KAMİL İNSAN AZLIĞI

 KAMİL İNSAN AZLIĞI

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Osmanlı’nın son dönemleridir.

Vatan coğrafyasının her köşesinde karışıklıklar vardır.

O dönemler için, çok önemli bir tespittir.

Harput’ta medfun büyük mütefekkir İmam Efendi Hazretlerine sorarlar;

“Günümüzde yaşadığımız terör olaylarının fazlalığının sebepleri nelerdir?

Verdikleri cevap gayet kısa ve nettir;

“Kamil insanların azlığı”

Bu milletin son 150-200 yılının en büyük ızdırabı…

Anadolu’ya kapıları açan cihangir komutan Alparslan;

“Bizler bidat bilmeyen saf ve temiz Müslümanlarız”

Bu millet son iki asırdır, “O duruluğu kaybetti!”

Kur’an ne buyuruyor;

“Biz seni güzel ahlakı tamamlamak için gönderdik”

O ruha, bu millet bin yıl bayraktarlık yaptı…

“Horasan Erenleri” Anadolu’nun manevi fatihleri…

“Fütüvvet Ehli” insanlar, bu coğrafyaya öyle bir maya çaldılar ki?

Gönül dünyamızı süslediler!

Hiçbir zaman ‘mağrur’ olmadılar!

Öfkelenmediler…

Kibirden uzak durdular…

Sadeliği seçtiler…

Adil yüzlü,

Bilge insanlar…

İlmiyle amel eden,

Toplumun manevi dinamikleri,

“Kamil insanlar”

Bizim tarihimizi okuyanlar çok iyi bilirler;

“Önce gönüller fethedildi” sonra coğrafya…

Bu milletin sözlüğünde, “işgal” kavramı yoktur.

Bu milletin sözlüğünde, “zulüm” kavramı yoktur.

“Fethi Mübin” vardır.

İnsandan çevreye, “koruyucu bir zırhtır”

Günümüze doğru geliyoruz…

Son iki asra!

Bu toplumda, ‘vicdanların sesini’ duymak;

O seste, ‘titremek’ veya ‘sarsılmak’

O seste, kendimize çekidüzen vermek isteriz!

Asrımızın, “o yürekli seslere” o kadar çok ihtiyacı var ki!

Her şehrin, “aksaçlıları”

Her şehrin, “gönül erenleri”

Her şehrin, “kanaat önderleri”

Her şehrin,  “manevi önderleri”

Bütün bu işler, “hamlıktan” değil,

“Emrolunduğun dosdoğru ol!” ikazından geçiyor.

O ikazı şüphesiz ki, ruhuna nakşeden, “takva sahipleri”

İmam Efendi Hazretlerinin bir asır öncesinden ifade ettikleri;

“Kamil insanların azlığı” sözleri günümüze de aksediyor.

Bütün meselemiz, “insanda” odaklaşacağız.

***                       ***

İHTİYAR KONAK VE!

Namık Kemal, “Koca Devleti” ihtiyar bir konağa benzetir.

İhtiyar Konağın, “ağzı dualı” ihtiyar dedesi varmış.

Bu ihtiyar dede, her sabah konaktan ayrıldığında,

Konağın karşısına geçer,

Bir büyücek kayaya sırtını vererek,

Bu, tarihi ihtiyar konağın yıkılmaması,

Ve içindekilere bir zarar gelmemesi için Yüce Yaratıcıya niyazda bulunurmuş.

İhtiyar, konağa her döndüğünde;

Konağın duvarlarında iri çatlaklar görür,

Ve bunları sıvayla kapatırmış!

İhtiyar bir gün döndüğünde,

“Konağın yerle bir olduğunu görür”

İhtiyarın bütün dermanı takati gider…

Yere çömelir, hazin hazin ağlamaya başlar.

Yaratıcıya şu niyazda bulunur;

“Yarabbi! Senden dualarımızı eksik etmedik”

Evlatlarımızla birlikte, “konağımız yerle bir oldu”

İhtiyara bir nida gelir;

“Ey Gafil, sen konağın temellerini sağlamlaştırmadın,

Duvarlarda meydana gelen yıkılma belirtilerini de göremedin,

Sürekli basit sıvalarla o çatlakları kapatmaya çalıştın!”

Bu hikâyede ki, “ana tema” o kadar ibretlik derslerle dolu ki!

***                       ***

“BÖLÜCÜLÜK…”

“Bölücülük…” ismini verdiğimiz illet…

O malum, “fitne ateşi” sürekli yakılmak istendi.

Kur’an bizleri uyarıyor;

“Ve hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun,

Fırkalara ayrılmayın!

Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki ni’metini hatırlayın!

Siz (birbirinize) düşman olmuştunuz.

Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi,

Böylece O’nun (Allah’ın) nimeti ile kardeşler oldunuz.

Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı.

İşte Allah, ayetlerini size böyle açıklıyor.

Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz” (Ali İmran, 103)

Kur’an bizleri tekrar tekrar uyandırıyor.

Bizler burada, “mütedeyyin” olarak bildiğimiz insanıma sesleniyoruz;

Aman ha! Fitne ateşini yakanların peşinde gitme…

Firavun nasıl ki, kendisine tabi olanları,

“Cehenneme taşıdı” ise,

Bizlerde bu dünyada ve öte âlemde akıbetimizi,

“Cehenneme” çevirmeyelim.

 

 

YORUM EKLE