KISASTA HAYAT VARDIR!

 KISASTA HAYAT VARDIR!

Bedrettin KELEŞTİMUR

Hayreti şayandır, bir insan nasıl olurda canavarlaşır!

Nasıl olurda, birbirini boğazlar!

İnancımız ne diyor;

“Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir.

Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir”

İnsanı biz nasıl tarif ederiz; “Yaratılanların en şereflisi…”

Yüce Yaratıcının, ‘yeryüzünde halifesi…’

İnsan yaratılışındaki mükemmelliği sürekli tefekkür etmeli…

Kendisine yol olarak, yücelikleri seçmeli!

Son yıllar,

Son aylar,

Son günler,

İnsana eyvah dedirtiyor;

Bunlarda mı olacaktı!

O iğrenç cinayetler,

O akıl almaz vahşilikler,

İnsana aman Allah’ım dedirtiyor!

Bir cana kıymak ne demek!

Hele bile bile,

Masumun, korumasız insanın, sabilerin kanına girmek!

İnsana, ‘artık yeter’ dedirtiyor…

Bunca iğrençlikler karşısında,

“İdam cezaları uygulansın!” ifadeleri yükselmeye başladı…

Kur’an ne diyor; “Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır.

Umulur ki (bu sayede bir başkasını haksız yere öldürmekten) sakınırsınız” (Bakara, 179)

İlim sahipleri bu ayet hakkında ne diyorlar;

“Kısasta, mesela katilin öldürülmesinde hayat vardır.

Çünkü bir kimse, birisini öldürmeye niyetlendiğinde,

Kısas edileceğini düşünerek korkar ve vazgeçer.

Böylece hem kendisi, hem de öldüreceği kimse hayatta kalmış olur” (Razi, c 3/5 61)

Sulh ve Ceza diyoruz…

Sosyal barışa giden yolda,

‘Adalet’ vardır…

O ibrede, ‘terazi’ vardır!

İnancımız ne diyor; “Müslüman’ın Müslüman’a canı, kanı, malı, ırzı vs. haramdır!”

Şimdi sorarım,

Bu ülkenin kimliğine, ‘zeval mi’ geldi!

Bazen hayret, bazen hicap ve bazen de ürpererek olanlara bakıyoruz?

Aklımız, Örfümüz ve Dinimiz,

“Kısasta Hayat Var!” diyor…

Bizim kavgamız da,

İnsanı ve hayatı korumak gibi kutsi bir felsefe yatmaktadır…

Buyurun o felsefenin kanatları altında toplanalım…

**** ***

Beyler, Efendiler…

Bir yer, “Müslüman Beldesi” ise,

İnanınız ki, “Orası emin olan/ güvenilir olan bir yerdir!”

“Tuz nasıl kokarmış!” anladınız mı?

“Toprak nasıl çoraklaşırmış!” düşündünüz mü?

Ra’d Süresinde Allah buyuruyor;

“Ardında ve önünde insanoğlunu takip edenler vardır;

Allah’ın emriyle onu gözetirler. Bir millet kendini bozmadıkça,

Allah onların durumunu değiştirmez.

Allah bir milletin fenalığını dileyince artık onun önüne geçilmez.

Onlar için Allah’dan başka hami de bulunmaz!” (Ra’a, 11)

*** ***

EMANETİ EHLİNE VERMEK!

Ayet, Şüphe yok ki Allah size, emanetleri ehline vermenizi,

Ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.

Muhakkak Allah bununla size ne güzel nasihat veriyor.

Şüphesiz ki Allah Semi (her şeyi işiten)’dir,

Basir (hakkıyla gören)’dir” (Nisa, 58)

*** ***

ALLAH’A İTAAT EDİN!

Ayet, “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin; peygambere ve sizden olan ülü’l-emre

(emir sahibi idarecilerinize) de itaat edin!

O halde bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz,

Allah’a ve ahret gününe iman ediyorsanız artık onu Allah’a ve peygambere arz edin!

Bu hem hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir” (Nisa, 59)

*** ***

KİMLERE İŞARET EDİYOR

Ayet, “Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse, işte onlar;

Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıdıklar, şehitler

Ve Salih kimselerle beraberdirler. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar” (Nisa, 69)

Burada, ‘nebilerle’ peygamberlere, ‘sıddıklarla’ Hz. Ebubekir’e,

‘şehitlerle’ Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’ye

‘salih kimselerle’ Ashab-ı Suffe, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ediyor.

*** ***

İNANMAYANLARIN HALLERİ

Ayet, “Yemin olsun ki, cin ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık.

Onların kalbleri vardır; bu kalblerle gerçeği anlamazlar.

Gözleri vardır; onlarla görmezler (ibret almazlar).

Kulakları vardır; onlarla nasihat dinlemezler.

İşte bunlar, hayvanlar gibidir; doğrusu daha sapık ve şaşkındırlar.

Gafil olanlar da işte bunlardır.” (A’raf, 179)

*** ***

NİMET VERİLENLERİN YOLUNA…

Ayet, Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna;

Gazap edilmiş olanların ve dalalete düşenlerin yoluna değil” (Fatiha, 7)

*** ***

MÜNAFIKLARIN DURUMU

Ayet, “(Onlar) sağırdırlar (hakkı işitmezler), dilsizidirler (hakkı söylemezler),

Kördürler (hakikati görmezler). Bu yüzden onlar (hakka) dönmezler” (Bakara, 18)

*** ***

YAKITI İNSANLAR VE TAŞLARDIR

Ayet, Buna rağmen yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız,

Öyle ise o ateşten sakının ki, yakıtı insanlarla taşlardır;

(Ve) kâfirler için hazırlanmıştır” (Bakara, 24)

*** ***

FASIKLAR

Ayet, “O kimseler (o fasıklardır) ki,

Allah’a verdikleri sözü katiyen kabul ettikten sonra bozarlar.

Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi;

(Akrabalar ve mü’minler arasındaki irtibatı) keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar.

İşte onlar, gerçekten zarara uğrayanlardır” (Bakara, 27)

*** ***

HAKKI GİZLEMEK!

Ayet, “Hem siz (doğru olanı) bile bile hakkı batıl ile karıştırmayın

Ve hakkı gizlemeyin” (Bakara, 42)

*** ***

SABIR VE NAMAZ İLE

Ayet, “Sabır ve namaz ile (Allah’dan) yardım isteyin!

Şüphesiz ki, o, (Allah’a) gönülden bağlı olanlardan başkasına elbette ağır gelir” (Bakara, 45)

*** ***

FESAT ÇIKARMAK!

Ayet, (Onlara şöyle dedik) “Allah’ın (size lutfettiği) rızkından yiyin için;

Fakat yeryüzünde fesad çıkarıcılar olarak bozgunculuk yapmayın!” (Bakara, 60)

*** ***

KULUN İMTİHANI!

Ayet, Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden

Bir noksanlık ile imtihan edeceğiz. (Ey Resulüm) Sabredenleri cennetle müjdele” (Bakara, 155)

*** ***

İNKÂR EDENLERİN DURUMU!

Ayet, “İnkâr edenler (ile onları imana davet edenlerin) misali çağırma ve bağırmadan başka

Bir şey duymayan (ve anlamayan hayvan)’larla, onlara haykıran (çoban)’ın hali gibidir.

(Onlar) sağırdır (hakkı işitmezler), dilsizdir (hakkı söylemezler), kördür(hakikati görmezler)

Bu yüzden onlar akıl erdiremezler” (Bakara, 171)

YORUM EKLE