İLK AKLA GELEN İYİLİK

 İLK AKLA GELEN İYİLİK

Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu kutsi ayla ilk akla gelen, “iyilik…” kavramı!

Hadis, “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,

Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!...”

Hz. Mevlana şu sözleriyle bu hadisi sanki tefsir ediyorlar;

“Düşüncen konuşmana,

Konuşman hareketine,

Hareketin kaderine yansır.

Güzel düşün, güzel yaşa…”

Kendimizi saklamaya da gerek yok, öyle li,

“Testinin içinde ne varsa dışına o sızar!”

O halde, bu dünya bizler için fani olduğu kadar da,

“Yarına hazırlık…” anlamında önemli fırsatlarla doludur.

Ayet, “Ey iman edenler! Allah’dan korkun ve herkes,

Yarına ne hazırladığına baksın. Allah’dan korkun,

Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (el-Haşr, 18)

Hemen burada ilk karşımıza çıkan kavram, “İhsan!..”

İhsan kelimesinin sözlük anlamı;”İyi davranma, iyilik etme…”

“İyilik, güzellik, uygun ve güzel olanı en güzel şekilde yapmak!”

Dini istilahta ise İhsan;

“Allah’ın huzurunda olduğunu, O’nu gönül nuruyla görüyormuş gibi,

Tasavvur ederek kulluk vazifelerini yerine getirmek!”

İhsan sahibi insanlar; “kâmil insan olmanın…” imtihanında!

Ayet, “Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır” (el-Kıyâme, 22)

Her anımızla, her nefesimizle, her adımımızda, “aman ha, dikkat!” diyoruz

Ramazan ayının ruhaniyetiyle, “hayat serüvenimizi…” kontrol altında tutalım!

*** ***

Hz. Kur’an bizlere, “iyilik edin!” diyor.

Ayet, “Allah yolunda sarf edin, (kendinizi) ellerinizle tehlikeye atmayın ve iyilik edin

Şüphe yok ki Allah iyilik edenleri sever” (Bakara, 195)

Şu dünyada, “meyve veren…” iyilik ağacı hükmünde olmak!

Burada hemen karşımıza, “vakıf insan olma…” şuuru çıkacaktır.

Osmanlı Medeniyetini bizler; “vakıf medeniyeti…” olarak da tarif edebiliriz.

*** ***

ALLAH YOLUNDA NELERİ SARF EDECEĞİZ?

Ayet, (Ey Resulüm) Sana (Allah yolunda) neyi (kime) sarf edeceklerini soruyorlar

De ki; “Hayır olarak sarf edeceğiniz her şey; ana baba, en yakınlar, yoksullar,

Ve yolda kalmışlar için olmalıdır.”

Hayır, olarak ne yaparsanız artık muhakkak ki Allah, onu hakkıyla bilendir” (Bakara, 215)

İyilik/veya yardım çemberi içerisinde en yakınımızdan hareket ediyoruz!

Önceliğimizde, “anne baba ve sonrasında, en yakınlarımız…”

Bu şekilde, “çember…” giderek genişliyor.

Hadis, “komşusu aç iken tok yatan benden değildir!”

*** ***

“ALLAH’A GÜZEL BİR BORÇ VERMEK”

Ayet, “Kimdir şu kimse ki, Allah’a güzel bir borç versin de

(Allah) onu kendisine kat kat fazlasıyla artırsın!

Allah (rızkı dilediğine) daraltır ve (dilediğine) genişletir.

(Sonunda) O’na döndürüleceksiniz” (Bakara, 245)

GÜCÜNÜN YETMEYECEĞİ

Ayet, “Kimse gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutulmaz” (Bakara, 233)

Hırs gösteren, mahrumdur, zarardadır

Sabır, ferahlığın anahtarıdır

*** **

Ölçü ve terazi var.

Yardım/ veya paylaşma; “herkesin gücü nisbetinde!”

Hz. Kur’an da bunu bizlere emrediyor.

Dinde, “ne zorlama…” ve “ne de ikrah!” yoktur.

Hz. Kur’an, “vasat/ yani orta yol…” diyor

*** ***

MALLARINI ALLAH YOLUNDA HARCAYANLAR

Ayet, Mallarını Allah yolunda sarf eden,

Sonra sarf ettikleri şeyin arkasına başa kakma

Ve (gönül ) incitme katmayanlar var ya, onların,

Rableri katında mükâfatları vardır,

Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar” Bakara, 262)

Hz. Kur’an da, her konu/ her mesele; “tedavi edici ilaç!” hükmünde.

Yaptığınız iyilikleri, “başa kakmayın!” buyuruyor.

Sadece, “Allah rızasını…” gözeteceğiz!

İnsanları, “incitme ve gönül kırma…” kadar kötü bir şey var mı?

Hz. Ali (kv), “İnsanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır.”

İnsan, “yaradılışının şifrelerini…” mutlaka bilecek!

O şifrelerle; “muhasebe ve murakebe…” yapabilir.

*** ***

GÜZEL BİR SÖZ VE SADAKA

Ayet, “Güzel bir söz ve bir bağışlama;

Arkasından incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır.

Allah Gani (kullarının sadakasına ihtiyacı olmayan)’dır,

Halim (cezalandırmada acele etmeyen)’dir” (Bakara,, 263)

Sesimizde, sözümüzde, sohbetimizde; “erdemli bir duruş!”

Edebi, vakarı hiçbir zaman elde bırakmamak…

*** ***

MALINI GÖSTERİŞ İÇİN SARF EDENLER

Ayet, “Ey iman edenler! İnsanlara gösteriş için malını sarf eden…” (Bakara 264)

Gösteriş, gurur, kibir, şatafat, büyüklenme bütün bunlar;

Fitneye ve kötülüklere kapı aralar!

*** ***

KÖTÜ MALI VERMEK!

Ticaret, A’sından Z’sine kadar bir ahlaktır!

Bizler, o ahlakla; “cihanı fethettik!”

İnsanlığı kendimize hayran bıraktık!

Bakara Suresine ne buyruluyor; “kötü mal vermeyin!”

Birbirinize ne zulmediniz ve ne de aldatınız!

A’sından Z’sine kadar; “vakarlı bir duruş…” sergilemeliyiz.

*** ***

ÇİRKİN İŞLER

Ayet, “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin işleri emreder” (Bakara, 268)

*** ***

SADAKALAR

Ayet, “Eğer sadakaları açıkça verirseniz, işte o ne iyi!

Eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Bakara, 271)

*** **

SADAKALAR KİMLER İÇİNDİR

Ayet, (Sadakalar) kendilerini (ilim ve cihad için ) Allah yolunda adamış,

(bu yüzden) yeryüzünde (maişet için) dolaşmayan fakirler içindir (Bakara, 273)

*** ***

Sadakalar ve zekât; “topluma barışı, huzuru, güveni, emniyeti…” getirir.

Ve aynı zamanda da, “kalplerin yumuşamasını…” sağlar.

Bizlerin birbirimize; “kalbi yakınlığa…” ve “hasbi duruşa…” ihtiyacı var.

YORUM EKLE