KAÇ DEFA YAZDIK, ’2. ÜNİVERSİTE’

Artık altını çizerek ifade etmek istiyorum;
Elazığ, “Ne Büyük Şehir” ve ne de, “Bütün Şehir” olmasın!
Ya ne olsun?
Sadece, bu şehrin kimliğine en fazla yakışanı,
“Nitelikli Şehir” olsun!
Bütün çalışmalar,
Israrla, ‘insan odaklı…’
Bir büyük seferberlik!
Adına da, ‘gönül seferberliği…’ diyelim!
Onun yolu nedir?
“Eğitim…”
*** ***
Tarihin efsanevi şehri, “Harput!..”
Coğrafya olarak, ‘küçüktür…’
Nüfus olarak da fazla, ‘kalabalık…’ değildir!
El görelim ki, tarihin mütevazı şehrinin hinterlandı;
O kadar, ‘kuşatıcı…’ ve ‘etkileyici…’ bir ruha sahip ki!
Günümüzde de, en fazla konuştuğumuz konular arasında,
“Harput…” ilk sırada yerini alır!
Harput, tarihin ‘bilge şehirleri’ arasındadır.
Burada iki kavramı birlikte kullandık;
“Kuşatıcıdır…” dedik!
Harput Musikisi;
“120 bin km2’yi bulan Fırat Havzasını…” kuşatır!
Harput-Urfa-Kerkük üçgeninde;
Aynı ‘havayı…’ soluklarsınız!
Öyle bir havası vardır ki,
“Birleştiricidir…”
*** ***
Sadece Musiki mi?
Hayır! Çok zengin bir ‘edebi kültürü’ vardır!
Harput, ‘Divan Şairleri…’ bir elit kültürdür!
Aynı zamanda, çok zengin bir ‘folkloru…’ vardır!
Oyunları mı?
Tarihi, ‘efsanelerden…’ beslenir!
Harput, “bir açık hava müzesi…”
Dahası mı, “9 asırlık bir külliyedir”
Harput’ta her mekân, ‘sizlere ders verir!’
Bütün bunları ‘tefekkür ederek’ diyorum ki,
Elazığ, kendi asli kimliğine doğru,
Kutsi bir yürüyüş başlatsın!
Bırakınız, ‘kalabalıkları…’
Bizlere, mazi ile atiyi birleştirecek;
“Gönül erenleri…” lazım!
*** ***
Elazığ’ın sevdası bu olmalıdır!
Kendi içerisinden tekrar, “bilge kişileri” çıkarma sevdası!
O sevdanın yegâne yolu da, “eğitimdir”
Her şeyiyle “nitelikli” bir eğitim!
O sebeple diyoruz ki, Elazığ Şehri;
Coğrafyanın, “ışık şehri” olmalıdır!
O sebepledir ki, bütün ısrarlarımızla;
Öncelikle Harput’ta;
“Sosyal Bilimler Üniversitesi…”
Bu Üniversite, “gönül coğrafyamızın”
Gönülleri, ‘kuşatıcı’ asrın ‘fetih insanlarını’ yetiştirmelidir!
Ve 2. Bir Üniversitemizde;
“Teknik Üniversite…”
Başta, Bursa, Adana ve Erzurum’da olmak üzere;
Devletimiz, “2. Veya 3. Üniversite” olarak;
“Teknik Üniversiteleri” açtılar!
Elazığ, bir Üniversite Şehri olmasında rağmen,
Bu yolda her ne hikmetse, ‘ısrarlı’ olamadı!
Şehirde, bu konuda ‘gündemde…’ oluşturmadı!
O sebeple diyorum ki,
Bu şehrin öncelikli gündeminde;
“Eğitim…” ve 2. Ve 3. Üniversite” olmalıdır!
Şurası unutulmamalıdır ki, bizler;
“Yetişmiş Nitelikli İnsan Gücüyle”
Dağlar gibi aşılmaz görünse de,
Zorlukları o zaman daha rahatlıkla yenebiliriz!
*** ***

TARİHTE 5 MART
1912 - İtalyan Ordusu hava balonlarını askeri amaçlarla kullanan ilk
ordu oldu. İtalyanlar bu hava taşıtlarını Türk savunma hatlarının
gerisine keşif amacıyla gönderdiler.
1918 - Bolşevikler, Rusya'nın başkentini Petrograd'tan Moskova'ya taşıdılar.
1920 - Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu.
1924 - İstanbul'da Maarif Müdürlüğü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu
gereğince medreselere el koydu.
1924 - Halife Abdülmecit Efendi ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı..
1933 - Almanya'da 5 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Nasyonal
Sosyalist Alman İşçi Partisi % 43.9 oy alarak çoğunluk sağladı ve
kesin olarak iktidara geldi.
1933 - Büyük Buhran: ABD başkanı Franklin D. Roosevelt bütün bankaları
kapattı ve finansal işlemleri durdurdu.
1942 - Okul bahçelerine patates, yerelması, fasulye gibi sebzeler
dikilmeye başladı.
1946 - II. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu
Avrupa ülkelerini simgeleyen Demirperde kavramı; ilk kez İngiltere
Başbakanı Winston Churchill'in bir konuşmasında kullanıldı.
1950 - Eskişehir'de sel felaketi: 50 bin kişi açıkta kaldı, 2500 ev
yıkıldı, 6 kişi boğuldu. Felaketzedelere Marshall Planı'ndan yardım
geldi.
1952 - 74 Ticani'nin duruşmasına Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde
başlandı. Tarikat Şeyhi Kemal Pilavoğlu, 1934 yılında mahkûm olduktan
sonra Ticaniliği bıraktığını söyledi.
1953 - 1929'dan beri SSCB liderliğini elinde tutan Sovyetler Birliği
Komünist Partisi Birinci Sekreteri Josef Stalin öldü; bir gün sonra
yerine Malenkov geçti. Stalin "Çelik Adam" anlamına gelen takma adını
1879'da devrimci mücadeleye atıldığı sırada almıştı.
1956 - ABD'de Yüksek Mahkeme diğer mahkemelerin okullardaki ırk
ayrımcılığını yasaklamasını onayladı..
1986 - Son 42 yılın en yoğun kar yağışı altında kalan İstanbul'da
hayat felce uğradı.
1994 - Birleşmiş Milletler, Bosna'ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti.
Doğumlar;
1934 - Halit Refiğ, Türk yönetmen
Ölümler;
1941 - Mehmet Rifat Börekçi, Türk din adamı, Türkiye'nin ilk diyanet
işleri başkanı (d. 1860)
1953 - Josef Stalin, Gürcü-Sovyet politikacı, devlet başkanı (d. 1879)
1991 - Kazım Taşkent, Yapı ve Kredi Bankası'nın kurucusu, eski
milletvekili (d. 1894)
2000 - İzzet Baysal, Türk mimar, sanayici (d. 1907)

 

YORUM EKLE