KOBANİ BİR ŞİFREMİ!

Masanızın üzerinde, Suriye Haritası…
Suriye, Ortadoğu’da stratejik bir konuma sahip…
Akdeniz’e kıyısı olan bir ülke!
Türkiye’nin en uzun sınır komşusu; 877 km
Sınır boyunca da, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak
illerimiz yer alıyorlar!
Bizim yakın tarihimizde, Suriye sabıkalı!
18 yıl Abdullah Öcalan’ı ülkesinde barındırdı…
PKK’lılara kamp yerleri tahsis etti!
Aynı Suriye, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren,
İç savaşın getirdiği bir büyük kaosu yaşıyor!
Öyle bir kargaşa ki, ‘coğrafyayı tehdit ediyor’
*** ***
Suriye’nin, ‘demografik yapısı’ dikkat çekici…
21 milyon nüfuslu Suriye,
185.180 km2’lik bir alanı kaplıyor…
Irak gibi, Suriye yönetimine de,
Bir Hıristiyan olan Mişel Eflak tarafından kurulan;
BAAS Partisi hâkimdir!
1970’lerden itibaren de, ‘Esat Ailesi’ ülkeyi yönetmeye başlamıştır.
Esat Ailesi, nüfusun yüzde, 1,3’lerini oluşturan; Nusayrilerden gelmektedir!
Suriye, demografik yapısıyla, bütün komşu ülkeleri etkiliyor!
Bir büyük cenderenin içerisine çekiyor!
Nüfusun ağırlık merkezinde Araplar (yüzde 59,1), Hıristiyanlar (yüzde 9,3)
Aleviler( 11,8), Şiiler (1,1), Kürtler (8,9), Dürzîler (3,2), İsmaili
(yüzde 2,1),
Türkmen (0,7), Nusayri (1,3), Çerkez (0,5), Asurî ve Keldani (1,1),
Diğerleri (1,2)
Suriye’de, iç savaşın getirdiği yıkımın faturası çok büyük olmuştur;
Bu iç savaşlarda, 100 bilerce insan hayatını kaybetmiş,
Sadece Türkiye’ye resmi kayıtlara göre, 1,6 milyon insan sığınmıştır!
Irak’ta olduğu gibi,
Artık Suriye’de de, “siyasi istikrar” yerle bir olmuştur!
Ekonomi tamamen tabana vurmuş,
O tarihi şehirler, acımasızca harabeye dönmüştür!
*** ***
2011’lerden, 2014’lere kadar, Suriye’ye hiçbir müdahale olmamıştır!
2014’lerin Eylül ayına gelindiğinde;
Suriye’deki iç savaşlar bir anda, “Kobani’ye” taşınıyor!
Bütün dünyanın gündemine, “İŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ” giriyor!
Bu örgüt bir anda, Irak’ta ve Suriye’de stratejik mevziler kazanıyorlar!
Ve son iki ay içerisinde;
Türkiye’nin ve dünyanın gündemine, “KOBANİ” giriyor!
Kobani, Türkiye sınırlarına oldukça yakın…
Ve burada, PKK’nın Suriye kolu PYD ile İŞİD arasında,
Tarihin en büyük, ‘cinayetleri’ yaşanıyor!
KOBANİ, iki aya yakın bir süredir,
“Açık savaş alanına…” dönüverdi.!
Düşünüyorum,
“Kobani, önemli bir tuzağın…” başlangıç yeri mi?
Onu yakın tarihimizde hep birlikte göreceğiz!
*** ***
ABD’nin öncülüğünde, İŞİD’i vurmak için;
NATO üyesi 10 ülkeden koalisyon oluşuyor!
Bu oluşumun içerisinde, Türkiye’de yer alıyor.
Bu 10 ülke, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka,
Türkiye, Polonya, Kanada, Avustralya…
Kobani, Suriye yönetiminin bir ikramı olarak,
PYD’ye; O’nun yönetimine bırakılıyor…
PYD bilindiği gibi, 2014’de burada Özerkliğini ilan etmiş durumda!
“At izinin, İt izine karıştığı…” bir dönem!
Bu koalisyon içerisinde;
Suriye Devleti de yer alıyor!
Beşir Esat’ın da katkıları olduğu belirtiliyor…
PYD ve diğer gruplar hakeza!
Ortadoğu’da kritik bir oyun!
Bakalım, kim/veya kimler ‘Şah’ diyecek…
Suriye’de güçler birbirine karışmış durumda!
*** ***
Gerçekte, Kobani bir ‘algı…’
ABD’nin ittifakında oluşturulan bir ‘algı…’
Derinliğine uzanan bir ittifak söz konusudur!
Türkiye’de yıllardır terörü besleyenlerin kimler olduğu,
O ‘algıyla…’ bir daha günışığına çıkıyor!
Burada kıskaca alınmak istenen ülke, Türkiye’dir…;
İçeriden ve dışarıdan siyasi ve ekonomik anlamda
Kuşatılmak istenen ülke de, Türkiye’dir…
6-7 Ekim olayları bu malum ‘algının…’ bir parçasıdır!
Türkiye’nin ısrarla istediği nelerdir?
“Uçuşa yasak bölge…”
“Ona paralel güvenli bölge…”
Amerika bunu 1990 yılında, Irak’ta gerçekleştirdi!
Ona benzer bir uygulamayı Türkiye, Suriye’de istiyor!
Suriye’den/ Savaştan kaçan 2 milyon insanı, Türkiye barındırıyor!
Türkiye onlara, sıcak aş ve mekân sağlıyor…
Bunun faturasını da, Türkiye ödüyor!
Batının/ veya koalisyon güçlerinin buna hiçbir katkısı yok!
Onların katkıları, ‘barışa ve istikrara’ yönelik değil;
Gerilimi sürekli artırmak!
*** ***
Terör, son yıllarda, ‘dağdan şehre inmeye…’
Bölgede, ‘kamu düzenini…’ ortadan kaldırmaya başlamıştır!
Sürekli, “Halkların Kardeşliği” vurgusu yaparak;
O, ‘kardeşliği katleden…’
Kendisini şiddetle besleyen bir hareket görüyorsunuz!
İnsanı, insani değerleri katleden o hareketin adına,
Nasıl olur da, ‘özgürlük hareketi…’ diyebiliriz!
Batı ittifakıyla, ‘coğrafya katlediliyor…’
Terörün, ‘kan ve irinle beslendiğini…’ bileceğiz!
Terörün, ‘devlete’ onun varlığına karşı olduğunu bileceğiz!
Velhasıl, terörün ‘bölücü…’ olduğunu unutmayacağız!
Kobani, ‘bölücülüğün sınır ötesine açılımıdır!’
Sonrasında, ‘özerklik’ adını verdiği o açılımı;
Türkiye’ye taşımak!
Bu tamamen, ‘sömürgeci batı dünyasının’
Bu coğrafyada geliştirdiği, ‘komplo teorilerden’ başka bir şey değildir!
Aklımızı başımıza devşirelim…
Artık, birbirimize ‘siyaset yapmayı’ bırakalım!
Birbirimize, ‘söz yetiştirmeyi’ bırakalım!
Önce tepede,
Sonra zeminde, ‘siyasi ittifakımızı’
“Bir olma irademizi” bütün dünyaya haykıralım.

 

YORUM EKLE