KAMİL İNSAN AZLIĞI

  KAMİL İNSAN AZLIĞI

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Asrın başında bir büyük Veli’ye sual ederler;

“Toplumdaki olayların neden önüne geçilemiyor?”

Verilen cevap,  kısa ve özlü;

“Kamil insanların azlığı…”

Hz. Kur’an da buyruluyor;  “Veltekun minkum ummetun yed’ûne ilel hayri

Ve ye’murûne bil ma’rûfi ve yenhevne anil munker ve ulâike humul muflihûn”

Mealen, “içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülükten men eden,

Bi topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır” (Ali İmran, 104)

***                             ***

İslam Coğrafyası denildiğinde ilk akla gelen nedir?

“Güvenilir, emin olunan coğrafya…” hafızalara gelir!

Aydınlık ve karanlık nasıl birbirlerinin zıddıysa;

“İslam ve İslam dışı hareketlerde (kötülüklerde) birbirinin zıddıdır!”

Ayet, “Hata dışında bir mü’min diğer bir mü’mini öldüremez” (Nisa, 92)

Bu ülkede, cinayetlerle irkiliyorsunuz?

Ve özellikle de, “terör…”

Onun canlara kasteden mantığı; “akıl ve i’zan dışıdır…”

Ayet, “Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, çinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir.

Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır” (Nisa, 93)

***                 ***

Nelerin “haram” yani kesinlikle “yasak” olduğunu Hz. Kur’an bizlere açıklıyor;

“De ki; Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım;

O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın,

Ana-babaya iyilik edin,

Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin,

Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz.

Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın.

Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın.

Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.” (En’am, 151)

Hayatımızın,  kırmızıçizgileri…

O çizgiler, birer ok oluyor Ve sahibine dönüyor;

“Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan;

Sen erken davran, ölmeden önce uyan”

“Ölmeden önce ölmek!”

Kamil insanların varlığına işarettir!

***                             ***

Hadis, Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa;

Allah’ın bütün insanları gazaba uğratması pek yakındır”

Zulme rıza zulümdür; taraftar olsa, zalim olur”

Kamil insanların duruşu!

O duruşu, “emniyet kemerine…” benzetebiliriz!

Sizlere, Hakk’tan gelen uyarıları haber veriyorlar.

“Biz sözlerimizi artık satırlara değil, sadr’ımıza yazdık!

Kalbimizin gözü varsa okur, kulağı varsa duyar, dili varsa konuşursunuz..!”

Bizim Yunus ne diyorlar;

“Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz”

Burada,  sözün;  “kâmil insanın diliyle…” tesirine şahit oluyoruz.

****                           ***

Mü’minin Mü’mine olan hukukunu sindirerek okumalıyız;

Daha da ötesinde, “hayatımızın felsefesi…” olarak yorumlamalıyız.

Nedir bunlar?

Hadis, “Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki,

 Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz.

Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.

Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi?

 Aranızda selamı yayınız!"

Mü’minin, Mü’mini sevmesi, “bir hak, bir hukuk…” olarak karşımıza çıkıyor!

Hadis, "Mü'minin mü'mine bağlılığı, parçaları birbirini bütünleyen bir bina gibidir."

Ne kadar güçlü bir bağ değil mi?

Hadis, "Hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzu ettiğinizi,

 Kardeşiniz için etmedikçe iman etmiş olmaz" (Buhârî, imân, 7)

İnancımız,  “enaniyet duygularını…” törpülüyor;

Toplum hayatında,  “ben…” değil; “biz…” diyeceğiz!

“Bir ve diri, iri olacağız…”

İslam’da yardımlaşma hukukundan da bahsediliyor;

Ayet, “İyilik ve takvâda yardımlaşın,

Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.” (Mâide sûresi, 5/2)

Hadis, “Müslüman Müslümanın kardeşidir.

Ona hiyânet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez.

Her Müslümanın, diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır.

Takvâ buradadır.

Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.”  (Tirmizî, Birr 18)

Birbirimize merhamet edeceğiz…

Birbirimize, şefkat nazarlarıyla bakacağız…

Ayet, “Şüphesiz mü’minler birbiri ile kardeştirler.” (Hucurât sûresi, 49/10)

Birbirimize, ayette ifade edildiği gibi, “kardeşlik hukukuyla” yaklaşacağız!

Birbirimize, “bir vücudun organları…” hükmünde bakmak,

Bütün nazarları şüphesiz ki, değiştirecektir.

İçimizde bizleri kalbi ve hasbi bir yürekle uyarıcı,

“kâmil insanmlara…”

Halkımızın diliyle, “aksaçlılara…” o kadar ihtiyacımız var ki!

 

 

 

 

 

YORUM EKLE