İSTANBUL’DA ELAZIĞ GÜNLERİ!

 İSTANBUL’DA ELAZIĞ GÜNLERİ!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu coğrafyada,  Harput/Elazığ insanı için tanımlanan bir ifade kullanılır;

“Harput Beyefendisi”

Elazığ’ın 81 İlimiz arasındaki, “farkını” görelim;

“Doğu Anadolu’nun İç-Batı Anadolu’ya açılan kapısı!”

O kapı için ifade edilen de;

“Huzur, güven ve istikrar” kapısı oluşudur.

Sosyolojik bir tespit olarak da,

“Altını çizerek” belirtmek isterim;

Elazığ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde;

Batıyla, “Sosyal, Kültürel, Siyasi, Ekonomik Entegrasyonu”

Yani, “coğrafya’mda bütünleşmeyi” gerçekleştiren nadide ilimizdir.

Bu şehrin tarihten süzülerek günümüze kadar taşıdığı,

“Tarihi ve kültürel kimlik” çok önemlidir.

Bu şehir, “O kimlikle” son 25 yıldır çok önemli roller üstlendi.

O rollerin bariz özelliği de bu şehrin;

Coğrafya’mda, “birleştirici” oluşudur.

Daha yakın geçmişimizde, “kardeş şehirler projesi”

Çok önemlidir, “Bu şehrin aydınları” gerçekleştirdiler!

“Uluslar arası Kültürel Organizasyonlarda”

Bu şehri, “markalaştırdılar”

Bütün bunlar, “pozitif bir sinerjinin” göstergesidir.

Bir ifadeyi sıklıkla kullanırım;

“Elazığ,  Kafkaslara yakındır…”

“Elazığ,  Balkanlara yakındır…”

“Elazığ,  Basra’ya yakındır…”

Bu yakınlık nasıl ifade edilir?

Bu şehrin zengin tarihi ve kültürel birikimiyle,

“Kuşatıcı…” oluşudur!

Hiç düşündünüz mü?

“Fuzuli’nin birçok eseri Harput’ta icra edilir”

“Nedim’in eserleri bu şehirde icra edilir”

Bunun en bariz yorumu nedir?

Harput/ Elazığ,  “tarihi kendi bağrında buluşturan bir şehir!”

Fırat’la birlikte, bir büyük ‘medeniyet’ havzasından söz edilir.

“Harput’tan, Urfa’ya,  Kerkük’e bir Hoyrat esintisi…” vardır!

O esintide, kulağınızı veriniz; “asırların feryadını” duyarsınız!

Şair, “bu oyun hiç bitmesin” derken,

Çevresine ışık yayan,  “gönül şualarından” bahseder.

***                       ***

8-11 Ekim 2015 tarihleri arasında,

Bir, “şehir faaliyeti...” daha!

İstanbul’da,  “Elazığ’ı yaşamak!”

Yukarıda ifade ettiğimiz, ‘kristalize edilmiş’

Bu şehrin “yedi rengini…” İstanbul’a taşımak!

“Çaydaçıra’dan, Yemen Türküsüne…”

Coğrafyanın, “içli romanını…” sunabilmek!

“El emeğinden, doğal gıda ürünlerine…”

Hayat çeşmesinden, birkaç yudum alabilmek!

Birlikte, “tarihin felsefesini”  doğru yapabilmek!

İstanbul’dan Harput’a,  bir daha bakabilmek;

Harput,  coğrafya’mın  ‘efsane şehri’

Orada,  “Harput Hükümdarı Belek Gazi” efsanesi!

O efsanede,  “coğrafyayı vatan yapan bir ruh”

Bu diyardan,  “Hz. Mevlana” geçmiştir!

Mevlana’ya, Anadolu’nun kapılarını açan şehir…

Bir, “edep” olarak da ifadesini bulan;

“Ahilik Kültürü”nün de, ilk merkezidir…

Harput,  “şehitler, sadıklar, Sıddıklar…” makamı!

Harput,  “Evliyalar, Arifler, Âlimler, Kamil İnsanlar…” diyarı

Harput,  “Edebi mahfilleri…” ile tarihte yerini almıştır.

İstanbul’da, 

“Anadolu’nun en içli, muhabbet şehrinden” merhabalar diyeceğiz!

Bu sesin, “Fırat kadar” duru ve gönülleri besleyici olduğunu dile getireceğiz.

Bu sesin “vakarıyla” ve “edebiyle” vicdanların titreyişidir;

Ki, o sebeple etkileyici ve cezp edici özelliği vardır.

Özelliklede, “siyasi irade” bu şehrin ‘etki alanını’ görebilmelidir.

Bu şehir, illaki bu bölgede önemli bir; “cazibe merkezi” olabilir.

Artık bu, ‘seslendirilmelidir’

***                       ***

“Elazığ Günleri…”

Bu şehrin, başta İstanbul olmak üzere;

Ankara, İzmir, Bursa ve diğer Anadolu şehirlerine,

Kurulan  “köprüler” akla gelir!

Köprülerin en büyük marifeti nedir?

Aradaki,  “engellerin” aşılmasıdır!

Bizim arzumuz nedir?

“Kırılan gönülleri” onarmak!

Bu şehirde ve bu coğrafya da;

“Sevgi ve muhabbet köprülerini” güçlendirmek!

Önceliğimizde, “aydın hareketi”

Önceliğimizde,  “nitelikli insan gücü”

Önceliğimizde, “bugünlerden geleceğe hazırlanmak” diyoruz.

 

YORUM EKLE