İSLAM’DA TERÖR YOKTUR!

Kim, İslam’da ‘terör’ veya ‘radikalizm’ var diyorsa,
Koskoca bir ‘yalanın da…’ sahibidir!
“Müslüman Terörist” ifadesi de yanlıştır!
İslam’a, büyük bir iftiradır!
*** ***
Afganistan’da, Doğu Türkistan’da, Filistin’de,
Irak’ta, Suriye’de… Cinayetler işlenir!
‘Medeni’ dediğimiz dünyadan;
Ne ses yükselir,
Ne de öfke!
Fransa’da, ‘istenmeyen cinayetler olunca…’
Nasıl da, kızıl kıyametler kopuyor?
Kürsel bir ‘tepki…’ oluşabiliyor!
Bizler, ‘aynı anlamda…’ bir tepkiyi,
Tıpkı Fransa’da ki gibi,
“Küresel bir tepki…” haline dönüştüremiyoruz?
Birbirimize karşı, ‘samimi’ ve ‘dürüst’ olalım!
Hiç değilse, ‘adil’ olalım!
*** ***
Fransa devlet adamı Le Pen ne dedi?
“İdam geri gelsin…”
Hz. Kur’an ne buyuruyor;
“Kısas’ta Hayat Var!”
İnancımız ısrarla ne diyor;
“Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız!”
Dikkatinizi çekmek isterim,
“Hakk’ın karşısında olmak zulümdür!”
İstiklal Marşı Şairimiz Akif,
“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım!...
---Boğamazsın ki!!
--Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
Üçbuçuk soysuzun ardından zağartlık yapamam;
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.”
En’am Süresi 108. Ayeti iyi okuyalım;
“Müşriklerin Allah’dan başka taptıkları putlara sövmeyin ki,
Onlar cehaletle tecavüz ederek Allah’a sövmesinler.
Her ümmete, böylece amellerini süslemişizdir.
Sonunda dönüşleri Rablerinedir.
O vakit, kendilerine, ne yapıyor, olduklarını haber verecektir.”
Şu inceliğe bakınız ki,
İslam, bir duruş/ bir tavır belirtiyor;
Karşınızda ki kim olursa olsun, ‘küfürleşmeyiniz’
Veya ‘cahille…’ onun yanlışlarıyla muhatap olmayınız!
*** ***
İSLAM NEDİR?
İslam sözlükte;
“Kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak;
Teslim etmek, barış yapmak” anlamlarına geliyor!
Kökünde, ‘barış’ olan bir din!
İnsanı, ‘mukaddes’ bir varlık olarak tanımlayan bir din!
Barış anında da, Savaş anında da;
“Kadınlara, çocuklara, sivillere;
Ve hatta çevreye” zarar vermemeyi emreden bir din!
Nasıl olur da, ‘şiddete’ kapı açar!
Ona, buyur gel ‘içeri…’ der!
Böyle bir çelişki olabilir mi?
Günde 5 vakit okunan, ‘Ezan da…’
“Haydi Falaha”
Yani, ‘kurtuluşa…’
“Haydi Salaha”
Yani, “İyiliğe, dürüstlüğe, barışa…” diyorsunuz!
İnancımız bizlere, ısrarla;
Aşırılıklardan, ‘kaçmamızı’
“Orta/ vasat yolu” emrediyor!
İslam’da, “ifrat ve de tefrik” yoktur, efendim!
Ben isterim ki,
Bütün sosyal paylaşım sitelerinde;
Yazılı ve de Görsel Basınımızda;
İslam’ı, bizatihi kaynaklarına inerek,
‘Doğru anlatalım…’
Bu ülkede, ‘kötülüklere’ ne hazırlayalım,
Ve ne de meydan vermeyelim!
Buradan, ‘yürekli vicdanlara’ sesleniyorum!
*** ***
YER ADLARI HAKKINDA!
Yer adları ile uğraşan ilim dalına,
“Toponimi” ismini veriyoruz!
Toponimi, “yer isimlerinin onların orjinlerinin,
Anlamlarının, kullanımlarının ve tiplendirmesinin,
Bilimsel araştırmasıdır.”
Yer isimleri üzerinde, ‘gelişigüzel’ çalışmalar yapamazsınız!
Her adın,
Her ismin,
Mutlaka bir hatırası vardır!
Bu isimler, bu milletin ‘hafızasıdır…’
O isimler, ‘tapu kayıtlarıdırlar’
Coğrafyanın ‘vatanlaşması’ bu gerçeğe dayanır!
Şu coğrafyada, ‘mekânlar’ bile, bu milletin;
Tarihi birer hafızasıdırlar!
O adlar,
O isimler,
Bu milletin, ‘ruhuyla…’ birleşmişler!
Birbirlerinin, ‘öznesi’ olmuşlardır!
Arif Nihat Asya, “Ağıt” şiirinde;
“Ben ki ateşle konuşurdum, selle konuşurdum
İdil’le, Tuna’yla, Nil’le konuşurdum
“Sangaryos’u “Sakarya” yapan
“İkonyom’u “Konya” yapan
Dille konuşurdum”
O dil ki, ‘sesimdir’
O dil ki, ‘çağlayanımdır’
O dil ki, ‘sözümdür, sohbetimdir’
O dil ki, ‘hoş sedamdır’
O dil ki, ‘duruşum, vakarım, edamdır’
O dille oynamak;
Ya büyük bir ihanettir,
Veya kopkoyu bir cehalettir!

YORUM EKLE