?

En önemlisi,  “sıkıntılarla…” mücadele!

O mücadele sizlere,  “irade ve azim…” kavramını öğretir

O kavramın içerisinde,  “istikrar…” gayeniz/ ufkunuz olacaktır

***                            ***

“İletişimci Nasıl Olmalı…”

Burada ki,  “olmak…” kavramı çimentodur!

Bir iletişimci, “dürüst ve samimi…” olacaktır!

Bir iletişimci,  “adil ve doğru…” olacaktır!

Bir iletişimci,  “akılcı ve sağduyu sahibi…” olacaktır!

Bir iletişimci,  “değerlere saygılı…” olacaktır!

Bir iletişimci,  “ilim ve bilgi sahibi…” olacaktır!

Bir iletişimci,  “ilkeli ve ahlaklı…” olacaktır!

Burada ki yaklaşımımız,  “pozitif bir değer…” taşıyor!

***                            ***

Bu değerlerin zıddını düşünmek bile istemeyiz.

Öyle ki bir, “yalan haberin açtığı tahribat…”

Millet vicdanında derin yaralar açabilir!

İnancımız,  “aldatan…” bizden değildir, diyor!

Burada,  “İletişimci Nasıl Olmalı…” sorusu daha da önem kazanıyor!

Öncelikle,

 İletişimci, “Yüksek İlim Sahibi…”

İletişimci,  “Yüksek Ahlak Sahibi…”

İletişimci,  “Yüksek Moral Sahibi…”

İletişimci, “Yüksek Adalet Sahibi…”

İletişimcinin sahip olması gereken değerler;

Bu topluma aynı zamanda;

“Erdemli vatandaş yetiştirme…”  şuurunu da bizlere kazandırır.

Ve özellikle de,  “demokrasi kültürü…”

Yüksek bir motivasyonla gelişebilir!

***                            ***

İletişimci,  “milletin hafızası…” olduğunu bilecektir!

Yarının, “yazılı kaynaklarını…” bugünün iletişimcileri hazırlamaktadır.

Burada,  “yanlış bir bilginin…” vehameti daha iyi anlaşılır, sanırım

İletişimci;  “dikkat, rikkat ve gayret…” sahibi olacaktır.

O dikkat,  “meslek sevgisiyle…” daha da anlam kazanır!

O dikkat,  “tarihi tefekkürle…” milli bir heyecana dönüşür

İşte, o heyecanı yaşamak; “kaleme sadakati…” artırır

Görevin, “kutsiyetini…” bizlere öğretir.

***                            ***

Şu sözü kulaklarımıza küpe yapalım,

“İdealsiz bir toplum, iddiasız bir toplumdur!”

Basınımız için ne diyoruz?

Mensubu bulunduğu milletin; “gözü, kulağı, vicdanı…”

Anadolu Basını eşittir, “780 bin km2-Vatan Coğrafyası…”

80 milyon insanıyla, “Büyük Türkiye İdeali…”

Şahsen, “kendi nefsime…” söyliyeyim;

Bu kutsi ideale, “can yüreğiyle…” inanıyorum!

Bu idealle de, “yaşadığımı…” söylemek isterim!

Bir iletişimci olarak da,  “kırk yıl boyunca…” bu idealle yazdım!

Düşüncemi ve çizgimi, eskilerin deyimiyle; “muhafazaya…” çalıştım.

İletişimci, kalemi eline aldığı zaman; “edep yahu…” diyecektir.

Buna bizler,  “kalemin namusu…” diyebiliriz!

İstiklal Marşımızın ilk sözü nedir; “Korkma!” diyor.

O kadar deruni ve anlamlı bir söz ki,

O söz de, “bütün mukeddesatımız!” yer almaktadır.

Kalem ve onun öznesi diyebileceğimiz; “Kelam!”

“Akıl-izan ve vicdan yolculuğunun…” bilumum birlikteliği

O birliktelikte, bu milletin dili, tarihi ve kültürel; “dinamizmi…” vardır!

O halde,  “iletişimci…” bu milletin dinamik gücü olmalıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

YORUM EKLE