KIBRIS, ANADOLU’YU ÖRNEK ALIYOR!

Kıbrıs’ta ki, ‘mücadele tarihi’ Anadolu’ya ne kadar benziyor!

Anadolu’nun işgal edildiği,

Bu millete, “Mondros Mütarekesinin” ağır şartlarının,

Dayatıldığı bir dönemde;

Bu milletin özünde bir, “milli direniş örgütü” oluşuyordu!

Tarihte bu örgüte, “Kuva-yi Milliye”

Günümüz ismiyle, “Ulusal Milli Güçleri” ismi veriliyordu…

***                       ***

Tarih yapraklarını şöyle bir çevirdiğinizde,

27 Temmuz 1957 Tarihinde;

“Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı” kuruluyordu!

Anadolu’da, “emperyal güçlere” karşı örgütlenen insanımız,

Kıbrıs’ta, aynı maksatları taşıyan  “emperyal güçlere” örgütleneceklerdi.

Kıbrıs Barış Hareketinin başarıyla gerçekleştirilmesinden sonra,

Bu,  “tarihi yapılanma…”

1 Ağustos 1976 tarihinde,

“Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına” dönüştürülecektir.

Bilindiği üzere, “Kıbrıs Mukavemet Teşkilatı”(TMT)  üyelerine,

“Mücahit” ismi denilmekteydi!

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Yapıldığı Tarihte,

Kıbrıs’da, “17.151”  mücahit bulunuyordu!

***                       ***

Kıbrıs’da, “mukavemet teşkilatının” kurulmasında,

Dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu’nun da,

“Emekleri” ve de, “manevi destekleri” vardır!

TMT’nin tarihi kurucuları arasında kimler vardır;

“Rauf Denktaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve M. Kemal Tanrısevdi”

Kıbrıs Mukavemet Teşkilatının  “marş” gibi sloganı,

“Hareketten Bereket, Bereketten Kuvvet Doğar,

İleri Arş İleri, Türk Hiç Dönmez Geri”

Kıbrıs’ta, “ENOSİS” e,

Yani, “Ada’nın, Yunanistan’a ilhakına” karşı bir mücadele vardır.

Bu mücadele yıllarca, Türkiye’de, “meydanlarda da” dile getirilir;

“Ya Taksim, Ya Ölüm”

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, bu tarihi taksimi,

“Hayatiyete” geçirecektir.

Kıbrıs’da, “Türk Mukavemet Teşkilatının”

Kuruluşunun üzerinden, “58 yıl”

Kıbrıs Barış Harekâtının Üzerinden,

“41 yıl” geçmiştir.

Kıbrıs’ta artık, “geriye dönüş” söz konusu olamaz!

Kıbrıs’ta, artık “geleceğin kurgusu” temel faktör olarak alınmalıdır.

Sözün Özüne gelecek olursak,

Kıbrıs ve Anadolu,  “fiziki coğrafyası…” kadar,

Siyasi Mücadelesi birbirine o kadar çok benziyor ki!

O benzerlik, her iki coğrafyanın da;

Stratejik öneminden kaynaklanıyor.

***                       ***

ALDATAN ALGI!

Suriye’de, “Mişel Eflak” zihniyeti hâkimdir.

M. Necati Özfatura bir makalesinde şu ifadelere yer verirler;

“Hıristiyan tanınan ve Vatikan tarafından “Aziz” ilan edilen,

Mişel Eflak, Yahudi dir.

Ve Yahudi eski İsrail Başbakanı Golda Meir’in damadıdır”

Suriye’de, Baas Partisini kim kurmuştur? (18.10.2003)

“1953 yılında Michel Eflak”

Suriye’de, iktidarda kim vardır?

Çok güçlü “Muhaberat” teşkilatıyla, “BAAS”

Şuraya gelmek isteyeceğim,

2000 yılında, Babasının yerine iktidara gelen,

“Beşar Esad” bir nev’i “reformist” olarak kendisini takdim etmiştir!

Bu bir, “algıdır!”

Ama zaman içerisinde, “BAAS” zihniyetinin;

O zihniyetin, koyu taassubunun devam ettiği gözlenmiştir.

Ülkesindeki, ‘demokratik taleplere’

Sert müdahalelerle cevap verecektir.

Kendi insanına karşı,

“Acımasız ve merhametsiz” olacaktır!

27 Temmuz 2000 tarihinde, Devlet Başkanı olduğunda;

Ülkesindeki Siyasi mahkûmların “cezalarını affeden” bir şahsiyet,

Dünya Kamuoyu ve Vicdanında, ‘gelişen olaylar’

Ve bu olaylara karşı, “uyguladığı radikal kararlarla…”

“Aldatan Algıyla…”  tarih sahnesinde yer alacaktır.

YORUM EKLE