KORUNMAK KAVRAMI

   KORUNMAK KAVRAMI

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Bir söz vardır, “ateş düştüğü yeri yakar”

Ayet, “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun ki,

Onun yakıtı insan ve taştır” (Tahrim, 6)

Sırasıyla, kademe kademe;

Ailenin korunması,

Neslin korunması,

İçerisinde yaşadığınız şehrin,

Ve Milletin korunması…

Özetle, “insanı yaşat ki, devlet yaşasın!”

***                             ***

NAMAZ VE CEMAAT ŞUURU!

Bizim asrımızda en büyük eksiğimiz,

Cemaat şuurunun giderek kaybolmasıdır!

Cami, “cem olma” toplanma, bir araya gelme;

Birlikte yönelme, ‘saf tutma…’

Ayet, “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl.

Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor.

Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür.

Allah yaptıklarınızı bilir” (Ankebut, 45)

İhsan, “Allah’ı görüyor gibi ibadet etmek…”

Burada hemen, “Medine iklimini…” düşünürüm!

İnsanlık tarihinde, “gelmiş-geçmiş en hayırlı ümmet”

Olarak da anılan, “Sahabe hayatını…” düşünürüm!

O asra isim olarak da, “saadet asrı…” diyoruz!

Saadet sözlükte,

“mutluluk, olgunluk…”

“Allah’ın rızasına ermiş olmak…”

Her istediğine kavuşmuş olmak…”

Böyle bir özlemi, “ailenize-mahallenize…”

“Yaşadığınız şehre…” taşımak!

Bu şuur nedir biliyor musunuz?

“Ailenizi-mahallenizi-şehrinizi…” güvenilir kılmaktır;

Bir bakıma da, “emniyet altına…” almaktır.

İşte şehirleri, “güvenilir hale getiren…”

O şehrin, “kâmil mü’minleri”

Yani, “kanaat önderleridir”

Burada,”şehirlere hayat veren…”

Ve de, “şehirlere kimlik kazandıran…” insanlardır.

İnsan ve şehir, birbirini bütünleyen iki önemli kavram!

***                             ***

KOMŞU HAKLARI!

İslam öyle bir hukuk getiriyor ki,

O hukuk anlayışı, “kötülüklere karşı kalkan oluyor!”

O hukuk, “insanı ve aileyi…”

Ve dolayısıyla da, “millet hayatını…” koruyor.

Kötülüklerin nüfuz etmesine, “izin vermiyor!”

Hadis, “Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu.

Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım.”

Bizler 21. Asırda, “iletişimi…” tarif ederken;

“paylaşma” gibi bir kavram kullanırız.

Onun temelinde de, 4 önemli unsuru birlikte ararız;

“sevgi-saygı, dürüstlük, örnek olmak,  güven ortamı…”

İnancımız ne diyor?

“Komşusu açken tok yatan benden değildir!”

Asırları kuşatan, “şu bakış açısı…”

Öyle bir makas açıyor ki, “ufukları kuşatıyor!”

İşte,  “insan merkezli/ odaklı” düşünme budur!

Bu düşünce, “kötülüklere yol vermez…”

İnsanlar arasında, “kalbi ısındıran”

 “Zekât…” ve “Sadaka…”

Kur’an’ın bahsettiği 8 sınıf arasında;

“zayıf vardır, miskin vardır, yolda kalmış olanlar vardır,

Yoksul ve kimsesizler vardır,

İhtiyaç sahibi olan vardır, İlim tahsil yapanlar vardır…”

Bütün bunlar nedir?

İnsana yönelme,

İnsana sahiplenmedir…

Bu şuur, “nefret damarlarını…” bütünüyle kesip atar.

Toprağı sürekli besler…

***                 ***

BU ŞEHİR İÇİN AYNI ŞEYLERİ YAZMAK!

1980’lerden günümüze, 2016’lara kadar…

Neler, neler yazmışız

Meğer “35 yılı içerisinde alan bir hafıza-bellek…”

Kalem ve Kelam, iki sır arkadaş…

Bir fikir, silueti etrafında; ‘döndükçe dönüyorsunuz…’

Bir gezginci misali…

Gazeteci, “haber hamalı…” olarak da nitelendirilir.

Burada, şairimizin söz duvarına yaklaşıyoruz;

“İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal,

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan…”

Fethi Gemuhluoğlu ne diyorlar;

“Önce selam, sonra kelam…”

Önce refik, sonra tarik…”

Bizim yol arkadaşımız, bu şehrin “kadim insanıdır…”

Şüphesi ki, onun “özlemleridir…”

Elbette ki, “ufkunuz bizlerin de ufku olacaktır!”

Bu şehrin, tarihini, kültürünü, iklimini birlikte yazacağız!

“sevinçlerini ve acılarını da…” birlikte paylaşacağız!

Burada her birimize düşen görevler var;

“sağlam bir niyet, salih bir amel ve istikamet…”

Şüphesiz ki, “şehrin iradesi…” ne kadar güçlü olursa;

Şehrin insanı, “hedeflere ne kadar şuurlu bir şekilde kilitlenirse…”

Şehrin geleceğini de, o kadar güçlü bi şekilde inşa edebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE