İLME AÇILAN PENCERE

Kur’an aklımızı, ufkumuzu, basiretimizi açıyor.

Her ayet, her süre ilimde derinleşmemizi sağlıyor.

Bu sabah, Hicr Süresini okuyorum…

99 ayette,  bir mana okyanusunda geziniyordunuz!

Kuşlar kadar hafifliyorsunuz…

Hicr Süresinde, Cenab-ı Allah’ın;

25. ayette,  “Hâkim” ve “Âlim” esması…

Bu ayette Yüce Allah buyuruyorlar;

“Muhakkak ki onları (mahşerde) ancak Rabbin toplayacaktır.

Çünkü O, Hakim (her işi hikmetli olan)’dır, Alim (her şeyi bilen)’dir”

Hicr Süresinde, Cenab-ı Allah’ın;

49. ayetinde,  “Gafur” ve “Rahim” esması…

Bu ayette, Yüce Allah buyuruyorlar;

“(Habibim yâ Muhammed!) kullarıma haber ver ki, şüphesiz ben,

Gafur (günahları çok bağışlayan)’ım, Rahim (onlara çok merhamet eden)’im”

86. ayette, Cenab-ı Hakk’ın, “Hallak” ve “Âlim” esması…

“Şüphe yok ki, Hallak (her şeyi yaratan), Âlim (her şeyi bilici) ancak Rabbindir”

***                                       ***

Özellikle şuna işaret etmek istiyorum,

“tarih ilmi ile Kur’an’ı” birlikte okuyalım!

Bu metodolojiyi geliştirelim…

Kur’an bizlerden önce yaşamış bulunan,

“Milletlerin hayatından…” haber veriyor.

Mesela, Süreye ismini veren “Hicr”

“Hicaz (Medine) ile Şam arasında bir yerin ismidir.”

Bu yerde, “Semûd Kavmi” yaşamıştır.

***                       ***

Hicr Süresi 9. Ayette Cenab-ı Hak bütün insanlığa sesleniyor;

“Muhakkak ki o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik

Ve muhakkak ki onu koruyucu olanlarda elbette biziz.”

Burada ki, ‘mucizevî mesaj’ nedir?

Kur’an, “ahir zamana kadar tahrif edilemeyecektir!”

***                       ***

Bütün milletlere, ‘kendi dilleriyle konuşan’ peygamberler gönderilmiştir.

Ayet, (Ey Resulüm!) And olsun ki, senden önce,

Evvel ki milletlerin içinde de (peygamberler) gönderdik” (Hicr, 10)

Onlar, O peygamberleri ‘alaya aldılar’  inanmadılar, inkâr ettiler!

Bütün bu milletlerin hayatlarını,

İnkârları yüzünden  ‘helak oluşlarını’ 

Kur’an bizlere, ‘eğitici’ derslerle;  ‘nasihatlerle’ haber veriyor!

***                                       ***

Kur’an bizlere, ‘göklerin’  ve ‘yeryüzünün’ yaratılışını haber veriyor!

“Yeryüzünü ise yaydık; oraya sabit dağlar yerleştirdik

Ve orada ölçülü her şeyden (her nebattan) bitirdik” (Hicr, 19)

Bizler için, ‘tanzim edilen’ mükemmel bir hayat!

Ve “ilimlere pencereler” açıyor, Hazreti Kur’an!

“Rüzgârların aşılayıcı” olarak gönderilmesi!

“Yağmurların yağması”

O suların, ‘yer altı kaynaklarını’ oluşturması!

Ve “insanın yaratılışı…”

“Şüphesiz insanı, kuru bir çamurdan,

Şekillenmiş bir balçıktan yarattık” (Hicr, 26)

İnsanın, “yeryüzüne halife seçilmesi…”

İblis’in, ‘büyüklenmesi’ ve ‘cennetten kovulması’

Şu dünya hayatının insan için, “bir imtihan alanı” seçilmesi!

O mücadele alanında,  İblis’in insan üzerinde ‘hâkimiyetinin’ olmayışı!

Ayet, “Gerçekten kullarımın (hiçbiri) üzerinde senin bir hâkimiyetin yoktur” (Hicr, 42)

Takva sahiplerine, ‘cennet müjdesi’ veriliyor!

“Şüphesiz ki, takva sahipleri, Cennet bahçelerinde ve pınar başlarındadır” (Hicr, 45)

Takva Sahibi kimlerdir; “günahlardan en fazla korunanlardır”

***                       ***

Hicr Süresinde, Kur’an’ın diğer ayetlerinde olduğu gibi,

“Peygamberlerden” ve “milletlerin helakinden” bahsedilir!

Lut Kavminden…

“Ve doğrusu o (dehşet gününün alameti olan harabeler),

Hala, (çalışıp) duran (işlek) bir yol üzerindedir” (Hicr, 76)

Şuayb Kavminden…

(Şuayb’ın kavmi olan) Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi” (Hicr, 78)

“Onlardan da intikam aldık” (Hicr, 79)

Salih Kavmi…

“Muhakkak ki, (Salih’in kavmi olan) Hicr Halkı da peygamberi yalanladı” (Hicr, 80)

“Onları da sabaha çıkmakta olan kimseler iken, o (korkunç) ses yakaladı” (Hicr, 83)

İnkâr eden, ‘kavimlerin helaki’

Ve onlar hakkında,  Kur’an’ın verdiği mesajlar…

Kur’an Resulüne buyuruyor;

“Öyle ise emrolunduğun şeyi, çatlatırcasına söyle (açıkça anlat)

Ve müşriklerden yüz çevir!” (Hicr, 94)

Hayatımızın her anında, 

Her soluk alış verişimizde, “hakkı söyleyen dil…” olacağız!

Kur’an bizlere, “kâinat okulundan” haberdar ediyor!

O okulun sırlarına bizler, “ilim ve hikmetle” ulaşabiliyoruz…

Bütün arzumuz, muradımız  ve istikametimiz,

“Hakk’ı tefekkür eden,  ilimde derinleşen nitelikli bir toplum…” olabilmektir.

YORUM EKLE