KARA TİRENDEN HIZLI TİRENE!

29 Temmuz 1953 Tarihi…

“TCDD İşletmesinin Kuruluşu!”

1914 yılı dünyadaki, “demiryolu ağına” baktığımızda,

“ABD,             388 bin km

Almanya,          64 bin km

Hindistan,           55 bin km

Fransa,                51 bin km

Osmanlı Devleti,  5 bin 759 km”

Cumhuriyet öncesi, “100 yıl öncesi fotoğraf!”

Bu fotoğraf bizlere şu mesajı vermektedir;

“Demiryolu bir medeniyet ağıdır!”

“Ülkelerin gelişmişliğiyle paralellik gösterir!”

Dünyada ilk defa 1825 yılında başlayan,

“Demiryolu Ulaşımı…”

Osmanlı Coğrafyasına,  “1856 tarihlerinde…” gelir!

Osmanlının son döneminde, “ülkeleri birleştiren…”

Devlet Demir Yolları, “huzur hatları…” olarak tanımlanır!

Bu büyük projeler arasında;

“İstanbul- Viyana Demiryolları (2383 km)

Anadolu- Bağdat Demiryolları  (1600 km),

Hicaz Demiryolu (1320 km)”

Bu büyük projelerle Osmanlı’nın son döneminde,

Demiryolu ağı, “8 bin km’leri” aşmıştır!

Günümüze geldiğimizde, “en ideal proje” olarak yorumlanan,

“Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu”

Diğer adıyla,  “İpek Yolu Projesini” söyleyebiliriz!

Bu milletin,  Anadolu’dan üç kıtaya bakışında;

“Barış ve güven ağı…” olduğunu söyleyebiliriz!

“Ulaşım ve Yol Medeniyettir!”

Ecdadın ,  “demir ağları önemsediğini” görmekteyiz!

***                 ***

Cumhuriyetin 10ç yıl marşında,

“Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan!”

Buradaki,  ‘ifade’

Geleceğin Türkiye’sine da, “çağrı” olarak değerlendirilmelidir.

Bizler, Gazi Atatürk’ü,  “Yurt Gezilerinde…”

“Demir Yollarını…” tercih ettiklerini görmekteyiz.

Atatürk’ün en son Elazığ’a gelişlerinde de,

“17 Kasım 1937 tarihinde…”

Elazığ Tren Garındaki, o görüntüler oldukça önemlidir.

***                 ***

Cumhuriyetin ilk yılları dedik;

1923 tarihinde Anadolu topraklarında demiryolu ağımız,

“4.559 km…”

1940 yılına gelindiğinde, “demiryolu ağımız”

“8.637 km…” olmuştur.

İllerimizle ilgili birkaç örnek verecek olursak;

Kayseri 1927, Sivas 1930,  Malatya 1931, Niğde 1933,

Elazığ 1934, Diyarbakır 1935 ve Erzurum 1939 tarihinde,

“Demiryolu Ağına…” bağlanmıştır.

Kurtuluş Savaşından sonra, imkânsızlıklara rağmen;

Yıl içerisinde, “240 km demiryolu…” yapılırken;

1960-1997 yılları arasında, mevcut demiryolları uzunluğu,

“yüzde 11 oranında gelişmiştir!”

***                 ***

Avrupa’ya gidenler, gelişmiş ülkelere gidenler;

Toplu taşımacılıkta,  “Demiryolu ağlarının…”

Asrın teknoloji birikimiyle ne kadar önemli gelişmeler gösterdiğini,

Bu yöndeki, ‘teknolojik çalışmaların’ verimliliğine tanık olmuşlardır!

Enerji kaynaklarının sağlıklı ve verimli kullanılmasında da,

Ve özellikle de, “çevrenin korunmasında da…”

“Demiryolu Taşımacılığının…” önemine vurgu yapmak isteriz!

***                 ***

Türkiye’mizde,  “Hızlık Trenle”

 “13 Mart 2009 tarihinde;

Ankara-Eskişehir arasında ilk yolcu seferleri başlıyor!”

Ve hızlı Tren ağı giderek, ülke coğrafyasında,

Önemli mesafeler kat ediyor!

Hava Ulaşımında da, “dünya standartlarında”

Önemli bir rekabet gücüne ulaşmış bulunuyoruz!

Kara Trenden, Hızlı Trene doğru önemli yol kat ettik!

Ama Cumhuriyet Döneminde,  uzun yıllar;

“Demiryolu Taşımacılığını…” ihmal ettik!

Asrımızda, olayları daha sağlıklı görebiliyor,

Ve tanımlayabiliyoruz!

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere,

“metro projeleri…” mesafeleri kısaltmakta!

Ve Özellikle, İstanbul Marmaaray;

“Asrın projesi…” teknoloji birikimiyle donanan,

Bir ülke ile bizleri bütünleştirmektedir!

Ah! Bir de şu “terör belasının” kurtulabilirsek!

YORUM EKLE