KIYAMET KAVRAMI

 KIYAMET KAVRAMI

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Sezai Karakoç’un güzel bir sözü var; “Sapasağlam kalp sektesinden ölenler vardır.

Kıyamet bir bakıma kâinatın kalp sektesidir.”

Demek ki kıyamet, “kâinatın ölümü!”

İnsanoğlu için, “yeniden diriliş…”

Sözlükte kıyamet; “Dünyanın sonu geldiği,

Bütün ölülerin dirilip biraraya toplanacakları zaman”

Ayet, “Muhakkak ki kıyamet gelicidir; onda şüphe yoktur.

Ve elbette Allah, kabirlerde bulunan kimseleri diriltecektir” (Hacc, 7)

Ne diyoruz?

İnsanoğlu, “fani bir hayattan, ebedi hayata bir yolcudur!”

Kemalettin Kamu, “Gurbet” şiirinde ne diyorlar;

“Ne arzum, ne emelim…/ Yaralanmış bir elim

Ben gurbette değilim,/ Gurbet benim içimde.”

Dünya, insanoğlu için “emanet yurdu…”

Ahiret ise, “karar yeri…”

Bu bağlamda, “dünyanın anlamı…” daha fazla artıyor!

Dünya, “ahiret yurdu için…” hazırlıktır!

O hazırlık, “amellerimizdir!”

Ayet, “Artık kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görecek”

“Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa onu görecek” (Zilzal, 7-8)

Ne diyoruz?

“Dünya ahiretin ekin tarlası…”

Kıyamet, “hasat vaktidir!”

***                             ***

KIYAMET İLE İLGİLİ HADİSLER

İdealsiz, iddiasız, kararsız insan düşünemeyiz!

“Gaye-ufkumuz!” ne olmalıdır?

Öncelikle de,  “yüksek ilim sahibi erdemli insan!”

İnsanlığa hizmeti, “fazilet mücadelesi…” bilen erdemli insan!

Hadis, Kıyamet günü Cenab-ı Hak üç kimseye rahmet nazarı ile bakmayacaktır;

İhtiyar zâni, yalancı idareci ve kibirli fakir.”

“Kibir, yalan ve zina…”

Herbiri de, “insani değerlerin…” dışına taşan çirkinlikler!

Hadis, “İş ehline verilmezse, kıyamet yaklaşmış demektir.”

Hiçbir kimse, “taşıyamayacağı bir yüke talip olmamalı!”

Hizmetin merkezinde kim vardır; “insan…”

“insan merkezli…” bir edebe ve irfana sahip olmalıyız!

Hadis, “Kıyamet gününde bilginlerin mürekkebi,

Şehitlerin kanı ile tartılır.”

Marifet sahibi, “alsaçlı-bilge insan…” olabilmek!

Sözümüzde,  “gaye-ufuktan…” söz ettik!

İdeal insan profili çizmeye çalıştık!

“Mlletinin efendisi, ona hizmet edendir!” (Hadis)

Hizmet ehli insan; “topluma faydalı ve üreten…” insandır.

Hadis, “Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız,

Ona göre hazırlıkyapın.”

Mutlaka, “hazırlığımız…” olacaktır!

“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya,

Yarın ölecekmiş gidi ahirete çalışmak!” (Hadis)

Bu hadisle bütünleşen bir eylem fikri şöyle;

“Kıyamet kopacağı zaman bile, elinizde bir fidan bulunursa,

Kıyamet kopmadan dikebileceksiniz. Hemen onu dikiniz.”

İnsan enerjisini, her güzel eylem için bütünleştirmelidir.

***                             ***

 

KIYAMET GÜNÜ

Kıyametle ilgili Kur’anda, 100 civarında ayet bulunuyor.

Her ayet, farklı nüanslarla bizleri uyarıyor!

Ayet, “Her insanın amel defterini boynuna doladık,

Kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız.” (İsra, 13)

Bir bağlamda, harmanlanmış bir şekilde; “karnemiz elimizde…”

Ayet “Ve onların hepsi kıyamet günü O’(nun huzuruna)

Tek başına gelecek olan kimselerdir.” (Meryem, 95)

Ayet, “Kıyamet günü mutlaka gelecektir.

Neredeyse onu gizleyeceğim (de haber vermeyeceğim);

Taki herkes yapmakta olduğu ile karşılık bulsun” (Tâ-Hâ, 15)

Ayet, “Kıyamet günü (amellerin tartılması için) adalet terazilerini kurarız;

Artık kimse bir şeyle haksızlığa uğratılmaz.

Hardal tanesi ağırlığında (bir amel) bile olsa, onu getiririz.” (Enbiya, 47)

Ayet, “Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar,

Kıyamet saatinden de titrerler.” (Enbiya, 49)

Kıyamet, “diriliştir…”

Kıyamet,  “kıyam vaktidir…”

Kıyamet,  “hesapların görüldüğü vakittir…”

Bugünden, “yarına hazırlığımız…” var mı?

Mutlaka, her insanın göreceği bir imtihan günü/ saati vardır.

 

YORUM EKLE