KAHRAMANLAR VARDIR!

 KAHRAMANLAR VARDIR!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Elazığ’da, 11-13 Mayıs 2017 tarihinde;

“Doğumunun 100. Yılında Fikret Memişoğlu” anma programı…

Faaliyetin paydaşlarına baktığımızda;

Bu faaliyet, kurum ve kuruluşlarıyla; “şehrin faaliyeti!”

Bu faaliyet, “sosyal mühendislik…” mantığıyla hazırlanıyor

Milletlerin hayatında olduğu gibi, şehirlerin hayatında da;

“Efsaneleşen /Abide Şahsiyetler…” vardır.

O şahsiyetler genellikle de, “vakıf insanlardır!”

Neredeyse bütün ömürlerini/ zamanlarını;

İçerisinde yaşadıkları şehre; şehrinin insanına hasretmişlerdir.

Yaptıkları hizmetlerle;

“Sevilmişler, sayılmışlar, toplumda geniş kabul görmüşlerdir!”

İnancımız ne buyuruyor;

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.

İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Ali İmran, 104)

Şehirler için, “edebi mahfiller…” o kadar önemlidir ki;

Biz onlara, “sivil okullar…” diyoruz!

O kıvılcım kâh bir gazete/veya dergi etrefında;

O kıvılcım kâh bir dernek/ veya sivil örgüt etrafında olabiliyor.

Bütün bunlar, “vakıf bir zihniyetle…” iyi niyetlerle/ salih amellerle;

Ayları, yılları alabilecek istikrarlı, kararlı çalışmaların hasatıdır!

***                                       ***

Elazığ’ın sosyal, kültürel, iktisadi alanlardaki verimliliği;

Sosyal ve kültürel dinamikleri harekete geçiren “yayın hayatımızla da…” içiçedir.

Çünkü onlarla sizler, “ses duvarlarını…” aşıyorsunuz!

Çünkü onlarla sizler, “sınırlarınızı…” genişletiyorsunuz!

Çünkü onlarla sizler, “daha fazla paylaşma imkânına…” kavuşuyorsunuz!

Batı Dünyası,  “Aydınlanma Çağını…” yazılı basın ürünleriyle başlattı!

Bizde de, İlk defa; “1860’larda Vilayet matbaalarının…” kurulmasıyla;

Anadolu’da , “yeni bir dönem…” başlayacaktır.

1883 tarihinde yayın hayatına başlayan, “Mamuratül Aziz Gazetesi…”

Bu gazetede yer alan önemli kalemler; “Rahmi-i Harputi, Hacı Hayri Bey,

Süleyman Faik Bey, Çırpanizade Ali Haydar Bey, Bedii Nuri Bey,

Osman Fahri Bey, Osman Remzi Bey…”

Şehrin  “134 yılı bulan hafızasında…” çok önemli bir adımdır

Gazete/veya Dergiler; “fikir ve düşünce hareketlerinin çatısını…” oluştururlar.

Elazığ’da, Cumhuriyet Döneminin en uzun süreli yayın organı;

“Turan Gazetesi…”  1931’lerden 2016 yılına kadar uzanan yayın serüveninde;

“şehrin en önemli yazılı kaynağı…” hafızası olmuştur.

O tarihi çınar ağacını besleyenler; “iz bırakan kalemlerdir!”

***                                       ***

1960’lı yıllar… Elazığ kendi içerisinden bir efsane şahsiyeti;

Bir mücadele insanını; Av. Fikret Memişoğlu’nu çıkaracaktır.

Bu insan, Elazığ kültür tarihinin en önemli “derleme çalışmalarını…” yapacaklar

Unutulmaya yüz tutan değerlerimizi, “kayıt altına...” alacaklar!

Av. Fikret Memişoğlu’nu anlatırken;

Kendilerinin Şair, Yazar, Hatip, Eğitimci, STK Başkanı, Halkbilimci;

Folklör Araştırmacısı, Siyasetçi, Yayıncı, Gazeteci, Müzik Adamı…

Çok yönlü kişiliği ve hizmetleriyle bir dönemin temsil etmişler

“Harput Halk Bilgileri”

“Harput Divanı”

“Harput Ahengi”

“Nebiler Mesnevisi” adlı eserleri onun ufuk zenginliğini anlatmaya yeter.

***                                       ***

1985’li yıllardan itibaren Elazığ’da; “tekrar filizlendiğini…” görüyoruz

 “Kültür Bakanlığı Yayınevi”

“Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti”

“Elazığ Musiki Derneği Konservatuarı”

“Türk Edebiyatı Vakfı” sivil mekânlar tarihi bir dönemin ilk kıvılcımlarını yakmışlar

1992 Yılında, Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…

1992 Yılında,  Kitap Fuarı…

1997 Yılında, Bilim, Sanat, Kültür ve Bilim Ödülleri…

2001 Yılında, Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı…

2003 Yılında,  Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…

Bütün bu organizasyonlar; “şehrin marka faaliyetleri…”

Şehri, “gönül coğrafyamızla birleştiren…” çok önemli adımlardır.

2006 Mayısında MANAS GÖNÜLEVİ’NİN KURULMASIYLA BİRLİKTE;

Elazığ’da,  fikir, sanat hayatında “yeni bir döneminde başlangıcı…” olmuştur.

Son 10 yıl içerisinde, MANAS Gönülevi’nin gerçekleştirdiği 100’lerce faaliyet;

Elazığ insanı içinde büyük bir kabul gördüğüne şahit olmaktayız.

Bu faaliyet serüvenini zirvelere taşıyacak önemli bir buluşmayı da;

Elazığ’ın, “bu şehrin faaliyeti…” olarak 11-13 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştiriyoruz.

***                                       ***

Faaliyet Proğramı çok zengin bir katılımla gerçekleştiriliyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba Günü;

“Şiir Şiir Fikret Memişoğlu”

11 Mayıs 2017 Perşembe Günü;

Açılış Programı

Ve paneller…

O panelleri konu başlıklarıyla verelim;

Fikret Memişoğlu ve Elazığ’da Halk Kültürü Çalışmaları

Fikret Memişoğlu’nun Ömür Yolu

Fikret Memişoğlu’nun Şiir ve Duygu Dünyası

Eserleri, Basın Hayatı ve Yeni Fırat Dergisi

Fikret Memişoğlu’nun Kültür Hayatımıza Etkileri

Değerlendirme

Bütün bu paneller; “Fırat RTV Salonu’nda…” gerçekleştirilecek

***                       ***

Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde;

“Harput Ahendi” programı…

Bu programda, Sinevizyon ve Kitap Tanıtımı yer alıyor

Özellikle, Dr. M.Naci Onur’un büyük bir özveriyle hazırladığı,

“Av. Fikret Memişoğlu, Hayatı Şiirleri ve Hakkında Yazılanlar”

***                                       ***

Şef, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun konseri

Bu konserde Elazığ Kamuoyunun yakından tanıdığı;

Misafir Sanatçılar; Lokman Tasalı, Mustafa Döner, Nihat Kazazoğlu,

 Esat Kabaklı, Hasan Öztürk, Adnan Çilesiz, Salih Turhan,

Zülfü Demirtaş, Yalçın Turhan, Osman Bulut’la birlikte olacağız

***                                       ***

13 Mayıs 2017 tarihinde’de; ÇAYDAÇIRA ŞÖLENİ

Bu şölen, Elazığ Belediyesi Kültür Parkta gerçekleştirilecek

***                       ***

11-13 Mayıs 2017 tarihleri, bu şehir; kendi kimliğiyle buluşacak!

Değerleriyle hemhal olacaklar…

Fikret Memişoğlu’nun mezar taşında şu ibareler yer alıyor;

“Ölmeden kalbimi gömdüm bu mübarek yurda

Arayan kabrimi er geç bulur ancak burda”

İnancımız ne buyuruyor;

“3 kişinin amel defteri kapanmaz;

1.       Geride sadaka-i cariye (devamlı kazandıran) bir eser bırakanın

2.       Hayırlı bir evlat bırakanın

3.       Geride faydalanılacak bir ilim bırakan kimselerin amel defteri kapanmaz”

İnancımız, “Ölülerinizi hayırla yâd ediniz” buyuruyor

Bir güzel, bir erdemli, bir vakıf insanı birlikte yad etmenin mutluluğunu yaşayacağız.

İnşallah, bu şehrin ve bu coğrafyanın geleceğinde de, “vakıf insanlar…” hiç eksilmeyeceklerdir.

 

 YORUM EKLE