İlk Meclis’den günümüze!

 İlk Meclis’den günümüze!

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

23 Nisan 1920 tarihine; “zaman tünelinden…” yolculuk yapmak!

O tarihi anları bir daha ‘tefekkür…’ edebilmek;

O ruhu,  halden hale günümüze taşıyabilmek…

O anı, “idrak…” edebilmek!

Bir, “şuur fırtınasına…” dönüştürebilmek!

O fırtına,  “gönüllerdeki yangına…” sebep olmadı mı?

Bizlere, “vatan sevgisini…” mübarek kılmadı mı?

Nemrutların,  “ateşe attığı...” İbrahimlerin misali;

O sevgiye şahadet eden canları, “gül bahçesinde…” buluşturmadı mı?

Çanakkale’den Kocatepe’ye;  “sabır yolculuğu…”

O yolculuğun; “hüzün yağmurlarıyla…” beslendiği özlemi!

Şefkatin, Merhametin, kollarına aldı sardı, sarmaladı…

Tahammülün emzirdi,

Metanetin besledi,

Sadakatin büyüttü

Ey Çile’m!  “Uğruna feda olacağım kutsallarım için…”  var ol!

Varlığında, “yaşamak…”  “bayraklaşmak…” isterim!

***                             ***

Tevatürle, tarihi karıştırmayalım…

Tarihimizi, “şüphelerle…” lehimlemeyiniz!

Tarihi, ‘şahsi kanaatlerinizle…’ yorumlamayınız!

Tarihi,  ‘varsayımlarla…’ değerlendirmeyiniz!

Şüphesiz ki, tarih bu milletin içerisinde yaşadığı ‘doğrulardır…’

Bir milletin, “hatıralarla dolu yaşanmış…” hafızasıdır!

Tarihe, ‘yalan katmak…’ kadar büyük bir vebal yoktur!

Tarih, kendisine ait olmayan  “boyaları…” kabul etmez;

Üzerinde derhal sırıtır!

Tarih, bir milletin, “vicdanıdır…”

O halde,  “eğil de kulak ver!” vicdanın sesini dinle!

***                             ***

23 Nisan 1920’lerden 29 Ekim 1923’lere…

Türk Tarihinin,  “yeni bir sayfası…”

“Milli Devlet…” dönemi başlayacaktır!

Tarihte, ‘devamlılık…’ esastır…

İlk Mecliste,  “2 bin yıllık tarihin yürüyüşü…” iradesi okunur.

İlk Meclis, “kurucu meclis…” özelliğindedir!

İlk defa,  “düzenli ordu…” bu meclis döneminde kurulur.

İstiklal Savaşını, ‘yöneten…’ bir meclistir.

“Milli İradenin…” temsil yeridir,

Onun dışında,  “başka bir iradeyi…” kabul etmez!

İlk, “kurucu anayasayı…” yapan meclistir.

“İstiklal Marşını…” kabul eden meclistir.

“Mudanya ateşkes antlaşmasını…” bu meclis imzalar!

Anadolu,  “işgalden ve işgalcilerden…” temizlenir!

11 Ağustos 1923’lerde, 2. Meclis açılacaktır…

Coğrafyanın tekrar, “imar ve inşa harekâtı…” başlayacaktır.

O sebepledir ki, 2. Meclis ‘yenilikçidir…’

Milletler ailesi içerisindeki, “haklı yerini…” alacak,

Ve tarihimizin, ‘soylu yürüyüşünü…’ devam ettirecektir.

***                             ***

“MİLLİ HÂKİMİYET…”

23 Nisan 1920 tarihi,  “TBMM’nin Açılış Tarihi…”

Bu açılış günü, ilk defa 1927 tarihinde, Gazi’nin himayelerinde;

“Hâkimiyet-i Milliye Bayramı…” olarak kutlanır.

Çocuk Bayramı, bu düşünce nasıl gelişti?

Savaş sırasında, “yetim ve öksüz kalan çocuklara…”

Bir, “bahar şenliği…” marifetiyle moral değerlerinin yükseltilmesi…

Onların, ‘hayata ve geleceğe…’ hazırlanması keyfiyeti!

Atatürk’le birlikte 1933 tarihinden itibaren başlayan bir gelenek;

“Çocukları makama kabul etme…”

Onları kısa süreli, “devlet kurumlarının başındaki memurların yerlerine oturtma…”

“Ey yükselen nesil, gelecek sizlerin olacaktır…”

Memlekette, aklıselim bir irfan ordusu yetiştirmek arzusu!

Ve “çocuk sevgisi…” o sevgi üzerinde titreyen nazarlar;

1979 tarihinde, “TRT tarafından Uluslar arası bir organizasyona…” dönüştü!

UNESCO, 1979 yılını; “çocuk yılı…” ilan etmiştir!

Çocuktaki,  “masum ifadeyi…” elbette, “ilim, hikmet ve marifetle…”

Birlikte, ‘güçlendireceğiz’

Ahmet Kabaklı, çocuklar için, “adam ufağı…” derlerdi.

Sürekli olarak,  “milli…” kavramını;

“eğitimin, kültürün…” ve bilumum değerlerin, ‘başında…’ kullanırım!

Şunu gayet iyi bileklim ki, o kavramın sıcaklığı;

Çocuklarımızı, “eziklikten…” kurtarmaktadır!

Kendisine, “asli rolünü…” oynaması için ufuk açmaktadır.

***                             ***

“HER TOPLUM LAYIK OLDUĞU İDARE İLE…”

Her zaman için söylerim,

“Benim vatanımın sınırları, Kars’tan başlayıp Edirne’de bitmez…”

Bu coğrafyada, ecdadım, “cihanşümul bir anlayış…” taşımıştır.

O anlayışı, “gönül coğrafyamızın…” her yerinde görebilirsiniz!

Ecdadım,  “insanı yaşattı…”

Bütün güzellikleri; huzur, güven ve adaletle  “çimlendirdi…”

21. asırda,  “cihanşümul felsefenin…” özlemindeyim.

Ve sürekli, “haykırmak…” istiyorum;

Bütün kötülükleri, “içimden söküp atmak…” istiyorum!

İnancımız, “her toplum layık olduğu idare ile hükmolunur…”

Bir defa değil; “78 milyon insanımızla…” ahdimiz olsun;

“Şu vatan coğrafyasında; birlik bayrağını yükseltmeye…”

Coğrafyada,  bu milletin “irade kullanmasına…” yeminimiz olsun!

Şurası bilinmelidir ki, “bizler, tarihi gelenekleri olan…”

Tarihin akışına yön veren, güçlü bir milletiz!

Yeter ki, “birlik bayrağını…” tekrar yükseltelim!

Cihan bunu görsün ve anlasın…

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE