İSTİSMAR

 İSTİSMAR

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

İstismar kavramı, son günlerde en fazla kullanılır bir kavram oldu!

İstismar sözlükte;  “Birinin iyi niyetini kötüye kullanma”

İstismar sözlükte;   “sömürme” anlamına geliyor.

Son aylarda en fazla kullanılan istismar konuları arasında;

“Din İstismarı…” ve “Çocuk istismarını…” sayabiliriz!

Her ikisi de, “çirkindir!”

Tasvip edlleblecek hiçbir yönü yoktur/ olamazda!

Dünya Sağlık Örgütü, Çocuk İstismarını şöyle açıklar;

“çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen,

Bir yetişkin toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan;

Bütün davranışlar çocuğa kötü muameledir”

***                             ***

Nedenleri derseniz; sebepleri oldukça girift bir bilmeceyi andırır.

Öncelikle, aile…

Ve kademe kademe; “çevre… Sosyal medya…”

Küresel dünyanın taşıdığı kirlenme!

Toplumda ki,  “değişimler…”

Ailelerin bu değişime kayıtsız kalmaları!

Özellikle de, “eğitim…”

Burada en fonksiyonel güç olarak;

“Sivil Toplum Örgülerini…” görüyoruz!

Bunlara birkaç misal verecek olursak;

“Elazığ Musiki Derneği (konservatuarının) gençlik üzerinde çok önemli etkileri olmuştur

1970’lerde kurulan EMK; şehrin sivil bir okulu olarak yorumlanırdı…

Çocuklarımızı, “sokaktan aldı…”

Onlara, “musiki eğitimiyle…” birlikte; o kültürün ahlakını verdi!

Sosyal faaliyetler, “oldukça önemlidir!”

O faaliyetler,  “katılımcı…” ve “üretken…” bir yol gösterdi

Pozitif bir anlayışı geliştirdi…

Topluma; onun bünyesine dinamizm aşıladı

***                             ***

Yazılı Basında Çocuk İstismarı Haberlerinin İncelenmeli…

Medyada da aynı yol titizlikle takip edilmelidir…

Bizim vazifemiz nedir?

“erdemli insan yetiştirmek!”

O halde, “yayın politikaları…” milli olacaktır!

Yani, “dine, akla ve ahlaka uygun…”

Şurası bir gerçek ki, “çocuklarımız üzerinde…”

Sosyal Medyanın çok önemli etkilerini görüyoruz!

Artık günümüzde, “iletişim teknolojileri…” duvarları kaldırmıştır!

O halde, insanımızın bilinçlenmesi…

***                             ***

En büyük mücadelemiz, “yoksulluk ve cehaletle…”

İnancımız, “fakirlik nerdeyse küfür olacaktı!”  der.

Hadis, “Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim!”

O ahlak, “Kur’an ahlakıdır!”

O ahlaka yönelecek topyekün bir çalışma modeli!

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler…”

Mantığını da kaldıracağız!

İnancımız, “kötülüklere karşı mücadeleyi…” emrediyor

“Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız!”

En önemli, “olmazsa olmazımız…”

“adaletli ve vicdanlı toplum…” esprisini yakalamak!

1980 sonrası cazip hale getirilmeye çalışılan;

“Düşünme-eğlen…” felsefesi!

İnancımız, “bir anlık tefekkür, yetmiş yıllık ibadete bedel!”

***                             ***

Son 10 yıl içerisinde, “boşanmalarda…” görülen artış!

2015 yılında, “evlenen çift sayısı; 602 bin 982”

Aynı yıl içinde; “boşanan çift sayısı; 131 bin 839”

Oranlara dikkat ederseniz,

Boşanma oranları ; “her beş kişiden biri boşanıyorlar!”

Bunun adı nedir; “sosyal fecaattir!”

Ona karşı, köklü tedbirlerimiz oldu mu?

Maalesef, “hayır…” deme durumundayız.

***                             ***

Sıklıkla ifade ederiz;

İletişimin dört önemli ayağından…

“Sevgi-saygı, dürüstlük, örnek olma, güvenilir olma”

Ayet, “emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı gitmeyin” (Hud, 112)

Burada, “emir!” var…

Kimliğimiz bizler için ne diyor; “kendin ol!”

Öyle ki, “kendini bilen Allah’ı bilir!”

Burada ilk akla gelen; “takva…”

 Takva Sahibi Kimdir?

“En fazla korunandır!”

Ayet, (bununla beraber) nefsimi temize çıkarmıyorum.

Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder;

Rabbim acıyıp korumuş başka,

Şüphesiz Rabbim bağışlayan, pek esirgeyendir” (Yusuf, 53)

***                             ***

İstismar sözlükte;  “Birinin iyi niyetini kötüye kullanma”

İstismar sözlükte;   “sömürme” anlamına geliyor.

İnancımız, “ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız!” buyuruyor.

İnancımız, “mislüman müslümanın velisidir” buyuruyor.

İnancımız,  “müslümanın müslümana; kanı, malı, ırzı, canı haramdır!”

Kötülüğün her türlüsüne; “karşı duracağız!”

Kötülere/ kötülüklere, “meydanı bırakmayacağız!”

***                             ***

GÜNÜN ÖNEMLİ NOTU;

ÇÖLE KAR DÜŞTÜ!

 

 

YORUM EKLE