İSTİLAL MARŞI

  

İSTİLAL MARŞI

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

12 Mart 1921 tarihi, İstiklal Marşının kabulü…

Akif’in, bu millete armağan ettiği, “abide eser!”

İstiklal Marşı’ndaki, “bu milletin ruhuyla beslenen o sözler…”

Şiirin bütününde bir dantel gibi işlenen;

Varlığımızla bütünleşen kavramlar…

“Korkma…”

“Al sancak…”

“Millet…”

“Hilal…”

“Irk…”

“Hakk…”

“Helal…”

“Celal…”

“İstiklal…”

“Hürriyet…”

“Zincir…”

“İman…”

“Medeniyet…”

“Din…”

“Toprak…”

“Şehit…”

“Vatan…”

“Ezan…”

“Secde…”

Her biri, ‘seçilmiş…’ kavramlar!

İnsanla, ‘bütünleşen…’ kavramlar!

Hayatı, ‘besleyen…’ kavramlar!

Hürriyeti, ‘tarif eden…’ kavramlar!

Kelimelere, o güçlü ‘mana elbiseleri…’ giydirilmiş!

10 kıtasıyla birlikte, “ete kemiğe bürünmüş!”

95. yılında bile, o ifadeler ilahi; ‘korunmuş…’

Bin yıl, “İslam’ın bayraktarlığını…” yapmış bu millete;

Onu tarif edebilecek,

“Ayakta, büyük bir edeple dinleyebileceğimiz…”

Asrı, ‘gür bir sesle kuşatabileceğimiz…’

İmanın, azmin, iradenin, ihlâsın;

Velhasılı,  “tarihi tefekkür…”

“Bir saat tefekkür, bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır.”

Hürriyet, “su gibi, hava gibi…” imanın bir özelliğidir.

Allah’ın, kuluna en büyük vergisi, nimeti ve de hediyesidir!

İşte, “İstiklal Marşı…” bu milletin varlığıyla özümsenmiş;

Kutlu sözlerdir… O sözlerde, “vicdanımızın sesini…” buluruz.

***                 ***

EĞİTİMİ KONUŞMAK!

78 milyon Türkiye’nin geleceğinde, “öncelikli gündemimiz…”

Sürekliliğini her zaman koruyacak, “eğitim…” olacaktır/ olmalıdır da!

YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) sınavı, 13 Mart 2016 tarihinde;

“2 milyon 178 bin adayımız ter döküyor !”

Bu sınavlar için, 173 İl/İlçe merkezinde; 7300 bina tahsis edildi…

“117 bin salonda; 303 bin eğitimci…” görevlendirildi!

Aday sayısı kadar, “ailenin de heyecanı…”

Bir ufuk, bir özlem, bir gelecek; ‘ortak bir bileşke…’ oluşturmuş;

O bileşkenin, tek paydası, “başarı…”

***                             ***

 

Eğitimde, bir milletin geleceği!

Siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi hedefleri/ stratejik hedefleri düşünülebilir.

Bu hedefler meyvelerini, bir veya birkaç yılda değil;

“Asırları etkileyecek…” projeler olarak da düşünülebilir.

Sadece, “Öğretmen Yetiştirmede…” 130 yılı bulan bir tarihi serüven!

“16 Mart 1848 tarihinde…” Darülmuallim’in açılacaktır!

Türkiye’de, “batılılaşmanın getirdiği…” bir proje!

Cumhuriyet Döneminde, ‘yeni dönüşümler…’

‘yeni modeller…’ Türkiye’nin gündemine gelecektir.

***                             ***

2016 yılına geldiğimizde, “Türkiye’nin Fotoğrafı…”

Ve o fotoğrafla birebir, ‘örtüşebilecek…’ bir eğitim modeli!

Bu ülkenin hedefinde neler vardır?

“Muasır Medeniyetler Seviyesini…” her alanda yakalamış bulunmak!

Bu topluma, “vatansevere, milliyetsever” nitelikli bireyler kazandırmak!

“İnsanı…” merkeze alarak; eğitimi şekillendirmek!

Tarım toplumundan, “sanayi toplumuna geçişte…”

“Tarımı da ihmal etmeden…” Modern Tarım Uygulaması alanında eğitim!

Türkiye’nin en büyük eksiği, “ara sınıf elemanıdır…”

Kurum ve kuruluşları temsil edebilecek, “vasıflı insan gücüdür!”

***                             ***

Türkiye’de, ‘dengesiz büyüme…’ toplumun bütün kesimlerini etkilemektedir.

Türkiye’mizde, sadece son 10 yılın ‘göç haritasına…’ baktınız mı?

Sadece, “Doğudaki Batı…” olarak, Elazığ’ı söyleyelim;

Elazığ’dan her yıl, “15- 18 bin yerli aile…” göç ediyor;

Bu, ‘nitelikli…’ bir göçtür.

Bu şehir, her yıl bir o kadar, “niteliksiz bir göç…” almaktadır.

Elazığ Kamuoyu’nda, en fazla neler tartışılır;

“Eğitim, Sağlık vs sebeplerle..” nitelikli bir göç kayması!

Bunun anlamı nedir?

Bu şehrin, “demografik yapısı…” değişiyor!

Bütün bunlar, “sancılı…” gelişmelerdir.

Öncelikle, “eğitimden…” yola çıkacağız!

Ve özellikle de, “doğu ve güneydoğu’da…”

Göçlerin önüne geçebilecek; “cazibe…” projelere yönelmemiz gerekiyor.

Ve  “nitelikli nüfusu…” yaşadığı şehirde tutabilecek,

 Öncelikle, “kontrollü teşvik…” politikalarına ağırlık vermeliyiz.

***                             ***

Her insanın doğuştan getirdiği, belli ‘yetenekler…’ vardır.

Eğitimci, kişideki bu yetenekleri/ kabiliyetleri  ‘keşfetmelidir’

İnsanımız, “istediği okula…” gidebilmelidir.

Bu bağlamda, “Anadolu Meslek Liseleri…”

Ve onun devamı diyebileceğimiz, “meslek yüksek okulları…”

Mevcut altyapılarıyla birlik, ‘geliştirilmelidir.’

Bir ülkenin kalkınma stratejisiyle, “eğitim…” örtüşmelidir.

***                             ***

Eğitimde, ‘sosyal verimlilik…’ projelerine de ağırlık verilmelidir.

Sadece, “üniversite sınavlarına…” yönlendirilen;

Ve “sürekli test çözen…” bireyler olarak düşünmek de yanlışımızdır.

Özellikle de, “sosyal mühendisliğe…” ağırlık vermeliyiz.

Lise ve Dengi Okullarımızda;  “ yazarlık atölyesi…” var mı?

“Resim, Musiki, El Sanatları vs.” atölyeleri var mı?

Öncelikle, “eğitilmiş insan…” nitelikli insan diyoruz.

Eğitimi tarif ederken, “davranış değişikliğinden…” söz ederiz.

Onu ne derece gerçekleştirebiliyoruz?

Her halükar da, öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

***                             ***

 

YORUM EKLE