KEBAN’DA SEVGİ DİLİ

 KEBAN’DA SEVGİ DİLİ

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

23 Şubat 2018 Cuma Günü Keban’daydık…

“Sevgi Dilini…” ön plana çıkaran bir faaliyet oldu!

“Keban Yusuf Ziya Paşa ve Külliyesi…”

Takriben 2 saat süren bu tarihi ve anlamlı programda,

Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım,

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı,

İzzet Paşa Vakfı Başkanı Prof. Dr. Necip Bingöl,

Em. Alb. Levent Bilgin,

Prof. Dr. Muhammed Beşir Aşan,

 Ortak bir dil, “Sevgi Dilini…” kullandılar

Bu dil, bin yıl bu milletin İslam’a hizmet eden;

“Fetih ve Fütüvvet Dilidir!”

Asırlardan süzülüp gelen bu dil,

“Yusuf Ziya Paşa ve O’nun Eserinde…” tecelli edecekti!

O dilde, ‘sağduyu…’

O dilde,  ‘şefkat ve merhamet…’

O dilde,  ‘gönülleri imar ve inşa…’

O dilde,  “selam, kelam ve muhabbet…”

O dilde,   “esenlik, huzur ve güven…”

O dilde, “şehitlere, sadıklara, sıddıklara, âlimlere, ariflere,

Gazilere, Gazierenlere, Alplere, Alperenlere…”

Dost olma heyecanını ve şuurunu görmekteyiz.

İşte bu dil, ‘coğrafyayı vatan yapan…’ dildir

Bu dil, Anadolu’nun  ‘manevi fatihi’ Ahmet Yesevi’den süzülerek gelen,

“hikmet şualarıdır.

O hikmetler, Yunus’ta; ‘deruni bir atmosfere…’ bürünecek!

Asırları kuşatacaktır…

23 Şubat 2018 Cuma Günü Keban da,

Tarihin o berrak havasını, o duruluğunu teneffüs ettik

O sebepledir ki,  “Keban Öğretmenevi Salonu’ndaki atmosfer…” etkileyiciydi.

O heyecan,  “Keban Yusuf Ziya Paşa Camii ve Külliyesini…”

Katılımcılarla birlikte gezdiğimizde,

“Seyreyle aşk nehrini…” sözleriyle de giderek bütünleşen,

“Sevgi ve muhabbet seline…” şahit oluyorduk!

Fırat kadar duru, berrak ve sıcak…

***                             ***

Konuşmacılar,  ‘ortak bir aklı…’ kullanıyorlardı!

O akıl ne diyor?

Bizim Medeniyetimiz, “Vakıf Medeniyetidir!”

Vakıf zihniyeti,  “hayrı müesseleştiriyor…”

“Hayırda yarışan bir millet…” oluyorsunuz!

İnancımız, “Milletine/veya halkına hizmet eden milletinin efendidir!”

İnancımız,  “içinizde hakkı ve hayrı söyleyen bir topluluk olsun!”

İşte, Yusuf Ziya Paşa ve bilumum hizmetleri…

O hizmetler, “bu milletin asli kimliği…”

O kimliği, ‘geleceğe taşıma…’ sorumluluğu bizleri Keban’da biraraya getiriyor.

O muallâ zihniyet etrafında bizleri buluşturuyor!

***                 ***

Bizim medeniyetimizde, “insan merkezdedir!”

Külliyeler, “insana hizmeti ve onu ysşatmayı…” esas alır.

Yusuf Ziya Paşa; “Vakfiyesi ve Hizmetleriyle…”

Bu coğrafyanın tarihi kimliği ve bir dönemin ‘hafızası…’ oluyorlar

Günümüzde de o mükemmel kimliğe bürünmek ve ‘bayraklaşmak…’

Kur’an, “güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaçtır” (İbrahim, 24)

Keban’da,  ‘tebessüm eden bir yüzle…’ buluştuk

Bu coğrafyanın mütefekkir insanı ne diyorlar;

“İkilik kinini içimden atıp

Özde ben, bir insan olmaya geldim

Taht kuralı ariflerin gönlüne

Sözde ben bir insan olmaya geldim”

İşte,  “vakıf insanı…” tarif eden en güçlü mısralar

Keban’da,  ‘vefa borcunu…’ ödemeye gelen;

Fedakâr ve de yiğit insanları gördük…

Bu coğrafyanın güçlü kalemi, “Destanların Efendisi…” ne diyorlar;

 “Şiir; dikenlikte laleye benzer

Ne fıkraya, ne makaleye benzer

Şair; vatan içre  kaleye benzer;

Korur milletinin itibarını..” 

Keban’da, ‘şairlerimizle birlikte…’

“Sevgi Diliyle…” tarihi bir güne imza atıyorduk!

***                              ***

Cuma Gününün kutlu heyecanıyla,

“Yusuf Ziya Paşa Camii ve Külliyesindeyiz…

O mükemmel caminin içerisinde yer alan yazılar;

“Ölmeden önce tevbe etmekte acele edin!”

“Namazı vaktini geçirmeden kılmak için acele edin.”

Camide, ‘uhrevi bir ruhaniyetin içerisindeyiz!’

O ruhaniyetle söz iklimine tekrar dönüyoruz;

Cami Külliyesinin en önemli unsuru,   “Kütüphanedir!”

İnancımız, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”

İlme, hikmete, marifete bilumum güzelliklerle geleceğe yürümek!

Keban’da aldığımız en önemli ders, “sevgi dili…” olacaktı

Azeri Şair Nebi HEZRİ bir şiirinde;

 “Muhabbet sonsuzdur, ömürse kısa

 Ne olur, sadakat ebedi kalsa!

Kimin yüreğinde bir tel kırılsa,

Benim yüreğimdir, benim yüreğim

 

Yüzlerde gözlerde sevgi okunur

Muhabbet yürekten yüreğe konur

Güzeller gözünde o ateş, o nur

Benim yüreğimdir, benim yüreğim”

Velhasıl, “sevgi yürek işidir!”

Coğrafyayı bizlere vatan yapan da;

O hamiyetli yüreklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE