İLK UÇAK FABRİKAMIZ!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan açıklamalar;

Bakan Faruk Özlü,

“önümüzdeki günlerde ilk yerli otomobiller ilgili modeli açıklayacağız.

Türkiye bir savaş bir savaş uçağı projesi üzerinde çalışıyor.”

Türkiye’de her yıl,  “900 bin araç…” tarafiğe çıkıyor

Her yıl, trafiğe yaklaşık olarak, “bir milyon araç…” ekleniyor!

Otomotif Sanayi,  “ekonominin lokomotifi…” kabul edilir.

2016 yılının ilk beş ayında,

“otomotif ihracatının girdisi,  10 milyar dolara…” ulaşmış!

İhraç edilen otomobillerin  “yüzde 73’leri AB’ye…”  edilmiş!

2015 yılında ihraç edilen otomobil sayısı,  “992 bin…”

Türkiye’de, otomotif sektörünün,

Ekonomideki payının ne kadar yüksek olduğunu da görmekteyiz.

Bu sektörle ilk akla, “demir-çelik”   ile “petro-kimya sanayi…” gelir.

Otomotif Sanayinin tarihi öncülüğünü, “Almanya ve Fransa…” yapıyor.

Seri üretim,  “1900’lü yıllara…” kadar uzanıyor!

Seri üretimde, ABD ve sonra Avruşpa Ülkeleri gelir.

Türkiye’de, “yerli otomobil…” çalışmaları devam ediyor!

İnşallah diyelim, yakın bir zamanda; “kendi modelimizi de…” üretiriz.

***                             ***

Bakan Faruk Özlü, “savaş uçağı…”  projesinden söz ettiler!

Heyecanlandım doğrusu!

Bu konu da o kadar geciktik ki, “aklımıza acabalar!” geliyor?

Bir gazetede şöyle bir haber geçiyordu,

“Uçak Fabrikası Atatürk’le kuruldu; 1950’de kapandı!”

Derinden bir ah’ çekiyorum!

“1945-1990 yılları,  Sağuk Savaş Dönemidir!

1948-1951 yılları, “Tarihi Marshall Yardımıdır!

Marshall Yardımının devam ettiği süreçte ne olacaktır?

Türkiye’de,  “yerli uçak habrikasının…” kapısına kilit vurulacak!

ABD’nin çok sinsi ve kindar bir politikası vardır;

Marshall Yardımıyla birlikte, “1950 yılında Uçak Fabrikasıı…” kapanacaktır!

1962-1971 yılları arasında; “ABD’nin Barış Gönüllüleri…” projesi!

Bu projenin temelinde neler görebiliriz;

Çok köklü ve derinden giden, “misyonerlik…” faaliyet!

Onun derin sıkıntılarını, “ülke olarak…” birlikte yaşadık!

Bu ülke insanı üzerinde; “kahredici bir oyun!” sergileniyor!

O oyunun/ oyunların; “kurgusunu!” incelediniz mi?

O kurgu da,  “günümüzün resmi…”

O resmi birlikte okumakta / Ve değerlendirmekteyiz!

AB-D’nin, son Irak ve Suriye politikalarına baktığımızda;

“O kahpe oyunları!” birlikte görmekte, yaşamakta ve okumaktayız!

***                             ***

Türkiye’de,  “İlk Uçak Fabrikası!”  yıllar öncesine kadar uzanıyor!

Bu konuda hassasiyeti bilinen bir isim;

Nuri Bemirağ, “birçok tarihi projelere …” imza atacaktır.

Trükiye’nin,  “10 bin km’lik Demiryolu ağının  “1250 km’sini…”

Nuri Demirağ tarafından hayata geçirilmiştir.

Atatürk, bu hizmete itfaten; Nuri Bey’in  soy ismi;

“Demirağ”  olarak vermişler!

Nuri Demirağ, “uçak sanayii…” ilgili çok önemli ve titiz projeler geliştirecekler;

Ve bunları,  “hayata geçirecekler!”

Ama ne çare, bu büyük ideal akim kalacaktır!

İkinci Uçak Fabrikası çalışmaları; “1925 yılı yaz mevsiminde Alman Junkers şirketi ile

Türkiye biraraya gelirler!

15 Ağustos tarihinde, “TOMTAŞ Kayseri Uçak Fabrikası…” kurulur!

Büyük bir heyecan ve coşkuyla, bu ilk uçak fabrikasını n da, “temelleri…” atılır!

Güzeli, duygulu, coşkulu çalışma ve emekler, “bir anda kendisini…” boşlukta bulundur.

1950 yılına geldiğimizde, “bu tarihi stratejik tesis…” kapanacaktır!

***                             ***

Ben şuna inanıyorum; her idealist Türk İnsanı; “stratejik sanayilerin…”

Gelişmelerini ister! Ve kimselere de, “bağımlı…” olmasını istemez!

Bu bir idealizmdir… “Milli Kalkınma…” stratejisidir!

O stratejilerde, bu milletin; “milli hassasiyetlerini de…” okuyabilirsiniz!

“29 Ekim 2016 Tarihinde Cumhuriyetin İlanının;

93. yılını birlikte kutlayacağız!”

1927 yılnda bu ülkenin nüfusu; “13 milyonlardaydı!”

2016 yılında nüfusumuz artık, “80 milyonlardadır!”

Doksan yıl içerisinde nüfusumuz; “5 kat artıyor!”

Bu nüfusu, “milli…” politikalarla daha da güçlendirmeliyiz.

Bu politikaların başında şüphesiz ki, “milli savunma…” gelmektedir.

Bu coğrafya da, bu coğrafyanın zor şartlarında;

“siyasi, iktisadi ve savunma anlamında…” güçlü olma durumundayız!

Türkiye, bölgesinde; “karar verici…” irade belirleyici ülke konumunda olmalıdır!

Türkiye, 1923’lerden bugünlere nasıl geldi?

Bu ülkenin 93 yılında; “baharı da, kışı da…”

Evet! “acıları ve sevinçleri de…” birlikte yaşadık!

Ve inşallah, “zor yılları da…” birlikte aşacağız!

Herşeyden önce, “milli tarih şuuru…” diyoruz!

O şuur bizlere, “coğrafyayı vatan yapan…” bir şuur!

O şuurla birlikte, “Büyük Türkiye…” idealine birlikte yürüyeceğiz

YORUM EKLE