İZLEYECEĞİZ!

 2013 Eylül ayında, Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak’ın,
Yapmış oldukları, ‘Basın toplantısı’ ile ilgili yazdığımız yazıda,
“En önemli ihtiyacımız pozitif dildir”
Elazığ’da, ‘ortak bir akıl…’ geliştirmek!
‘Ortak bir vicdan…’ oluşturmak!
‘Tek taraflı…’ bir kavram olan ‘yönetim…’ anlayışından;
Şehirle bütünleşen, ‘yönetişim…’ anlayışına geçiş…
“Şeffaf ve hesap verebilir…” bir yönetim tercihi!
Hizmetlerin, “Hak temelli…” oluşu!
“Arz odaklı…” bir çalışma!
Öncelikli hizmet, “Eğitim ve Sağlık…”
İnsan odaklı, katılımcı, iletişime ve tekliflere açık,
Şehri ve insanını, ‘ortak akıl ve payda da…’ buluşturmak!
Öncelikle, ‘istişare…’
‘Kamuoyu ne düşünüyor…’ sorusuna, doğru cevaplar!
Bu aynı zamanda, ‘Medyanın da dilidir…’
İnsanımızı, ‘bilgilendirmek…’
Bütün bunlar, şehrin de kazanımları olacaktır…
Hedef çalışmalara şehri ve insanını odaklamak;
Bu amaçla, “Kalkınma Kurultayı…”
*** ***
“9” RAKAMI İLE YOLA ÇIKTIK!
Tesadüf mü yoksa ‘tevafuk mu’ bilemem!
“19-20 Temmuz 2014 Harput Çalıştayı”
“19-20 Eylül 2014 Kalkınma Kurultayı
1.Birleşim Toplantısı”
“19 Kasım 2014 Kalkınma Kurultayı,
2. Birleşim Toplantısı”
Bütün bu faaliyetlerde,
“9 ve 19 rakamları ile yola çıktık…”
İnşallah bu rakamlar faaliyete de sinerji verecektir.
Şunu özellikle gözlemledik,
“Kurultaya ilgi büyüktü…”
İş Dünyası oradaydı…
Sektörler, derslerine iyi çalışmışlardı!
Konularına hâkimlerdi…
Elimizde artık, bir ‘eylem planı’ var!
Öncelikle, üç sektöre dikkatlerimiz daha aşina olacak!
Ama diğer 13 sektörde bu şehrin;
Kalkınmasında, ‘olmazsa olmazlarıdır’
Yazımızın başlığında da belirttik,
Daha yakından, ‘izleyeceğiz’
‘Sözün bittiği yerdeyiz…’
Bakalım, “gövdemizi taşın altına nasıl koyacağız”
Şehri asıl layık olduğu yerlere, ‘nasıl taşıyacağız’
**** ***
CNBC-e Bussines dergisinin hazırladığı araştırma…
O araştırmaya, ‘inanmak veya inanmamak’ ayrı bir konu…
O araştırmaya göre, Başkentimiz Ankara;
“Yaşanabilir Şehirler” arasında, ilk sırada yer alıyor!
Ve Elazığ, 40. Sırada…
Bu sıralamada, sektörler dağılımı şöyle;
Ekonomi; 59… Eğitim; 50…Sağlık; 8… Güvenlik; 54…
Kent hayatı; 68… Kültür Sanat; 63…
Tekrar söylüyorum; Bunların doğruluğundan çok;
“Olduğumuz yeri” birlikte tartışalım!
Kalkınma Kurultayında da ifade edildi;
Elazığ 1970’lerde, ilk 8 şehir arasında yer alıyordu!
Çok yüksek bir kalkınma periyoduna sahipti!
1995 yılı içerisinde hedeflenen nüfusu, 750 binlerdeydi!
1980’lerden sonra şehir,
“Nitelikli göç vermeye başlıyordu…”
Bu göçün tanımında, ‘beyin ve sermaye göçü’ ifadesi yer alıyordu!
Şehir, bu şehrin insanı ‘kalkınma yolunda…’ kavgasını verebilmelidir!
Bir başka ifadeyle, ‘makus talihini değiştirmelidir’
*** ***
Ekonomik kalkınmışlık göstergeleri neler?.
“Değişkenin Adı:
km2 ‘ye düşen nüfus veya nüfus yoğunluğu
Yıllık nüfus artış hızı( % )
Doğum oranı ( % )
Bebek ölüm oranı ( % )
Ortalama insan ömrü ( yıl )
Okur-yazar oranı ( % )
Yükseköğrenim görenlerin oranı ( % )
Kentleşme oranı ( % )
Kişi başına GSMH ( $ )
Enflasyon oranı(%)
Gayri Safi Tasarruflar GSYİH, ( % )
Gayri Safi Yatırımlar GSYİH, ( % )
İhracat / GSYİH, ( % )
İmalat Sanayi Katma Değeri GSYİH, ( % )
Doktor Başına Düşen Nüfus, ( 1000 kişi )
Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı, ( 1000 kişi )
Bin Kişi Başına Gazete Tirajı
Bin Kişi Başına Telefon Sayısı
Binek Aracı Başına Nüfus, (Bin kişi )
Tarımda Çalışanların Toplam İşgücündeki Payı, ( % )
Bin Kişi Başına Düşen Televizyon Sayısı
Kişi Başına Elektrik Üretimi, ( Kw/Saat )
Kişi Başına Elektrik Tüketimi, ( Kw/Saat )”
2014 yılından itibaren, ‘bu göstergelere bakarım’
2015-2016-2017…vesaire,
Allah bizlere sağlık verdiği müddetçe, ‘izleyeceğiz’
Refah seviyesinin yüksekliği..
Eğitim, Sağlık ve Teknolojik imkanların alabildiğine toplumun
tabanına yayılması!.
Yatırımların çeşitliliği/değişkenliği ve büyüklüğü..
Kişi başına düşen; elektrik,telefon,binek, televizyon, gazete vs yüksekliği..
Teknoloji üretimi/tüketimi ve ihracatı..
Yetişmiş ara sınıf ve insan gücü yanında,
Kişi başına düşen tasarrufların/sermayenin büyüklüğü…
Bütün bunları, ‘izleyeceğiz…’
*** ***
ELAZIĞ’IN İHRACATI!
Elazığ’ın, 10 aylık toplam ihracatı,
“194 milyon 601 bin dolar”
Aynı dönem içerisinde, Türkiye’nin ihracatı,
“125 milyar dolar…”
Elazığ’ın potansiyeli, bu değil!
Bu ihracatın, “yüzde 91,2’si” Maden ve Metaller oluşturuyor!
Yani, ETİ KROM ve Mermer!
Su Ürünlerinde gözle görülür bir artış söz konusu;
İhracatın, “yüzde 4,7’si” Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri!
Her zaman için söyleriz, ‘ihracat çeşitlenmeli’
‘Değişik kalemlerde…’ yerlerini alabilmelidir!
Mesela, “Üzüm…” çok güçlü bir sektör haline gelebilir!
Ve diğerleri…
*** ***
DOĞAL GIDA ÜRÜNLERİ FUARI!
2000’li yıllardan bugünlere sürekli yazdığımız,
Şehir için, ‘öncelikli’ olabilecek bir konu!
Asrın zehiri olarak tanımını yaptığımız,
‘Hormonlu Gıdalar…’ nasıl kontrol altına alınabilir?
Ve insanımız, doğal gıdaya…’ nasıl dönüş yapabilir?
Bizlerin, ‘geleneksel doğal gıda ürünleri’ nelerdir?
Bütün bu sorulara cevabı,
Güçlü bir organizasyonla cevaplandırabiliriz!
Ne dersiniz?
“Doğal Gıda Ürünleri…”
Ve gelecekte bu şehrin kendi zenginliklerini
Teşhir edeceği, ‘ihtisas fuarlarına…’
Turizm ve onun ‘algısı’ için de ilk adım olabilir!

YORUM EKLE