İSRAF KAVRAMI

İsraf sözlükte, “Boşa gitmek, lüzumsuz yere harcamak;
Saçıp savurmak, gerçek ihtiyacı aşan tüketim, ölçüyü taşırma…”
Kur’an da, ‘israfla ilgili’ 6 ayet geçiyor.
Ayet, “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver.
Bununla beraber malını saçıp savurma” (İsra, 26)
Zekât ve Sadakalar, servetin veya kazancın,
‘Koruyucu birer zırhıdır…’
Zekât ve Sadakalar aynı zamanda,
‘Sosyal barışın da…’ anahtarıdır!
Bütün bunlar yapılırken,
Belli bir ölçü ve terazi ortaya konuyor;
Ve bizlere, ‘ölçüyü’ koruyun deniyor!
Ayet, “Çünkü (malını) saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir.
Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür” (İsra, 27)
İktisad, ‘nimete hürmettir’
İsraf, ‘nimeti hafife almaktır’
Hayatın her safhasında, ‘edepli’ olmak;
Vakarımızı koruma gereğini düşünüyoruz.
*** ***
Ayet, “Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin
Ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri
sevmez.” (A’raf, 31)
Kur’an bizlere yol gösteriyor, önümüze ışık tutuyor;
Nimetin değerini bilmek!
Onun şükrünü eda etmek!
Ayet, “Hem onlar ki, harcadıkları zaman ne israf ederler,
Ne de cimrilik ederler; (harcamaları) bu (ikisi)nin arasında orta bir
yol da olur” (Furkan, 67)
İsraftan şiddetle kaçarken,
‘Tasarruf eden…’ bir toplum olacağız!
İsraf eden bir toplumda,
‘Yardımlaşma kültürü de ölür’
Bizler değerlerimizi, ‘verim ekonomisiyle’ koruyabiliriz!
İnancımız, ‘bireysel zenginlikle’ birlikte;
Toplumun genel refahını da öngörür…
İsraf eden bir toplum, ‘zenginleşmez…’
Bunun tamamen aksi, ‘fakirleşir…’
Türkiye’nin bugün içerisine düştüğü en büyük sıkıntı;
Toplumun, ‘israfa yönlendirilmiş’ olmasıdır!
Tasarrufu nasıl tarif edelim;
Birden fazla ışığın birini söndür;
“Ülken daha fazla aydınlansın!”
Bir tuğla da sen koy;
“Bir cami, bir okul duvarları seninle yükselsin!”
Bir fidan da sen dik;
“Gelecekte meyve/ veya gölge veren bir ağacın olsun!”
İnancımız ne güzel tarif ediyor,
“Her iyilik bir sadakadır”
İsrafta veya husumette değil,
İyilikte, kalplerin yumuşamasında birbirimizle yarışalım.
*** ***
Bizim en büyük handikabımız, İSRAF…
Bir vurgu yapılır; “doğu gibi üretip, batı gibi harcıyoruz”
Burada neyi harcıyoruz, ‘kaynaklarımızı cömertçe savuruyoruz’
Bugün aileler olarak, cemiyet olarak ve devlet olarak; borç batağı
içerisinde savruluşumuzun ana sebebi daha iyi anlaşılıyor değil mi?
Ayaklarımızı hiçbir zaman yorganımıza göre uzatmadık ki! Türkiye’nin
yıllar boyu kendi ana sermayesini bile bir kan içici gibi emen, ‘faize
ödenen’ paralar, İSRAFTIR!

İSRAFLA İLGİLİ SÖZLER!
“İktisat, az şeyi çoğaltır. İsraf, çok şeyi azaltır (Hz. Ali kv)
“İsraf sefahatin, sefahat sefaletin kapısıdır” (Bediüzzaman)
“İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir” (Bezzar)
“Damlaya damlaya göl olur”
“Herkese, israf olarak canının her istediğini yemesi yetere” (Hz. Ömer ra)
“En büyük israf, zaman israfıdır!”
*** ***
İKTİSATLA İLGİLİ ATASÖZLERİMİZ
“Güvenme varlığa, düşersin darlığa.”
“Sakla samanı, gelir zamanı”
“Tutumlu olan kimse, fakir olmaz”
“Cennetin kapısını, cömert açar”
“Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı”
“Ak akçe kara gün içindir”
“Ayağını yorganına göre uzat”
Damlaya damlaya göl olur”

YORUM EKLE